Hopp til innhold

Svenskene ville skutt ulven

Ulvene som har tatt en rekke hunder i Halden, ville blitt skutt i Sverige, for å øke aksepten for ulv blant befolkningen.

Jimmy Carlsson

Viltoppsynsmann i Västra Götaland, Jimmy Carlsson, tror det vil øke forståelsen for å ha ulv, dersom skadedyr tas ut raskt.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Svenske myndigheter tar ut skadedyr for å dempe konfliktene med å ha ulv, sa viltoppsynsmann Jimmy Carlsson i Västra Gøtaland på et folkemøte om rovdyr i Halden tirsdag kveld.

- Det øker aksepten for ulv blant folk flest når man ser at problemdyr tas ut. På den måten skapes det tillit mellom innbyggerne og myndighetene, sa Carlsson til et par hundre frammøtte på forsamlingshuset på Idd i Halden.

LES OGSÅ:

Mange hunder tatt

De to siste åra er sju jakthunder drept av ulv i Haldendistriktet. Det har skapt sterk motstand mot ulv.

Svenske sporinger, som også har skjedd på norsk side, bekrefter at det er minst ni dyr i det såkalte Halden-Dals Ed-reviret.

Målet er at det skal være tre ynglende ulveflokker i Norge - alle langs grensen til Sverige. Men, krysser ulveflokken grensen - regnes den ikke med i den norske bestanden.

LES OGSÅ:

Dermed er bestandsmålet vanskelig å nå - og lista legges høy for å få fellingstillatelse, sier leder av rovviltnemda i Østfold, Eirik Milde (H) fra Halden.

- Det er klart at det gjør det verre å nå bestandsmålet. Derfor tror jeg det er fornuftig det som Stortinget nå gjør, nemlig vurdere å ta med grenseflokkene i bestandsmålet for Norge. Det tror jeg er den eneste rette veien å gå.

Opp i Stortinget

I år skal rovdyrforvaltningen opp til ny behandling i Stortinget. Haldenordfører Per Kristian Dahl mener det vil dempe gemyttene dersom det tillates å å ta ut ulv som dreper hund.

- Får vi lov til det, tror jeg også at folk ville slått seg mer til ro med antall rovdyr som vi har i området, tror Haldens ordfører.

Ulvemøte i Idd

Et par hundre mennesker fulgte nøye med på informasjonsmøtet om ulv og rovdyrpolitikk i samfunnshuset på Idd.

Foto: Lars Håkon Pedersne / NRK