– Må innføre tøffe trafikktiltak

Politikerne i Rogaland må forplikte seg på å innføre tøffe tiltak for å begrenese biltrafikken, sier statssekretær Geir Pollestad.

Geir Pollestad

Politikerne må innføre restriktivie tiltak for å begrense tbiltrafikken. De må være konkrete og forpliktende, sier Geir Pollestad.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

Statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet bekrefter nå at det tiltaket ikke behøver å være rushtidsavgift, men at det er opp til regionen selv å bestemme.

– Det holder ikke bare å vise til at målet er nullvekst i biltrafikken. Man må også si noe om hvilke restriktive tiltak man ønsker å gjennomføre for å komme i betraktning om belønningsmidler, sier Pollestad.

Pollestad viser til at disse tiltakene vil være forpliktende.

Forvirring

Det har vært full forvirring om innføring av rushtidsavgift blant politikerne på Nord-Jæren.

Både ordførere og samferdselsavdelingen i fylket har trodd at rushtidsavgift er en forutsetning for å få tilført flere hundre millioner i belønningsmidler til regionen. Men samferdselsministeren avviiste i går at hun har stilt et slikt krav.

Janne Johnsen
Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi må få avklart hva departementet egentlig mener, sa fylkesordfører Janne Johnsen i går kveld.

Hun var i går kveld like forvirret som andre politikere om hvilke krav regionen egentlig må oppfylle for å få statlige midler til kollektivtiltak.

Den avklaringen gir nå Geir Pollestad.

E39

Slaget står blant annet om Forus. Er folk villige til å betale rushtidsavgift? Og er det nødvendig er spørsmålene som stilles.

Foto: Tora Lind Berg / NRK

Oppfattet som et ultimatum

NRK fortalte tirsdag at flertallspartiene i Stavanger forberedte et forslag om å utrede innføring av rushtidsavgift i Stavanger. Begrunnelsen var at Samferdselsdepartementet hadde stilt to klare betingelser for at regionen overhode skulle komme i betraktning i kampen om belønningsmiddelpotten:

Det ene kravet var nullvekst i biltrafikken. Det andre vilje til å innføre rushtidsavgift.

Onsdag behandlet også styringsgruppen for transportplan Jæren saken. I styringsgruppen sitter blant andre ordførerne på Nord-Jæren. Samtlige Høyre-ordførere sa da at de var i mot rushtidsavgiften, men gikk likevel inn for å foreslå å utrede en slik avgift med begrunnelse i det de oppfattet som et ultimatum fra departementet.

Skal behandles snart

Onsdag kveld sa samferdselsminister Marit Arnstad til Aftenbladet at hun aldri har stilt noe krav til politikerne i Rogaland om å innføre rushtidsavgift. Det bekrefter også fylkesordfører Janne Johnsen.

– På et møte mellom ordførere i regionen og samferdselsministeren i februar, ble det aldri stilt noe krav fra ministeren til regionen om rushtidsavgift, sier Janne Johnsen.

Møte

Hun sier videre at dette kravet dukket opp på et møte i mars mellom samferdselssjefen i fylket og administrasjonen i Samferdselsdepartementet. Det kravet ble videreformidlet til fylkesordføreren og regionens ordførere.

– Vi må få en avklaring i løpet av torsdagen fra departementet hva de egentlig mener i denne saken, sier Janne Johnsen.

Formannskap

Etter planen skal formannskapet i Stavanger behandle et forslag om å utrede rushtiden i sitt møte torsdag ettermiddag. I Sandnes er det innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte i neste uke om saken.

Utgangspunktet har vært et forslag om å utrede rushtidsavgift fordi man har oppfattet det som nødvendig. Men så er altså ikke tilfelle, sier Pollestad.

– Jeg tror kanskje forvirringen skyldes at det har blitt gitt uttrykk for at rushtidsavgift eller tidsbaserte bompengeavgift er noe som kan være et godt og viktig virkemiddel for å oppnå målet om nullvekst, sier Pollestad.

Flere nyheter fra Rogaland