Hopp til innhold

USAs største hakkespett er erklært utryddet

Den ble sist sett for 67 år siden. I dag ble den største amerikanske hakkespetten erklært utryddet.

Den elfenbennære hakkespetten er erklært utryddet

Dette er et utstoppa eksemplar av hakkespetten som onsdag ble erklært utryddet av amerikanske miljøvernmyndigheter. Elfenbeinspett ble sist observert i 1944.

Foto: Jim Mcknight / AP

Elfenbeinsspett var en gang den største hakkespetten i USA.

Men det er lenge siden amerikanere fikk et glimt av fuglen. Den siste sikre observasjonen ble gjort helt tilbake i 1944. I 1976 ble hakkespetten fredet og satt på lista over truede arter.

I flere tiår har man lett etter fuglen. Omfattende undersøkelser har vært satt i gang i den sørøstlige delen av USA og på Cuba. Men fuglen har ikke vært å se.

I dag erklærte amerikanske miljømyndigheter arten for utryddet.

Hovedårsaken til at fuglen ikke finnes mer, er tap av skogsområdene den levde i.

Miljøvernmyndigheter i båt leter etter hakkespett

I 2005 ble det satt i gang omfattende undersøkelser etter at forskere mente de hadde observert elfenbeinspett i delstaten Arkansas. Onsdag ble fuglen erklært utryddet.

Foto: Mike Wintroath / AP

Flere arter er utryddet

Men hakkespetten er ikke den eneste arten som miljøvernmyndighetene onsdag erklærte for utryddet.

Lista som ble lagt fram, omfatter 23 arter: 11 fugler, en flaggermus, to fisker, en plante og åtte muslinger.

En annen fugleart som nå er borte er sumpparula. På 1950-tallet var dette en av de mest sjeldne sangfuglene i Nord-Amerika. Den ble sist observert i USA i 1962 og på Cuba i 1981. Tap av fuglens leveområder er også her forklaringa på hvorfor den nå er utryddet.

Flere eksemplarer av denne utryddede sangfuglen ligger i en skuff på et forskningsinstitutt i California.

Flere eksemplarer av den utryddede sangfuglen sumpparula ligger i en skuff på et forskningsinstitutt i California.

Foto: Haven Daley / AP

Tap for hele verden

Bridget Fahey jobber for miljøvernmyndighetene som har utarbeidet lista. Hun sier til New York Times at artene som nå er borte er et varig tap, ikke bare for landets naturarv, men også for naturmangfoldet i verden.

Ifølge pressemeldingen fra myndighetene fører klimaendringer og tap av natur til at flere og flere arter trues med utryddelse. Tida er derfor inne for å samle alle krefter til innsats for å redde dyrelivet i USA.

Én million arter står i fare for å bli utryddet

– Nyheten om at 23 amerikanske arter nå er erklært utryddet er trist, men dessverre ikke overraskende, sier Geir Barstein, senior kommunikasjonsrådgiver i WWF Verdens naturfond.

Han sier at verden står midt i en menneskeskapt klima- og naturkrise der arter utryddes i et omfang vi ikke har sett siden masseutryddelsen av dinosaurene.

– Det er vanskelig å understreke nok hvor alvorlig situasjonen vi står i er, sier Barstein.

I dag står én million arter i fare for å bli utryddet, ifølge WWF Living Planet Report for 2020.

– Dersom vi ikke klarer å snu den dystre trenden og stanse miljøødeleggelser som avskoging, forurensing, overfiske og klimaendringer, går vi en svært dyster fremtid i møte. Mister vi naturen, mister vi hele livsgrunnlaget vårt, sier Barstein.

Heller ikke Norge er skånet. Ifølge Artsdatabanken står 21 prosent av artene som er vurdert på den såkalte Rødlista. Hele 2355 av dem er vurdert til å være truet.

SISTE NYTT

Siste nytt