22 boligeiere kan bli kjøpt fri fra søppeldynga

Rådmannen vil kjøpe ut 22 boligeiere som vil vekk fra søppeldeponiet i Skedsmo, slik at de kan kjøpe ny bolig et annet sted. Totalt er rundt 150 boliger oppført på forurenset grunn.

Boliger ved det gamle deponi i Brånåsdalen i Skedsmo

PROBLEMBOLIGER: 18 leiligheter i de hvite byggene fremst i bildet foreslås kjøpt ut, i tillegg til fire leiligheter i et av byggene bak. Totalt er rundt 150 boliger ved det gamle deponiet oppført på forurenset grunn.

Foto: Stian Rugsveen/Stian Pedersen / NRK luftfoto

Etter at naboer i lang tid har kjempet mot kommunen, ber nå rådmann Erik Nafstad i Skedsmo at kommunestyret vedtar utkjøp førstkommende onsdag.

– Over tid har vi fått kjennskap til at det krever omfattende tiltak, og det vil ta lang tid å gjøre det som er nødvendig for å hindre at gassen kommer frem. Det er grunnen til at vi foreslår dette nå, sier han.

Det gamle søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus har i flere år skapt store problemer for dem som bor oppå eller like i nærheten av det.

Både eksplosiv og kreftfremkallende søppelgass lekker inn i hus. En rekke eneboliger synker som et resultat av at søpla råtner i bakken. I vår ble det oppdaget at giftstoffer tyter opp av plenen der barna leker.

Flere av beboerne mener dessuten at de blir syke av å bo i området.

Nå konkluderer rådmannen at det ikke vil være mulig eller hensiktsmessig å drenere bort gassen fra de aktuelle boligene uten av de fraflyttes i to år.

Det er ikke mulig å slå fast at boligene faktisk blir gassfrie etter to års arbeid. Derfor foreslår rådmannen å kjøpe ut 22 av deponi-naboene nå.

– Det er ikke andre boliger vi synes det er riktig å innløse nå, men dette er en vurdering vi gjør fortløpende, sier Nafstad.

– En lang kamp

Nina Evensen er en av beboerne som nå blir kjøpt ut, dersom kommunestyret støtter rådmannen. Hun gråter av glede når NRK tar kontakt.

– Jeg er først og fremst glad for at de endelig tar oss på alvor. Halvannet år med intens jobbing mot dette har gitt resultater. Kanskje man nå kan få tilbake livet igjen, sier hun.

Nina Evensen

Nina Evensen har stått på barrikadene i kampen for å bli kjøpt ut i lang tid. Nå er hun veldig glad for at kommunen er positiv til å kjøpe henne ut.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

En annen nabo, May-Britt Delbæk, opplever dette som en stor seier.

– Vi føler vi endelig har nådd frem etter en lang kamp. Det er gledelig seier, samtidig som det er en seier med bismak. Det er vemodig å måtte flytte. Likevel mener jeg det er nødvendig, særlig med tanke på helseplagene vi har hatt, sier hun.

Les også: NRK avslører ny giftlekkasje ved søppelfylling: – Veldig skremmende

Ble ikke hørt

Totalt er rundt 150 boliger ved det gamle deponiet oppført på forurenset grunn, noe som vil kunne gjøre det vanskelige å selge dem. Mange av boligene ble bygget lenge før eiendommene ble definert som forurenset.

De hardest rammede deponi-naboene har i lang tid kjempet for å bli kjøpt ut. I mai demonstrerte rundt 40 av dem foran Skedsmo rådhus under slagordet «utkjøp nå, ingen graving». De ble imidlertid ikke hørt.

Demonstrasjon foran rådhuset i Skedsmo
Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK
Flere av beboerne ved det nedlagte søppeldeponiet demonstrerte foran rådhuset i Skedsmo før kommunestyremøtet onsdag kveld.

Politikerne avviste kollektivt utkjøp og besluttet i stedet mer graving.

De vedtok å grave opp vann- og kloakkanlegget for å hindre søppelgassen, som er antatt å følge ledningsnettet, å nå frem til boligene.

Kommunestyret åpnet imidlertid for å vurdere utkjøp ved en senere anledning, dersom rådmannen anbefalte dette.

I 2017 kjøpte Skedsmo et hus ved søppeldynga som var blitt ubeboelig etter har søppelgass hadde tatt fyr inne i boligen. Siden har ingen andre boliger blitt innløst.

Skal gjøre ny vurdering

Parallelt med gravingen har problemene fortsatt.

For rundt to uker siden ble det oppdaget rekordhøy konsentrasjon av metangass ved en bod ved borettslaget Lillehaugen. Boden er nå sperret av og plombert.

Flere av naboene frykter at det skal eksplodere og enkelte har midlertidig flyttet ut av boligen sin.

Nå skal politikerne igjen vurdere naboenes krav fra mai om å bli kjøpt ut.

Onsdag 7. november skal kommunestyret i Skedsmo stemme over rådmannens anbefaling.

Les også: Fløy gjennom lufta da søppelgassen eksploderte

Sperrebånd foran bod

HOLD AVSTAND: Boden der det er målt eksplosjonsfarlige nivåer med gass, er nå stengt av og plombert.

Foto: Anders Fehn / Nrk

Kan måtte grave opp én million kubikkmeter

Det finnes ingen total oversikt over hva slags avfall som er kastet i deponiet.

Men NRK har tidligere avslørt at industribedriften Dyno fikk lov av kommunen til å dumpe store mengder kjemisk avfall.

Skedsmo kommune har bedt Multiconsult beregne hva som kreves for å sanere deponiet, det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken og erstatte det med ren jord.

Den endelige rapporten er ikke klar, men de første beregningene viste at det vil bli et gigantprosjekt, der man graver opp én million kubikkmeter.

Det tilsvarer fem ganger volumet til Ullevål stadion, dersom du fyller arenaen fra gressmatten til taket, inklusiv tribunene.