Hopp til innhold

- Styreverv er forbundet med prestisje og innflytelse

Tidligere ordfører og fylkesordfører fra Høyre, Roald Bergsaker, sier det ikke er tvil om at Høyre har sett den store verdien av å sitte med styreverv i interkommunale selskaper.

Fylkesordfører Roald Bergsaker er kandidat til Idrettspresident

Partiet Høyre har sett verdien av å sitte i posisjon i disse selskapene, sier tidligere fylkesordfører Roald bergsaker fra Høyre.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

En gjennomgang av styrerollene i seks næringsrelaterte selskap i regionen viser at partiet Høyre i dag bekler 14 av styrerollene i selskapene Stavanger Forum AS, Stiftelsen Stavanger Forum, Forus Næringspark, Greater Stavanger, Stavangerregionen Havn og Risavika Havn.

I fem av selskapene har Høyre også styreledervervet. Risavika Havn eies av Stavangerregionen Havn IKs, Norsea Group og Risavika Eiendom. I Risavika Havn er nestlederen fra Høyre, styreleder representerer en privat aktør.


Fremskrittspartiet er representert med en politiker totalt i disse selskapene, Ap har åtte styreroller, fem av disse er i Forus Næringspark og Greater Stavanger. Krf har fem styreverv, Venstre fire og Senterpartiet en. Ingen av de andre partiene er representert fra sin kommune.
Høyre sitter også med styreledervervet i andre sentrale selskap som Nytt konserthus og Universitetsfondet.

Årsaken er dels hvem som sitter med ordførermakten, dels mandatfordeling og dels eierstruktur.

Bystyret i Stavanger

Bystyrene blir mindre viktigere organer for innflytelse over araelpolitikk. samferdsel og næringspolitikk, mener Einar Leknes ved Iris.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Tidlig ute

Stavanger-regionen var tidlig ute med å utvikle og danne næringsrelaterte selskap. Næringsutviklingsselskap utvikler politikk, sier forskningsleder ved Iris, Einar Leknes.
Sammen med flere medarbeidere har han forsket på interkommunalt samarbeid – blant annet i Stavangerregionen. Leknes mener mange av de fora og selskap som er stiftet de siste tyve årene i regionen og der politikere sitter i styrerommene, er arenaer for makt og innflytelse.

-Arenaen for utforming av arealpolitikk, samferdsel og næringspolitikk ligger ikke i kommunestyrene i Stavanger-regionen. Det er i disse andre foraene det er viktig å være om man vil ha innflytelse på politikken, sier Leknes

Forstått

Det har også Høyre - det desidert største partiet gjennom mange år på Nord-Jæren – forstått.
En gjennomgang av styrevervene viser en klar dominans av Høyrepolitikere – langt mer enn velgeroppslutningen skulle tilsi. I de seks selskapene NRK har gjennomgått har politikere i styrene totalt 33 roller. Fremskrittspartiet har kun et styremedlem totalt. Det er Pål Morten Borgli fra Sandnes som sitter i Forus Næringspark.
Stavanger FrP er som det tredje største partiet i byen - ikke representert i noen av disse selskapene.

Attraktive


-Det var attraktive styrer fordi det var plasser hvor man kunne få ting til, sier Roald Bergsaker i dag.
Bergsaker var fylkesordfører fra 1999 til 2007 og har også vært ordfører i Sandnes. Som politiker og ordfører har han sittet i styret i mange av disse selskapene – både som styreleder og som styremedlem.

Har er en av dem NRK har intervjuet i forbindelse med en serie hvor vi setter søkelyset på sider ved lokaldemokratiet i grunnlovsjubileumsåret 2014. Fremveksten av ulike kommunale og interkommunale selskap og fora har vært en viktig del av hvordan lokaldemokratiet har utviklet seg i regionen. Stadig mer virksomhet er lagt ut i ulike selskap der politikerne selv sitter i styrerommene.

-Det ble fora hvor de tyngste kommunalpolitiske utøverne møttes. Det hadde i seg selv også en stor verdi, sier Bergsaker.

Næring

Einar leknes

Professor Einar Leknes ved forskningssenteret Iris mener politiske selskap og interkiommunale fora er viktige å være i om man skal ha politisk innflytelse i regionen

Foto: Iris

Mange av selskapene som er dannet i løpet av de siste 15-20 årene er næringsrelaterte selskap som arbeider med næringsutvikling, areal, tomteutvikling og utbygging.
Partiet Høyre – som i flere tiår har sittet med ordførermakten som det største partiet i mange av kommunene på Nord Jæren har også sittet i posisjon i en årrekke med styreledervervene i de aller fleste selskapene.

-Stavanger har alltid vært veldig opptatt av næringsutvikling. Når man oppretter et slikt selskap er det også selskap som utvikler politikken, selv om man ikke har så store økonomiske midler, sier Einar Leknes ved Iris.

Viktige


Disse selskapene har viktig for Høyre og partiets samarbeidspartnere, sier tidligere fylkesordfører Roald Bergsaker.

-Det var forbundet med prestisje å få disse vervene. Det er ikke tvil om at vi i Høyre har sett den store verdien av å sitte på slike posisjoner, sier Roald Bergsaker.

Professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, har tidligere uttalt skepsis til politikernes aktive og styrte næringspolitikk i regionen. Han mener ulempene er større enn fordelene og at politikerne sender signaler til næringsaktører om at det kan lønne seg å påvirke politiske prosesser. Mohn advarte mot en næringspolitikk som kan signalisere at lobbyvirksomhet lønner seg.

Styremøte i Forus Næringspark

Pål Morten Borgli er den eneste Frp-representanten som er represenret i et av de seks interkommunale selskapene NRK har sett på.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Beskyldt


-Jeg er ofte møtt med kritikken om at vi i Høyre er mistenkeliggjort og beskyldt for å løpe næringslivets ærend. De har hatt rett i at vi er opptatt av næringslivet og derfor kan bli oppfattet som ambassadører for disse og har bedre kontakt med næringslivet. Derfor er det også viktig at vi holder vår sti ren og at vi ikke kan bli tatt i å spille et spill utenfor spillet, sier Bergsaker.

Mange av disse selskapene representerer en demokratisk utfordring, mener kritikerne. De blir politiske arenaer der et fåtall maktpersoner møtes, styrene er lite representative for velgeroppslutningen og er fora som i for stor grad ligger utenfor bystyrenes kontroll. Bergsaker er ikke enig.

Åpenhet

Tapte valget

Roald bergsaker har lang politiks erfaring fra Høyre. Han mener styrerollene er forbundet med prestisje og innflytelse .

-Jeg mener de er representative. I den grad de ulike foraene ikke er åpne så kan jeg godt forstå at man kan spekulere i hva disse foraene holder på med. Det må disse selskapene ta alvorlig. Man må være åpne slik at det ikke er grobunn for den type mistenksomhet.
Bergsaker mener likevel det finnes eksempler på at noen av disse selskapene har tatt på seg oppgaver som gjør at politikere i eierkommune sperrer øynene opp og lurer på hva som skjer.

-Hva tenker du da på?

-Vi har hatt noen diskusjoner rundt Lyse og Forus Næringspark, men jeg tror mye av kritikken bunner i at man ikke kjenner historien, sier Bergsaker.