Hopp til innhold

Lisensjakt også neste år

Det svenske Naturvårdsverket mener den første lisensjakten på ulv i moderne tid var vellykket på tross av overskyting.

Ulv skutt i Sverige

Lørdag den 2. januar i år ble lisensjakten på ulv innledet i Sverige. 10 000 jegere hadde meldt seg for å felle 27 ulver i fylkene Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Gävleborg og Örebro.

Foto: Länstyrelsen

I januar i år ble den første lisensjakten på ulv i Sverige i moderne tid gjennomført.

10 prosent av den svenske ulvestammen skulle skytes, noe som tilsvarer 27 ulver. Den svenske ulvestammen besto i vinter av rundt 250.

Målet med lisenjakten var å stabilisere den svenske ulvestammen, noe den svenske riksdagen hadde bestemt.

Les også:

Brukbar gjennomføring

Naturvårdsverket mener avskytingen av ulv var "brukbart godt gjennomført", men i to foreløpige rapporter framlagt forrige uka, heter det at det er rom for forbedringer.

To undersøkelser av jakten har vært gjennomført i vinter, og et ankepunkt er at jakten gikk veldig fort for seg.

Ulv

I Naturvårdsverkets underlagsrapporter heter det at dagens omkring 200 ulver alle stammer fra tre enkeltindivider.

Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Rundt 10 000 jegere meldte seg til jakta, som foregikk i Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Gävleborgs och Örebro län. Også norske jegere deltok.

Ulveforkjempere ble ikke hørt

Den ene undersøkelsen handlet om prosessen og innbefatter intervjuer med 15 organisasjoner.

Det konstateres at forutsetningene for lisensjakten var godt kjent, men at det var en svært rask prosess preget av tidspress rundt selve jakten.

Undersøkelsen viser at fylkesadministrasjonene og jegerorganisasjonene fikk bra gehør for sine synspunkter, mens motstandere av ulvejakten ikke fikk samme gehør.

For mange foreldredyr skutt

Den andre undersøkelsen fokuserte på utfallet av jakten og forholdene under jakten.

Her viser den foreløpige rapporten at flere av målene Naturvårdsverket satte seg ble nådd.

Men det ble skutt en ulv mer enn det som var kvoten under lisensjakten, og det skyldtes dårlig kommunikasjon.

Samtidig viser undersøkelsen at det var en overrepresentasjon av voksne foreldredyr blant ulvene som ble felt.

Sveriges miljøminister Andreas Carlgren

- Totalt sett har jakten vært håndtert bra. Alt som ble sagt i vinter om blodbad og vill vest er fullstendig tilbakevist av de undersøkelsene som nå foreligger, sier Sveriges miljøminister Andreas Carlgren.

Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX / KOD 10020

Genetiske defekter

Sveriges miljøminister Andreas Carlgren, som har fått tåle mye kritikk for at jakten ble igangsatt, presenterte de to undersøkelsene rundt lisensjakten på ulv.

Foruten pressen var også viltforvaltningsrepresentanter i samtlige län, natur- og miljøforeninger, jegere, grunneierforeninger, forskere og andre myndigheter tilstede under ministerens presentasjon.

Carlgren kunne fortelle at blant ulvene som ble skutt under lisensjakten er det oppdaget mange genetiska defekter.

- Den foreløpige vuderingen er at det er arvelige skader på skjelettet det er snakk om. Hvor mange defekter det er oppdaget per individ, har vi foreløpig ingen eksakt oversikt over, sa Carlgren ifølge ATL.

Stammer fra tre individer

I Naturvårdsverkets underlagsrapporter heter det at dagens omkring 200 ulver alle stammer fra tre enkeltindivider.

Gjennomsnittlig er da alle individer vesentlig mer beslektet med hverandre enn helsøsken, heter det fra Naturvårdsverket.

Les også:

Lisensjakt neste år

Etter at de døde ulvene er undersøkt har man konstatert at ingen valper etter nylig innvandrede ulver er blant de 28 ulvene som ble felt under lisensjakten.

Alle individene som ble felt kan betegnes med en eller annen form for innavl.

- Totalt sett har jakten vært håndtert bra. Alt som ble sagt i vinter om blodbad og vill vest er fullstendig tilbakevist av de undersøkelsene som nå foreligger, sa miljøminister Andreas Carlgren ifølge svenske medier.

Regeringen vill ha en ny ulvejakt i Sverige neste år.

Hvor mange ulver som skal felles er avhengig av hvor mange valpekull som fødes i Sverige i år.