Hopp til innhold
Sjimpanse
Foto: SCANPIX / SCANPIX

Utrydningstruede dyrearter

Oppsummert

Ifølge den globale rødlista er mer enn 32.000 arter truet av utryddelse. Samtidig er mindre enn 10 prosent av alle kjente arter blitt vurdert for den globale rødlista. I Norge er 2752 arter av dyr, planter og insekter oppført som truet på rødlista.

 • Keisarpingvinen kan dø ut

  65 prosent av alle dyreartar i Antarktis står i fare for å forsvinne innan 2100, ifølgje ein ny studie. Keisarpingvinen er mest utsett.

  Global oppvarming er den største trusselen mot dyrelivet i Antarktis, ifølgje ein forskingsrapport som er publisert i tidsskriftet Plos Biology.

  28 forskingsinstitusjonar i 12 land står bak rapporten.

 • Færre isbjørner i Canda

  Isbjørnene forsvinner i hurtig tempo fra den vestlige delen av Hudson Bay i Canada, ifølge en ny studie. Særlig antallet binner og bjørneunger har gått ned.

  Regjeringen har hvert femte år sendt ut forskere til å fly over regionen, som blant annet omfatter landsbyen Churchill, et turistmål beskrevet som «verdens isbjørnhovedstad», for å telle antall bjørner og slik holde oversikt med utviklingen i populasjonen.

  Det ble sett 194 bjørner i den siste tellingen i august og september 2021. Basert på dette estimerer forskerne at den totale populasjonen er på 618 bjørner, ned fra 842 fem år tidligere.

  – Sammenligning med estimater fra studiene i 2011 og 2016 antyder at populasjonen muligens minker kraftig, heter det i studien.

 • Sjeldan skjelpadde dukka opp i Vesterålen

  Verdas største skjelpadde, ei havlærskjelpadde, dukka opp utanfor Stø i Vesterålen.

  Ifølgje Dag Dolmen ved NTNU blir ikkje skjelpadda sett i Noreg oftare enn ein gong i tiåret.

  Havlærskjelpadde er den største skjelpaddearten i verda og er ein trua art. Skjelpadda kan bli opp mot 2,5 meter lang, og opp mot 750 kilo.

 • Forsker reagerer på bot for eggplukking fra måkereir

  En person er bøtelagt med 30.000 kroner for å ha plukket egg fra flere hettemåke-reir på en øy i Oslofjorden i mai.

  Det opplyser politiet til NRK.

  Hettemåken er en kritisk truet art, og naturreservatet på Geitholmen var en viktig hekkeplass for fuglen. Omtrent 10 prosent av den norske bestanden av fuglen hekket der, ifølge Sindre Molværsmyr ved Norsk institutt for naturforskning, som har studert hekkeplassen i flere år.

  Han var den som oppdaget at egg var fjernet fra nesten 500 reir, og anmeldte saken. Fjerningen førte, ifølge ham, til at hekkesesongen mislyktes for alle de drøyt 600 måkeparene på plassen.

  Personen blir bøtelagt for å ha fjernet 30-40 egg, som vedkommende innrømmet å ha fjernet.

  Molværsmyr mener boten ikke står i stil med handlingen og konsekvensene den har fått.

  – En så lav bot sier at dette er helt greit. Sjansen for å bli tatt er forsvinnende liten, og når du blir tatt så får du en bot som egentlig ikke svir i det hele tatt.

  Knut Nandrup, avsnittsleder for spesiallovgivning i Oslo politidistrikt, sier de ikke kan bevise hva som har skjedd med resten av eggene.

  – Vi vet ikke hvor mange personer som har vært der, vi kan ikke utelukke andre rovdyr som kan ha vært der. Fagfolk sier at det ikke finnes noen annen grunn enn mennesker til at så mange egg skulle forsvinne, men det må jo bevises hvem som har tatt eggene. Det er ikke så lett på en øy midt ute i Oslofjorden.

  Det er ikke kjent om personen vil godta forelegget.

 • Binne med to unger skutt i Trøndelag

  Tre bjørner ble søndag felt i Lierne i Trøndelag. Bjørnene skal ha angrepet flere reinkalver. Det er en binne og to bjørnunger som ble felt, opplyser politiet i en pressemelding.

  Politiet har startet etterforskning og jobber med å avklare hendelsesforløpet. Én person har status som mistenkt i saken, opplyser politiadvokat Ole Andreas Aftret.

  Mannen som skjøt varslet politiet klokka 17.20 søndag. Meldingen gikk ut på at det var tamrein som var angrepet av bjørnen. Nødrettsbestemmelsen i naturmangfoldsloven sier at man kan avlive vilt dersom tamrein angripes.

  – Vi skal nå ettergå om dette stemmer og ta en vurdering av saken, sier politiadvokaten. Det blir ikke opplyst om noen av reinsdyrene døde.

  Politiet er på åstedet sammen med Statens naturoppsyn, og har startet etterforskning. Etterforskningen er i en innledende fase og politiet jobber med å avklare hendelsesforløpet. Statsforvalteren i Trøndelag og Miljødirektoratet er varslet om saken.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no