Hopp til innhold

Er ikke med når beslutningene tas

Nær 18.000 ga sin stemme til Fremskrittspartiet ved sist kommunevalg på Nord-Jæren. Men i de viktige styrerommene har partiet knapt adgang.

Tore B. Kallevig

Posisjonen i Stavanger har valgt å holde det meste for seg selv, mener Tore Kallevig fra Frp.

Foto: Marius Vervik / Frp

– Det er opp til dem som sitter i posisjon å utvise raushet og respekt for demokratiet ved å la opposisjonen ta del i styrene. I Stavanger har posisjonen valgt å holde det meste for seg selv, sier gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger, Tore Kallevig.

Flere aktører NRK har snakket med i forbindelse med en serie om lokaldemokratiet i regionen, etterlyser større åpenhet – ikke minst i forbindelse med en rekke kommunale og interkommunale selskap.

– Det er jo gjennom meningsbrytning de beste løsningene kommer frem. Ikke at det sitter en gruppe representanter som er enige om det meste. Hvis du som folkevalgt ikke setter pris på at det er en opposisjon, har du ikke forstått at du er folkevalgt i et demokrati, sier Kallevig.

Ikke med

I Næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger har både Venstre og KrF to representanter hver i styret. Selskapet eiers formelt av Forus Næringspark, hvor Sandnes og Stavanger kommune eier 49,01 prosent hver og Sola kommune 1,98 prosent.

I både Sandnes og Sola ble Frp det nest største partiet ved sist valg, men Frp har ingen representanter i styret i Greater Stavanger.

Greater Stavanger omfattes av offentlighetsloven og legger styreinnkalling og referater ut på sine nettsider. Det gjør ikke noen av mest omdiskuterte interkommunale selskapene i Stavanger-regionen.

Tore Kallevig og Leir Arne Moi Nilsen

Tore Kallevig og Leif Arne Moi Nilsen fra Frp diskuterer i bystyresalen i Stavanger. Partiet er knapt nok representert i noen av de viktige næringsrelaterte selskapene som kommunen har opprettet de siste 15 årene.

Foto: Anders Fehn/NRK

Ikke offentlig

– Vår vurdering er at vi ikke er omfattet av offentlighetsloven. Det føres derfor heller ikke postlister, og vi har hittil ikke lagt ut referater eller innkalling til styremøter på nettsidene våre, sier direktør i Stavanger Forum, Cornelius Middelthon.

– Vi legger ikke lenger ut innkallinger til styremøter eller referater fra møtene på våre nettsider. Vår erfaring er at ingen etterspør det, sier direktør i Forus Næringspark, sier Stein Racin Grødem i Forus Næringspark.
Også han mener selskapet ikke kommer inn under offentlighetsloven.

Ikke godt nok

Det er ikke godt nok, mener Kallevig som representerer et av de store opposisjonspartiene i en av selskapenes eierkommuner og som i forrige periode også var det største opposisjonspartiet i Stavanger.

Det har vært strid om mange av de interkommunale og kommunale selskapene i Stavanger og da spesielt selskap som driver form for næringsvirksomhet og næringsutvikling.

Bakgrunnen er delvis utspill fra direktører, kritikk om blanding av roller og nære forbindelser og også hvem og hva selskapene egentlig tjener. Og det har gjentatte ganger blitt stilt spørsmål både om åpenhet og tilgang til informasjon.

Forus Næringspark

John Peter Hernes

John Peter Hernes fra Høyre mener interkommunale og kommunale selskap er blitt åpnere de senere årene.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

– Nå tror jeg noe av det har rene tekniske forklaringer, sier John Peter Hernes om hvorfor ikke sakslister og referater lenger er tilgjengelig på Forus Næringspark sine egne nettsider. Selskapet er et interkommunalt tomteselskap og hadde i 2012 en omsetning på 300 millioner kroner. Hernes er gruppeleder i Stavanger Høyre og sitter som styreleder i Forum Næringspark.

– Administrasjonen har sagt at om media ønsker tilgang til det skal de få alt det de ønsker. Men vi må kunne se på om det er en enkel måte vi kan legge dette ut på, sier Hernes.

Uheldig

Manglende offentlighet er i beste fall uheldig, sier Tore Kallevig fra Fremskrittspartiet.

– Vi sliter med dårlig demokratisk innvirkning og representasjon i alle disse foretakene. De er tatt ut av det offentlige rom der et fåtall folkevalgte har reell påvirkningsmulighet, sier Kallevig.

I likhet med flere som har ytret seg i forbindelse med NRKs serie – deriblant tidligere fylkesmann Tora Aasland – er også Kallevig redd for konsekvenser av rolleblandinger når styrer er for lukket og relasjoner mellom politikere og næringsaktører blir for nære.

Partibok

– I regimer vi ellers ikke liker å sammenlikne med oss med blir det ofte sagt at med mindre du har partiboken i orden, blir det vanskelig å få til noe. Dessverre har jeg også hørt de argumentene fra en rekke aktører i næringslivet i regionen, sier Kallevig.

Han mener at opprettelsen av en rekke ulike foretak utenfor de folkevalgte organer medfører at bestillingen er gjort og beslutningene tatt allerede ved sammensetningen av dem som skal utføre oppgavene – og at resultatet følger naturlig av det.

– Den offentligheten og åpenheten som Stavanger tar ord av seg for å praktisere, den må også gjelde inn i de styrende organer. Vi trenger meningsbrytning og andre perspektiver også i disse fora, sier Kallevig.