NRK Meny
Normal

Flere viktige dokumenter mangler

Dokumenter som kan belyse det kontroversielle arbeidet PR-byrået Burson-Marsteller gjorde for bybanekontoret, finnes ikke i fylkeskommunens arkiver.

Undersøking av bybanekontoret

NRK har bedt om innsyn i både rapporter, e-poster, referater og notater som ble utarbeidet i fjor høst, og som revisjonen har undersøkt - men dokumentene finnes ikke.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

NRK har krevd innsyn i en rekke av de kontroversielle sakene som Rogaland revisjon har brukt flere måneder på å undersøke.

Det dreier seg om skriftlige dokumenter knyttet til møter med politikere, bestillinger som er gjort, avholdte seminar, kronikker som er bestilt, oppfølging av jernbanedirektør, analyser, oppsummeringer og strategier. Men arkivene er mer eller mindre tomme.

Rogaland revisjon granska pengebruken til det offentlige bybanekontoret i Stavanger, etter at NRK sine avsløringer om at bybanekontoret brukte over fem millioner kroner på PR-byrået Burson-Marsteller i løpet av et drøyt år.

Opplysningene skapte sterke reaksjoner – ikke minst da det ble kjent hva pengene hadde gått til. Kort tid senere valgte fylkesrådmannen å legge ned bybanekontoret.

Trond Nerdal

Fylkesrådmann Trond Nerdal, har ingen forklaring på hvorfor dokumentene mangler.

Foto: Rogaland fylkeskommune

I april var Rogaland revisjon ferdige med granskingen. Det ble konkludert med at det skjedde en del feilgrep høsten 2012, men at Bybanekontoret gjorde jobben sin i tråd med bestillinga.

Vet ikke om dokumentene er slettet

Rapporten fra Rogaland revisjon fikk sterk kritikk, blant annet fra Senterpartiets gruppeleder i Fylkestinget, Arne Bergsvåg.

– Rapporten er veldig svak og gir ikke på noen måte svar på de spørsmålene vi stilte oss før jul, sa han til NRK den gang. Revisjonen tilbakeviste kritikken.

NRK har bedt om innsyn i både rapporter, e-poster, referater og notater som ble utarbeidet i fjor høst, og som revisjonen har undersøkt. Nerdal vil ikke spekulere i årsaken til at dokumentene ikke finnes.

Fylkesrådmann Trond Nerdal sier han ikke vet om dokumenter er slettet eller aldri er produsert.

– Jeg kan ikke gå god for om det er laget slike dokumenter eller ikke, sier Nerdal.

Er det vanlig?

Arne Bergsvåg

Senterpartiets gruppeleder i Fylkestinget, Arne Bergsvåg, er ikke overrasket over at arkivene er tomme.

Foto: Senterpartiet

– Hvor vanlig det er kan jeg ikke ta stilling til, men i utgangspunktet så har enhver saksbehandler i fylkeskommunen plikt til å vurdere om e-postene er arkivverdige eller ikke.

Er du personlig, med den erfaringen du har, overrasket over at det finnes så lite dokumentasjon på det arbeidet som her er gjort?

– Det skal mye til for at jeg blir overrasket, det er alt jeg vil si fordi bybanekontoret er lagt ned. Jeg har ingen kommunikasjon med de personene saken gjelder, derfor kan jeg ikke spekulere i det.

Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv. Dette arkivet skal være innrettet slik at dokumentene er trygget som informasjonskilde både for samtiden og ettertiden. Alle forvaltningens dokumenter er offentlige. Skal det unndras fra innsyn, må det begrunnes i en lovhjemmel.

– I utgangspunktet har vi leita i vårt offisielle saksarkivsystem. I dette tilfelle har vi også gått inn på andre områder i datasystemet vårt, som for så vidt formelt bare er kladdesystemer – men vi har prøvd å finne de etterspurte dokumentene.

Er det normalt at enn finner så få dokument knytta opp til et slik prosjekt?

– Det er normalt i fylkeskommune at vi legger alt som er arkivverdig, at det både er dokumentasjon og tilknytta en sak, inn i vårt system både for ettertiden og for oppfølging - det er det vanlige.

Ikke overrasket

Arne Bergsvåg i Senterpartiet er ikke overrasket over at bybanearkivet er tomt. Han mener de manglende dokumentene styrker partiets oppfatning om at revisjonens undersøkelse av bybanesaken ikke har vært grundig nok.

– Det viser behovet for videre gransking som Senterpartiet ville ha når denne saken var oppe i fylkestinget sist. Vi har ikke fått alle kort på bordet, og det ser ikke ut som vi kommer til å få det heller, sier Bergsvåg.