– Skattefrie månedskort kan fjerne Forus-køene

Skattefrie månedskort kan fjerne køene på Forus, mener leder i Rogaland Venstre.

Kø E 39 Motorveien Forus

Køene til og fra Forus har økt jevnt og trutt de siste årene. Venstre tror at skattefritak på månedskort kan være med på å løse trafikkproblemene.

Foto: Otto Voldsund / NRK

– Det er bedre å bruke gulrot enn pisk. Derfor bør vi kunne gi skattefritak for arbeidsgiverbetalte månedskort for kollektivreiser, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Køene til Forus vokser fra måned til måned, samtidig med at antall kollektivreisende på Nord-Jæren har gått ned så langt i år. Samtidig kommer trolig ikke politikerne i regionen til å vedta forslaget til tøffe parkeringsrestriksjoner på Forus av hensyn til næringslivet.

Venstre og Kjartan Alexander Lunde mener at skattefrie månedskort kan være et alternativ for å få flere til å parkere bilen og benytte seg av buss til og fra jobb.

Buss eller bil?

Færre tar buss på Nord-Jæren til tross for økt tilbud. Men i mange områder står bussene i de samme køene som bilene i rushtiden.

Foto: Tora Lind Berg / NRK

Lunde viser til beregninger foretatt av finansdepartementet I fjor om at det kan bli 175 000 flere kollektivreisende i Norge dersom beskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort ble fjernet.

Større inntekter, flere avganger

En stor andel av de nye kollektivreisende ville komme i områder hvor det er få som benytter kollektivtransport fra før, mener Lunde.
Nord-Jæren er en versting i så måte blant storbyregionene i Norge – med en langt høyere bilandel enn andre byer.

– Det ville betydd at man vil utnytte kapasiteten i kollektivtrafikken bedre enn i dag. Det ville gitt kollektivselskapene større inntekter, som igjen kunne ført til flere avganger og flere busser, sier Kjartan Alexander Lunde.

Kjartan Alexander Lunde

Kjartan Alexander Lunde er leder for Rogaland Venstre.

Foto: Mari Halvorsen

Godt bidrag

I fjor fremmet Venstre et forslag om å fjerne beskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort, men forslaget ble nedstemt av regjeringen. Lunde håper den nye regjeringen nå kan gjøre at forslaget kommer opp igjen.

– Det vil være bra for miljøet og kollektivtrafikken. Og det vil kunne være et godt bidrag til å få flere til å benytte kollektivtransport på det overbelastede veinettet på Nord-Jæren. Vi sliter med at svært få benytter seg av kollektivtilbudet til eksempelvis Forus. Jeg har stor tro på at flere arbeidsgivere ville tilbudt sine arbeidstakere et slikt tilbud og at det ville blitt populært, sier Lunde.