Flertallet skal ha makten

Gruppeleder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes, er ikke bekymret for hverken politiske prosesser, samrøre eller manglende åpenhet i lokalpolitikken.

Cecilie Bjelland og John Peter Hernes

John Peter Hernes avviser kritikken om samrøre, lukkede prosesser, og manglende forståelse for opposisjonens rolle. Her sammen med gruppeleder for Arbeiderpartiet, Cecilie Bjelland, som har etterlyst større raushet og åpenhet.

Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I dag svarer han på mye av den kritikken som har kommet fram fra ulike aktører i NRKs serie om lokaldemokratiet.

– Det er de som har fått flertallet gjennom valg som skal ha makt gjennom velgerne. Slik er det også når det er selskapsorganisert, sier Hernes.

John Peter Hernes representerer et parti som har sittet med makten i flere av kommunene på Nord-Jæren over lang tid.

Som det største partiet med høyest velgeroppslutning har Høyre har stort sett hatt ordførerne, sittet med styrelederne og representert det største flertallspartiet i de fleste fora.

Kritikk

Den siste uken har han hørt ulike aktører sette spørsmålstegn ved alt fra åpenhet, organisering av næringspolitikk, samrøre og manglende forståelse for politiske opposisjon. Mye av kritikken har berørt interkommunale selskaper der partiet Høyre og Stavanger sittet i førersetet.

– Det å lage et selskap gjør at du får ett trinn mellom velgerne og det som gjøres. Samtidig tror jeg det velgerne er opptatt av er at du får gjort ting på en mer effektiv måte, sier Hernes.

John Peter Hernes

John Peter Hernes har lang erfaring fra lokalpolitikken og sitter i dag som gruppeleder for Høyre i bystyret i Stavanger.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Størst

Han tror ikke denne måten å organisere politisk virksomhet på gir de som sitter med makten med bakgrunn i velgeroppslutningen desto mer makt og innflytelse.

– Ditt parti sitter med styrelederen i de fleste næringsrelaterte selskapene. Hvorfor det?

– Det er fordi vi er det største partiet gjennom valg. Velgerne har sagt at de ønsker vi skal ta det største ansvaret. Da er det viktig å sikre oss innflytelse ved å ha styrelederen i disse selskapene for å få en jobb gjort, sier Hernes.

Leder

Hernes er en av de NRK har intervjuet for å ta pulsen på lokaldemokratiet i Stavanger i et år hvor grunnloven feirer sitt 200 års jubileum. Hvem sitter med den reelle makten, hva gir makt og innflytelse, hvordan organiseres politisk makt?

– Hvor mye ekstra innflytelse gir det å styrelederen i ulike kommunale og interkommunale selskap?

– Det er klart at det å ha lederen i enhver sammenheng gir ekstra innflytelse. Man jobber tettere med administrasjonen, men man har kun innflytelse om man klarer å få styret til å jobbe samme, få tillit og få flertall for vedtakene. Det er politikkens vesen, sier Hernes.

Ulemper

Klaus Mohn

Professor i økonomi, Klaus Mohn, mener at de næringsrelaterte selskapene som Greater Stavanger ikke har vært grunnlaget for suksess i regionen og mener ulempene ved styrt næringspolitikk er større enn fordelene.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Professor i økonomi, Klaus Mohn, sa tidligere i denne uken at ulempene ved å drive en aktiv og styrt næringspolitikk er større enn fordelene. Hernes er uenig og bekrefter at hans parti har sett disse arenaene som viktige og fora som gir partiet innflytelse.

– Hvorfor er det så viktig for ditt parti å ha hånd om akkurat disse selskapene?

– Det har alltid vært viktig for oss å sørge for at denne regionen har god verdiskapning. At vi legger til rette for næringsliv som igjen slår ut i lav arbeidsledighet, gode lønninger og mye penger til gode kommunale tjenester, sier Hernes.

Samrøre

Tora Aasland

Tidligere fylkesmann Tora Aasland har uttrykt bekymring for at lokaldemokratiet er under press.

Foto: NRK

Tidligere fylkesmann Tora Aasland er en av dem som fra sitt ståsted har uttrykt bekymring for politisk samrøre med sterke utbyggingsinteresser og som mener lokaldemokratiet er under press.

– Alle vedtak og beslutninger skal være etterprøvbare, også i forhold til på hvilke vilkår de skjer. Det har vi vært flinke til. Det har i større grad hvert et problem at fylkesmannen har gått på tvers av enstemmige vedtak i kommunene enn at utbyggere har presset på og fått gjennomslag på en utilbørlig måte, sier Hernes.

For få?

– Opplever du at den reelle makten i regionen egentlig er fordelt på få personer?

– Det vil alltid – uansett system – være slik at noen personer har mer makt enn andre. Enten fordi de jobber mer, er flinke til å argumentere eller makter å få folk med seg. Der har vi vært velsignet i regionen med flinke og sterke personer som har lyktes både i å få velgere med seg og å lage brede samarbeid for å få ting gjort, sier Hernes.