Hopp til innhold

Krass kritikk av Renovasjonsetaten

Ifølge en rapport gjorde ikke Renovasjonsetaten en god nok jobb i anbudsprosessen for å sikre at søppelhåndteringen ble ivaretatt. - Avtalen med Veireno burde aldri vært inngått, sier Oslos miljøbyråd til NRK.

Veirenobil

I vinter overtok Oslo kommune søppelhentingen i byen, etter at selskapet Veireno gikk konkurs.

Foto: Vivian Stensrud / NRK

Ifølge Deloitte-rapporten gjorde etaten en altfor dårlig jobb med å sjekke om Veireno ville greie å tømme søppelet til den lave prisen i anbudet.

I dag kom gjennomgangen av prosessen rundt overgangen til nytt selskap for søppelhenting i Oslo.

Revisjonsselskapet Deloitte skriver at Renovasjonsetaten burde ha forstått at det var en manglende sammenheng mellom de ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud.

«Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud», heter det blant annet i rapporten.

– Vi arvet en renovasjonskontrakt som ikke var gjennomførbar. Rapporten bekrefter at avtalen med Veireno aldri burde vært inngått. Jeg er glad for at alle fakta er kommet på bordet, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Hun sier at kommunen vil gå grundig gjennom rapporten og lære av det som har skjedd, for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

– Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som må fungere, sier Berg.

«Varsellampene burde blinket»

Gjennomgangen viser at Renovasjonsetaten i tiden før oppstart krevde oppbemanning hos Veireno. Etter Deloittes mening burde dette fått varsellampene til å lyse i etaten, med hensyn til Veirenos økonomiske forutsetninger for oppdraget. «Dersom Veireno etter kontraktoppstart ikke kunne nedjustere påkrevd kapasitetsøkning, ville det ikke være usannsynlig at leverandøren kunne få alvorlige økonomiske problemer», står det i rapporten.

Renovasjonsetaten gjorde heller ikke sikkerhetsvurderinger med tanke på at de både skulle i gang med nye skiftordninger og ny teknologi, samtidig som én leverandør for første gang fikk hovedansvaret for hele byen. Det var også svært uheldig at Veireno tok over søppelhåndteringen for hele byen på samme dag, heter det.

Kommunen overtok selv

Søndag 19. februar informerte byrådet om at de avsluttet kontrakten med Veireno og at Oslo kommune overtok søppelhentingen.

Byrådsleder og miljøbyråd

Byråd Lan Marie Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Bildet er fra et møte med de ansatte i Renovasjonsetaten på Alnabru i februar, da det ble klart at de tidligere ansatte i Veireno ble ansatt i Oslo kommune.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Da hadde søppel og problemer tårnet seg opp etter at Veireno overtok avfallshentingen i hovedstaden i oktober 2016.

I mars politianmeldte Arbeidstilsynet Veireno-sjef Jonny Enger for brudd på arbeidsmiljøloven.

Konkurs i februar

21. februar i år slo Veireno seg selv konkurs. Daglig leder Jonny Enger leverte konkursbegjæringen til Follo tingrett.

– Denne saken har vært vanskelig og krevende og følgelig noe jeg gjerne skulle vært foruten. Vi ønsker Oslo kommune og Renovasjonsetaten lykke til med oppdraget og er glade for at våre ansatte overføres til kommunen og blir ivaretatt der, skrev Enger i en pressemelding.

I tillegg til å ha håndtert avfallet i hovedstaden, har Veireno også hatt ansvaret for søppelhentingen i deler av Skedsmo, Nittedal og deler av Vestfold.

Pål A. Sommernes, som måtte trekke seg som direktør i Renovasjonsetaten 16. januar, har avslått å la seg intervjue av NRK i dag.