Hopp til innhold

– Kan sende signaler om at lobbyvirksomhet lønner seg

Professor i økonomi, Klaus Mohn, mener politikernes næringspolitikk i Stavanger-regionen kan sende signaler om at lobbyvirksomhet lønner seg.

Klaus Mohn

Næringslivet må selv peke ut morgendagens næringsvinnere, mener Klaus Mohn.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Nå prosessen rundt næringspolitikken handler om å spesifisere og identifisere satsingsområder, sender det et signal om at påvirkning av prosessen kan gi avkastning for enkeltaktører, enkeltselskap og særskilte næringer, sier Mohn.

Styremøte i Forus Næringspark

Styremøtet i Forus Næringspark, et av selskapene som politikerne i Stavanger-regionen har opprettet i et interkommunalt samarbeid.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I løpet av de siste 15-20 årene har lokalpolitikere opprettet en rekke kommunale og interkommunale selskap og fora som driver næringspolitikk i regionen. Professor Klaus Mohn mener ulempene er større enn fordelene.

– Når det gjelder utvalget av morgendagens vinnernæringer så er det få som er like gode som næringslivet selv til å peke ut disse, sier Mohn

Samarbeid

Greater Stavanger, Forus Næringspark og Stavanger Forum er bare noen av få selskaper som driver en form for næringsutvikling i regionen. De kommer i tillegg til en rekke andre interkommunale selskap som er dannet både av praktiske og økonomiske årsaker i en region hvor veier, vann og avløp, renovasjon, brannvesen, havnearbeid og idrettshaller krysser kommunegrensene.

Lokalpolitikerne har for lengst bestemt seg for å føre en aktiv og interkommunal næringspolitikk. Politikerne har fordelt styrevervene seg imellom i selskap som totalt omsetter for milliarder av kroner og som for mange både er blitt en møteplass og aktive, politiske arenaer. Vervene er lønnet, sentrale politiske ledere bekler mange av styrerollene.

Skeptisk

De næringsrelaterte selskapene er av de fleste politikere definert som en nødvendighet og en suksess. Professor i økonomi, Klaus Mohn, deler ikke den begeistringen. Han er positiv til næringspolitikk generelt og gjerne også aktiv næringspolitikk og mener det også er gode grunner i regionen for interkommunalt samarbeid. Men han mener ulempene ved en aktiv og styrt næringspolitikk fort kan bli større en fordelene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klaus Mohn

Professor Klaus Mohn er skeptisk til at politikerne velger ut satsingsområder for næringer og definerer enkelte næringer som viktigere enn andre.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det jeg er skeptisk til er når næringspolitikken har som formål å velge satsingsområder og definere enkeltnæringer som viktigere enn andre, sier Mohn.

Signaler

Denne typen aktiv næringspolitikk sender signaler til aktører i markedet – til næringsdrivende, selskap og særskilte næringer – om at det kan lønne seg å påvirke de politiske prosessene og offentlige beslutningstakere, sier Klaus Mohn.

– Da blir næringslivet engasjert i andre oppgaver enn det de burde være engasjert i – verdiskapning, sier Mohn.

– Har den aktive næringspolitikken medvirket til å gi en ensartet næringsstruktur i regionen?

– Nei, jeg er ikke så sikker på det. Men jeg mener en del av de ressursene som er brukt på dette kunne vært brukt bedre. Mens man har utarbeidet næringsplaner med spesielle satsingsområder, ser vi at trafikken korker seg på motorveien. Det er på slike områder ressursene burde vært rettet, i stedet for å sitte å finne ut på hvilke områder det er best vekstpotensialet i framtiden, sier Mohn.

Lokaldemokrati

Mohn er tidligere sjeføkonom i Statoil og har sin professorkompetanse innenfor petroleumsøkonomi. Har er en av dem NRK har intervjuet i forbindelse med en serie hvor vi setter søkelyset på lokaldemokratiet i grunnlovsjubileumsåret 2014.

Fremveksten av ulike kommunale og interkommunale selskap og fora har vært en viktig del av hvordan lokaldemokratiet har utviklet seg i regionen. Stadig mer virksomhet er lagt ut i ulike selskap der politikerne selv sitter i styrerommene.

Økonomisk forskning tyder på at det både er kostbart og risikabelt å konkurrere med de frie markedskreftene i valget av morgendagens næringslivsvinnere, mener Mohn.

Matklynger

Har er skeptisk til at politikere i næringsplaner og selskapsdannelser aktivt ønsker å styre næringsutviklingen. Og det handler ikke bare om olje og gass.

– Nei, i næringsplanene har man vært opptatt av at oljealderen er på hell. Her har man pekt ut matklynge og en videre utvikling av bedrifter innen ny energi som spesielt interessante. Dersom politikerne engasjerer seg sterkt i dette er det både en kostnad ved det og en risiko for at resultatet blir en annen næringssammensetting enn den som gir maksimale verdier for samfunnet, mener Mohn.

Greater Stavanger

Greater Stavanger er et av de selskapene som mange politikere – spesielt i Stavanger – mener har vært grunnlaget for suksess i forhold til næringsutvikling i Stavanger-regionen. Selskapet eies av det interkommunale tomteselskapet Forus Næringspark.

Klaus Mohn er uenig i påstanden om at Greater Stavanger har vært en viktig suksessfaktor i regionen.

– Det at Greater Stavanger har lagt ned stor innsats samtidig som næringsutviklingen har gått godt, innebærer ikke at Greater Stavanger har forårsaket denne utviklingen. Spørsmålet man må stille er hvordan økonomien og næringslivet ville vært uten Greater Stavanger. Jeg tror ikke noe ville sett veldig annerledes ut, sier Mohn.

I styrene

Lokale politikere sitter i styrerommene i de aller fleste interkommunale selskapene, og noen få sentrale politikere sitter både som styreledere og styremedlemmer i svært mange av dem. Det er ikke uten videre problemfritt, mener Mohn.

– Det økonomisk teori sier noe om er viktigheten av et profesjonelt eierskap og klare mandater til styret i selskapene. Hvis styret er valgt på andre premisser enn profesjonalitet og mandatene ikke er klare, er risikoen at man får administrasjonsstyrte selskaper utenfor eiernes kontroll, sier Mohn.

Han viser til flere konkrete saker som har vært reist de senere årene om slike fora og selskap: debatten om Bybanekontoret, økonomiske investeringer i Lyse og organiseringen av Greater Stavanger.