Her kan ansatte måtte betale for å parkere

Det kan bli slutt på gratisparkering for dem som jobber på Forus. Lovforslag legges trolig frem før sommeren.

Forus mot Gandsfjorden

Flere titalls tusen mennesker jobber på Forus. Nå kan de bli nødt til å betale for å parkere på arbeidsplassen sin.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

– Jeg tror folk betaler hvis de må. Det er selvfølgelig en øvre grense, men folk er avhengige av bil. De skal kjøre til barnehage, kjøre ærend i butikken og så videre.

Geir Langseth jobber i Statoil på Forus. Han er en av svært menge tusen ansatte som kjører pivat bil til og fra jobb. I parkeringsanlegget på Statoil kan han i likhet med andre Forus-ansatte parkere gratis. Det kan det snart bli slutt på.

– Jeg tror de fleste vil betale det det koster og heller kutte ned på andre ting hvis det kniper i økonomien, mener han.

Parkeringsloven

Den 28. juni 2012 sendte Samferdselsdepartementet Lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (Parkeringsloven) ut på høring. Høringsfristen er ute og nå behandles lovforslaget i departementet.

Regjeringen vil før sommeren legge frem lovforslaget om betalingsparkering på private arbeidsplasser. Det kan få store konsekvenser for ansatte, blant annet på Forus i Stavanger.

Statoil på Forus

De anatte i Statoil er blant dem som bli tvunget til å betale for parkeringsplass på jobben.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Flertallspartiene i Stavanger har tidligere støttet forslaget. Loven vil gi kommune adgang til å innføre parkeringsavgift ved bedrifter og kjøpesenter.

– Noen må se seg om etter en buss eller finne en sykkel

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV bekrefter at lovforslaget som gir kommunene adgang til å pålegge private bedrifter betalingsplikt, trolig blir lagt frem før sommeren. Han mener innføring av parkeringsavgift vil være et viktig strakstiltak.

– Det vil umiddelbart føre til at noen må se seg om etter en buss eller finne en sykkel for å komme seg på jobb, eller ta toget, sier han.

Hallgeir Langeland

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV mener at parkeringsavgift for ansatte vil tvinge noen til å velge kollektivtransport eller sykkel til jobb.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

I sine høringsuttalelser til lovforslaget gikk flertallet i Stavanger inn for forslaget. Det betyr at betalingsavgift for ansatte på Forus kan bli politikernes viktigste virkemiddel på kort sikt for å oppnå nullvekst i biltrafikken. Det er en forutsetning for flere hundre millioner kroner i statlige belønningsmidler til Rogaland.

– Løsningen ligger i å begrense antall parkeringsplasser

– Jeg tror at løsningen ligger i å begrense antallet parkeringsplasser. Det er jo sånn i de aller fleste arbeidsområder i Norge, og i verden, sånn at alle kan ikke kjøre til arbeidsplassen sin. Folk må bruke kollektiv. Det er det som må være løsningen for Forus også, sa ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, til NRK før helgen.

Hun har mer tro på virkemidler i forhold til å begrense antall parkeringsplasser, enn rushtidsavgift.

Christine Sagen Helgø

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, mener løsningen ligger i å begrense antall parkeringsplasser.

Foto: Høyre

Høyre har også støttet lovforslaget om at kommunen kan pålegge private bedrifter å innføre parkeringsavgift for de ansatte.

– Strakstilak må til på Nord-Jæren

– Jeg har nå sittet sju og et halvt år i transportkomiteen. Nå ønsker jeg meg at en gjorde noe for å redusere næringslivets tap i bilkøene i Stavanger-regionen. Det har det ikke vært mot eller politisk vilje til å ta fatt i, sier Hallgeir Langeland.

Han mener strakstiltak må til på Nord-Jæren dersom man skal kunne håpe på en flerårig avtale om belønningsmidler fra staten.

– Ja, hvis en ikke nå gjør noe, slik som en har holdt på i de siste ti, femten årene, å ikke gjøre noenting som helst for å øke kollektivandelen, øke sykkel og gange, så er det klart at da blir det ikke noen belønningsmidler, sier Langeland.

Lovforslaget om betalingsparkering er noe alle partiet bortsett fra Frp har stilt seg bak i klimaforliket på Stortinget.

Forslaget vil også innebære at kundene i fremtiden må betale for å parkere på kjøpesentra som Kvadrat og Ikea.