NRK Meny
Normal

Nå skal bussene frem

Langt flere forkjørsveier skal gi økt trafikksikkerhet og få bussene frem i Stavanger. Håpet er at dette vil få flere rogalendinger til å ta bussen.

Odd Aksland

Direktør i Kolumbus, Odd Aksland, mener bussene i større grad vil bli prioritert når en rekke veier forkjørsreguleres.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Biltrafikken øker og stadig færre tar buss på Nord-Jæren. Det viser statistikk fra Kolombus og Statens vegvesen.

Nå skal en rekke veier i Stavanger-området forkjørsreguleres. En av hovedårsakene er å få bussene frem. Innføring av lysregulering i rundkjøringer kan også gi bussene fortrinn fremfor privatbilen.

– Det er en fin ting. Vi har stor tro på tiltak som får bussen frem, sier direktør i Kolumbus, Odd Aksland.

Ikke lenger vikeplikt

Forkjørsreguleringen som nå skal opp til politisk behandling i Stavanger, blir mottatt med glede i kollektivselskapet.

– Vi står i samme kø som privatbilen. I dag har vi ikke noe fortrinn, sier Aksland.

Allerede neste år kan arbeidet med å forkjørsregulere en rekke veier som trafikkeres av bussene fra Kolumbus starte opp.

Forslaget omfatter 19 fylkesveier og 6 kommunale veier hvor det i dag er vikeplikt fra høyre. Det skal gi økt sikkerhet og bedre fremkommelighet for bussene og høyere komfort for passasjerene.

Kø på motorveien

Gjennom lang tid har bussene stått i de samme kørene som privatbilene i Stavanger.

Foto: Barbro Vanvik

Lysregulering

I rundkjøringer kan det også bli satt opp automatisk lysregulering som gir bussene fortrinnsrett. Trafikken fra sideveiene – der innbyggerne kommer med sine privatbiler – vil bli nedprioritert.

– Vi tror dette også dette vil fungere som et markedsføringstiltak for å få flere til å ta bussen, sier Aksland.

Og det trengs, om politikerne skal oppnå sitt mål om å få flere til å parkere privatbilene i regionen.

Mister markedsandeler

I løpet av første halvår brukte Kolumbus en halv milliard kroner for å drifte sitt busstilbud i Rogaland. Likevel viser reisetallene fram til 1. september at målene om trafikkvekst på 3–4 prosent er urealistiske – også i år.
På Nord-Jæren er antall reiser konstant sammenliknet med i fjor – til tross for befolkningsveksten.

– Utvikling i antall reiser på Nord-Jæren står ikke i forhold til målsettingene. Vi har en nullvekst. Det er vi ikke fornøyd med, sier Aksland.

Ullandhaugveien

Ullandhaugveien er en av en rekke veier som skal reguleres til forkjørsvei i Stavanger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Sikkerhet

For Stavanger kommune er forkjørsregulering i i høy grad en sak om trafikksikkerhet. Men forslaget sees også som et tiltak for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, sier transportplansjef Hildegunn Hausken.

– Dette tiltaket prioriterer de som kjører på hovedveiene. For busstrafikken vil det innebære at de slipper å vike. Men det vil også være en fordel for de privatbilene som befinner seg på hovedveinettet, sier Hausken.

Tiltakene kan bli iverksatt allerede fra neste år dersom politikerne sier ja.

Det vil innebære at følgende veier forkjørsreguleres:

 • Breidablikkveien/Auglendsdalen/Haugåsveien/Auglendsveien/Ullandhaugveien
 • Ullandhaugveien/Madlamarkveien
 • Regimentsveien
 • Løkkeveien/Borgermester Middelthons gate/Tastagata/Dusavikveien/Eskelandsveien, Randabergveien/Gjerdeveien/Gabbroveien,
 • Kvernevik Ring,
 • Eikesetveien/Godesetdalen,
 • Klubbgata/Kongsgata, Arne Rettedalsg
 • Madlasandnes
 • Heddeveien.
 • Kristine Bonnevies vei
 • Madlaveien
 • Eskelandsveien/ Tastamyrveien
 • Åmøyveien/Hegrevergveien
 • Tellusveien/Tjensvolltorget/Morgedalsveien.
 • Misjonsveien,
 • Stokkaveien/Nedre Stokkavei/Gustav Vigelands vei,
 • Øvre Stokkavei,
 • Christian Skredvigs vei/Adjunkt Hauglands gate,
 • Holbergs gate,
 • Wessels gate og
 • Eiganesveien.
 • Muségata
 • Fylkeslege Ebbels gate/Armauer Hansens vei.