Hopp til innhold

Får ikke skyte Halden-ulv

Direktoratet for naturforvaltning sier blankt nei til at det skal skytes ulv i Halden - avslår anke fra Halden Viltforening.

Ulv

Direktoratet for naturforvaltning har avslått anken fra Halden Viltforening på avslag om felling av ulv i Halden kommune, og saken ender nå hos Miljøverndepartementet.

Foto: Scanpix

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier blankt nei til at det skal tas ut ulv av flokkene i Halden kommune.

Halden Viltforening har anket avslaget de fikk før jul , og mener det haster med å få tatt ut ulv som dreper hunder nå mens det er sporsnø.

- Ut i fra den vurderingen vi har gjort er ikke kriteriene for felling tilstede. Vi opprettholder vårt avslag fra desember i fjor og saken sendes nå til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, sier Knut Morten Vangen i Direktoratet for Naturforvaltning til NRK.

HØR RADIOSAKEN: Nei til skyting av Halden-ulv

Les også:

- Ikke overrasket

Jon Stabekk er talsmann for Halden Viltforening, og han sier at han ikke er overrasket over at Direktoratet nå avslår anken om å få ta ut ulver som dreper hunder i Halden-området.

- Rovviltforvaltningen i Norge ser jeg på som en politisk forvaltning, og ikke en forvaltning basert på faglige vurderinger. Vi har søkt om skadefelling, som er en forvaltningsmessig sak. Når vi da får avslag på det, mener jeg det er bevist at det er en politisk sak dette dreier seg om, sier Stabekk til NRK.

Halden Viltforening mener at hvis det ikke jaktes i vinter, er det urealistisk med uttak før tidligst i 2011, på grunn av snøforhold.

- Nå er det snø og gode sporingsforhold, men slike gode forhold har vi bare unntaksvis i Halden. Potensialet for nye skader i 2010 er derfor etter vår mening svært store, med mindre DN mener at jakt med hund skal avvikles fullstendig. En slik løsning finner vi svært urimelig og meget urettferdig, sier Jon Stabekk.

Hund drept av ulv

Viltforeningen mener at det er dokumentert sju ulvedrepte hunder i Halden kommune, og at det bør være mer enn nok til å ta ut skadeulv.

Sju hunder drept i Halden

Halden Viltforening, som består av sju grunneier- og jegerforeninger i Halden kommune, søkte før jul om å få skyte ulv som dreper hunder.

Det er dokumentert at ulvene i Dals Ed - Halden har drept minimum sju hunder, og de fleste av disse er drept på norsk side.

Direktoratet avslo søknaden i desember ifjor, og avslaget på anken viltforenigen sendte i februar i år, gjentar mye av argumentasjonen idet første avslaget.

- Direktoratet anser at det ikke foreligger skade eller fare for skade på jakthunder av et slikt omfang at det gir grunnlag for felling av ulv. Terskelen for å iverksette skadefelling innenfor forvaltningsområdet er høy. Det blir ikke aktuelt å felle ulv i Halden, sier Knut Morten Vangen i Statens Naturforvaltning.

Les også:

Erkjenner at det finnes flere ulver i Halden

Jon Stabækk i Halden viltforening

- Halden Viltforening mener en helnorsk flokk og to grenseflokker, som tilsammen bruker kanskje 90 prosent av Halden kommunes areal, og sju drepte hunder på to år gjør at felling av problemulv må iverksettes nå, sier Jon Stabekk.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Jon Stabekk i Halden Viltforening er godt fornøyd med at Direktoratet for Naturforvaltning nå erkjenner det foreningen har hevdet over lengre tid om at det er to grenseflokker og en helnorsk flokk.

- Vi har hevdet dette lenge, men har ikke blitt hørt. Nå har sporingen i vinter vist at vi hadde rett, sier Jon Stabekk.

- Klager har rett i at det etter at vi fattet vårt opprinnelige vedtak i desember i fjor er det registrert en ny famiiegruppe ulv i Østfold. Det endrer da imidlertid ikke det faktum at vi fortsatt er under bestandsmålet vi har i Norge, sier Vangen.

Bestandsmålet er at det skal være tre ynglende ulveflokker i Norge - alle langs grensen til Sverige. Krysser ulveflokken grensen til Sverige - regnes den ikke med i den norske bestanden.

- Uttak vurderes fra sak til sak

- Skadeomfanget på drepte hunder som skyldes Halden-Dals-Ed flokken er allerede overskredet de grensene man ville akseptert i Sverige , sier Jon Stabekk.

Halden Viltforening har i sin søknad vist til at svenske myndigheter har lagt seg på en linje der tre ulvedrepte hunder i et ulverevir, åpner for muligheten for uttak av problemindivider.

- Vi finner avslaget svært urimelig, men ikke overraskende, sier Stabekk.

- Det er nok slik, både i Norge og Sverige, at slike saker vurderes fra tilfelle til tilfelle. Verken i Norge eller Sverige er det et spesifikt skadeomfang som ligger til grunn for at det utløser felling eller ikke. Konkrete saker vurderes for seg, sier Vangen.