Hopp til innhold

22 ulver skutt lørdag

Ulver har blitt skutt i ekspressfart i Sverige etter at jakta startet lørdag. – Ikke overraskende.

Ulv skutt i Sverige
Foto: Länstyrelsen

Lisensjakta har vært kjent en stund, men lørdag startet altså alvoret.

10 prosent av den svenske ulvestammen skal skytes , noe som tilsvarer 27 ulver. Målet er å stabilisere den svenske ulvestammen, noe den svenske riksdagen har bestemt.

Nå viser det seg at de svenske jegerne er dødelig effektive.

I løpet av lørdag skriver Aftonbladet.se at 22 ulver ble skutt. Flest er skutt i Värmlands län og Dalarnas län.

Nils Solberg, leder i foreningen «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk», er ikke overrasket over at det er blitt skutt så mange ulver på så kort tid.

– Nei, det er jeg ikke. Det er svært mange ulver i områdene hvor det blir jaktet. Jeg tippet på forhånd at hele kvota skulle bli skutt i løpet av den første dagen, men jeg bommet litt, sier Solberg til NRK.

Kan bli skutt i løpet av helga

Mange av ulvene lever i grensetraktene, og «norske» ulver står derfor i fare for å bli skutt i løpet av jaktperioden.

– Jakten kan bedrives i alle grensekommunene i Västra Götaland, og det betyr at også ulver i Halden-området kan bli skutt, fikk NRK opplyst fra det svenske naturvårdsverket tidligere denne måneden.

Lisensjakta varer i utgangspunktet frem til 15. januar, men flere tror at det hele kan være over i løpet av svært kort tid.

– Ettersom interessen blant jegerne er så stor, overrasker det meg ikke om vi skyter hele kvoten i løpet av helgen, sier Lennart Johannesson, leder i Jegerforbundet i Värmland til nwt.se .

Rykter om manngard

I jegerkretser i Østfold har det vært diskutert å drive ulven over grensa slik at de kan skytes.

Men Nils Solberg mener dette ikke har noen hensikt.

– Det er nok en ønskedrøm. I Halden er det veldig mange som har sett seg lei av plagene grenseulven sørger for. Men effekten å gå en såkalt manngard er ikke til stede. Ulven er smart og den har full kontroll på hvor folk er, sier Solberg.

Naturvernere protesterer

Naturvernforbundet er sterkt i mot jakten i utgangspunktet. Pål Bugge i lokallaget i Østfold tror det lett kan bli skutt mer ulv en det er gitt lov til .

Verdens naturfond har henvendt seg til EU for å forsøke å få stoppet den svenske ulvejakten.

– Sammen med det svenske naturvernforbundet og Rovdjursföreningen har WWF begjært et møte med EU-kommisjonen for å fremlegge vårt syn på den svenske ulvejakten, opplyser Peter Westman, naturvernsjef i WWF, ifølge Aftonbladet.se

Strenge regler

Alle som vil delta i lisensjakten skal være registrert spesielt for dette, og en jaktleder skal utses i forkant av jakten.

– Jaktlederen skal rapportere felt ulv til länsstyrelsen innen en time, og jaktlederen må holde seg oppdatert når det gjelder hvor mange ulver som har blitt felt i länet eller området hver time, sier Susanna Löfgren, sjef for Viltförvaltningsenheten i naturvårdsverket.

Den svenske ulvestammen besto i vinter av mellom 182 og 217 ulver. Føyer man til ulvene på norsk side, hadde stammen mellom 213 og 252 dyr.

Naturvårdsverket har fått i oppdrag fra den svenske riksdagen å stabilisere stammen på maksimalt 210 individer samtidig som 20 kull skal fødes hvert år.

LES OGSÅ: