Hopp til innhold

Nei til ulvejakt i Halden

Sju hunder er drept av ulv på to år i Halden, men Direktoratet for Naturforvaltning sier nei til jegere og grunneiere som vil skyte ulv.

Ulv! ulv

Sju grunneier- og jegerforeninger i Halden har søkt om skadefelling av ulv, men fikk avslag av Direktoratet for Naturforvaltning.

Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Direktoratet for Naturforvaltning sier nei til søknaden fra Halden Viltforening om å få skyte ulv i Østfold.

Halden viltforening , som består av Arbeidemes jeger og fiskerforening i Halden, Halden og omegn jeger og fiskerforening, Stangeskovenes jeger og fiskerforening, Idd bondelag, Idd skogeierlag, Østfold lokallag/ Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og Halden viltforening, hadde søkt om om uttak av ulv i Dals Ed - Halden reviret.

De sju grunneier- og jegerforeninger i Halden har søkt om skadefelling.

- Terskelen for å iverksette skadefelling innenfor forvaltningsområdet er høy. Det blir ikke aktuelt å felle ulv i Halden, sier Knut Morten Vangen i Statens Naturforvaltning til NRK.

Les også:

Ulv illustrasjon

Om det skal gis tillatelse til skadefelling vurderes ut fra skadesituasjonen. Det skal vurderes om det finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om gengrafisk differensiert forvaltning. Det er også et vilkår at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

- Ikke skade nok

Vangen forteller at Direktoratet, ut i fra det som fremkommer av søknaden fra Halden Viltforening og annen informasjon, ikke finne at det er grunnlag for å iverksette uttak av ulv i henhold til naturmangfoldloven § 18 .

Direktoratet har vurdert både muligheten for skadefelling og lisensfelling i denne saken.

Det er i søknaden fra Halden Viltforening vist til at ulv har gått til angrep på og drept hunder innenfor Dals Ed - Halden reviret , både på norsk og svensk side av grensen.

De siste to årene er det dokumentert at ulvene i Dals Ed - Halden har drept minimum sju hunder, mener Halden Viltforening og peker på at de fleste av disse er drept på norsk side.

- Direktoratet anser at det ikke foreligger skade eller fare for skade på jakthunder av et slikt omfang at det gir grunnlag for felling av ulv, sier Vangen.

Les også:

Hund drept av ulv

Halden Viltforenings talsmann, Jon Stabekk, mistet selv sin jakthund i fjor under elgjakten.

Foto: Petter Larsson / NRK

Jakten må endres

Halden Viltforening hevder jakt med drivende hund stort sett har opphørt i de aktuelle områdene der ulv ferdes i kommunen, og at turfolk
opplever truende situasjoner for seg og sine hunder.

"Tilstedeværelse av ulv i et område kan føre til endringer i utøvelsen av visse tradisjonelle former for jakt, særlig jakt på hare, rådyr og elg med løshund", er Direktoratets svar på Halden Viltforenings argumenter.

- Vi snakker her om ulv som en totalfredet art, og når vi skal vurdere å gi tillatelse til felling eller ei er det på bakgrunn av skader innenfor forvaltningsområdet. Her er det ikke nok skader, sier Vangen.

Halden Viltforenings talsmann, Jon Stabekk, som selv har fått sin hund drept av ulv , sier at mange fastboende og jegere for lengst mener skadeomfanget er for stort.

- Når man må leve med ulven så tett på, og få begrenset livskvaliteten - slik mange av oss føler vi nå har fått, så er skaden allerede for stor, sier Stabekk.

Foreningen har i sin søknad om felling vist til byrdefordelingsprinsippet, og at regionen i 14 år har hatt belastningen med ulv.

Jon Stabækk i Halden viltforening

- Vi er sikre på at det er langt mer ulv i Halden-området enn det statlige myndigheter så langt har vært klar over. Avslaget fra Direktoratet for Naturforvaltning vil bli anket, sier talsmann for Halden Viltforening, Jon Stabekk.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Vil anke

Jon Stabekk sier til NRK at foreningen ikke er fornøyd med svaret fra Direktoratet for Naturforvaltning.

- Vi forstår at svaret fra direktoratet må bli som det blir, ut ifra det antallet ulv og ynglinger de bruker som grunnlag for bestandsmål, sier Stabekk.

Jegere og grunneiere i Halden foretar egne sporinger, og har registrert mange flere observasjoner av ulv enn det statlige myndigheter hittil har rapportert om.

- Vi kommer til å anke dette svaret fra Direktoratet for Naturforvaltning innenfor fristen, sier Jon Stabekk til NRK.

- Ikke ulv nok

I Norge skal det være tre årlige ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, der familiegruppens revir i sin helhet ligger i Norge.

Dersom over halvparten av reviret ligger innenfor forvaltningsomtrådet for ynglende ulv, skal reviret regnes som innenfor forvaltningsområdet. Når en del av reviret ligger i Sverige skal familiegruppen ikke regnes med i målet på
tre årlige ynglinger.

Direktoratet for Naturforvaltning peker på at det foreløpig er registrert to helnorske valpekull av ulv i 2009 (Osdalen og Kynna). Kynna er innenfor forvaltningsområdet.

- Når bestandsmålet er nådd er det rovviltnemdene lokalt som overtar myndigheten. De skal legge opp en forvaltning, slik at man holder seg på forvaltningsmålet. Har man tre valpekull et år kan man ikke skyte ut en av de, for da vil man umiddelbart komme under målet, sier Knut Morten Vangen.

Det vil bli gitt anledning til å felle enkeltindivider, og blir det registrert fire helnorske valpekull kan man felle et av dem for å komme ned på tre kull i Norge.

Ulvespor

Fire lørdager i januar er satt av til sporing av ulv (bildet) og gaupe i samtlige Østfold-kommuner unntatt Hvaler. Tre av lørdagene har gått tapt for organisert sporing på grunn av dårlige sporingsforhold med tørr snø. Den virkelige bestanden av ulv er derfor ikke helt avklart for Østfolds del.

Foto: Lise Gro Andersen / NRK

Forventer synlige resultater i vinter

Det er forventet at endelig status på valpekull i 2009 vil komme i løpet av vinteren 2009-2010.

Direktoratet mener det er svært lite sannsynlig at bestandsmålet på tre årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (helnorske revir) er nådd i 2009.

- Vi er kjent med observasjoner i Østfold, og et mulig helnorsk yngling. Vi kan ikke konkludere foreløpig med at det er slik det forholder seg, eller om det er grenseflokken som har endret sine revirgrenser, sier Vangen.

- Vi som bor her nede ser fram til at resultatene av sporinger denne vinteren foreligge. Vi er sikre på at det vil bidra til at vår anke vil føre fram, sier Jon Stabekk.

Les også: