Kolumbus-direktøren mener Forus har et godt kollektivtilbud

Odd Aksland avviser næringslivets påstand om dårlig kollektivtilbud til og fra Forus og mener holdningsendring må til.

Kolumbus buss

Tall fra Rogaland fylkeskommune viser at 63 prosent av dem som arbeider på Forus i dag har mulighet for å ta direktebuss fra bydelen de bor i til Forus.

Foto: Anne Lise Norheim

– Når vi ser på ruteplanen, så mener vi det er et veldig godt tilbud til dem som jobber på Forus i dag.

Kolumbus-direktør Odd Aksland mener dagens kollektivtilbud til og fra Forus er langt bedre enn det næringslivet og Næringsforeningen vil ha det til.

Kravet fra bedriftene på Forus til politikerne om å legge parkeringsrestriksjoner på is i påvente av et godt nok kollektivtilbud for de ansatte, vinner ikke gehør hos direktøren for regionens busselskap.

Direktør i Kolumbus, Odd Aksland

Kolumbus-direktør Odd Aksland avviser næringslivets påstand om dårlig kollektivtilbud til og fra Forus og mener holdningsendring må til.

Foto: Kolumbus

– Vi trenger og hjelp, slik at vi kommer fram. Det vil si å innføre parkeringsrestriksjoner, eventuelt veiprising, sier han.

– Både ganske bra og ganske problematisk

Aksland får støte fra samferdselssjefen i fylket Gottfried Heinzerling. Overingeniør Helge Ytreland i Statens vegvesen er også langt på vei enig i at kollektivtilbudet til og fra Forus er bedre enn sitt rykte.

– Kollektivtilbudet på Forus er både ganske bra, og ganske problematisk. Ruteproduksjonen og antall anløp og frekvens er nok ganske brukbart, og bedre enn sitt rykte, problemet er at bussene står i de samme køene som bilene, mener Ytreland.

Tall fra Rogaland fylkeskommune viser at 63 prosent av dem som arbeider på Forus i dag har mulighet for å ta direktebuss fra bydelen de bor i til Forus.

Flere titalls millioner kroner er brukt de seneste årene på å styrke tilbudet.

Bompenger er ikke nok

De viktigste delene av Forus og Lura vil i 2016 ha mellom 400–500 bussanløp hver dag. Odd Aksland mener det i mindre grad dreier seg om tilbudet, mer om en holdningsendring.

– Når det gjelder Forus-området, så er det og holdningene til dem som jobber der. Når de over så lang tid har brukt privatbilen, så trenger vi lang tid til å få endret de holdningene til å sette bilen hjemme, mener Kolumbus-direktøren.

– Det vil alltid være behov for holdningsendring, å få endret en trend. Det er nok tilfelle her i vår byområde når det gjelder transport og. det vil bestå dels i å endre holdninger, og dels bestå i å forbedre tilbudet, mener Ytreland.

Statens vegvesen mener at bompenger ikke er tilstrekkelig for å få folk til å bruke kollektive transportmidler.

– Når det gjelder arbeidet med den bompakken som nå foreslås, så har vi faglig signalisert at bompenger vil måtte suppleres med andre tiltak, sier Ytreland.

Bomringen på Forus

Kolumbus-direktøren mener det vil ta tid å venne dem som jobber på Forus til å sette bilen hjemme.

Foto: Bjørn Grimen / NRK