Hopp til innhold
Folk minnes barna som aldri vendte hjem etter at de døde på internatskole i Canada
Foto: Justin Tang / AP

Urfolk

 • Historisk seier for urfolk i Brasil

  Sent i går norsk tid avgjorde brasiliansk høyesterett at den såkalte Marco Temporal, som begrenser urfolks rettigheter til sine territorier, er grunnlovsstridig.

  – Dette er en veldig viktig seier som vil få store konsekvenser, både for urfolk og for regnskog i Brasil, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

  Kjennelsen i høyesterett i Brasil er et resultat av mange års kamp mot krefter som ønsker å uthule rettighetene til urfolk og beskyttelsen av deres landområder.

  Urfolksprotest i Brasilia
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Álbmotjienasteapmi eamiálbmogiid dohkkeheamis

  Australiijalaččat jienastit golggotmánu 14. beaivvi das háliiditgo rievdadit vuođđolága ja dohkkehit aborigiinnaid ja Torres nuori sullohasaid eamiálbmogin.

  Dát lea mearrideaddji beaivi eamiálbmogiid vuoigatvuohtadáistaleamis, čállá Reuters.

  Stáhtaministtar Anthony Albanese almmuhii álbmotjienasteami dáhtona Adeleide gávpogis gaskavahku. Son gohčoda dán oktii buolvvas liiba ovttastahttit nášuvnna.

  – Golggotmánu 14. beaivi lea min áigi ... dat lea min liiba, dajai Albenese illudeaddji álbmogii.

  Vuostálastit oaivvildit dát šattašii Australiija demokratiija stuorámus rievdadus historjjás. Dat juogášii australiijalaččaid olmmoščearddaid mielde almmá buoritkeahttá eamiálbmogiid dili, čállá AP.

  Les på norsk

  Australia-Indigenous-Voice
  Foto: Markus Schreiber / AP
 • Folkeavstemning om anerkjennelse av urfolk

  Australiere vil 14. oktober stemme over om de ønsker å endre grunnloven for å anerkjenne Aboriginal og Torres Strait øyfolk.

  Dette vil være et avgjørende øyeblikk i kampen for urfolks rettigheter i landet, skriver Reuters.

  Statsminister Anthony Albanese kunngjorde datoen for folkeavstemningen i Adelaide på onsdag, og beskrev det som en gang-i-en-generasjons sjanse til å forene nasjonen.

  – 14. oktober er vår tid ... det er vår sjanse, sa Albanese til en jublende folkemengde.

  Motstandere hevder at det ville være den største endringen i Australias demokrati i nasjonens historie og dele australiere langs raselinjer uten å redusere urfolks ulemper, skriver AP.

  Loga sámegillii

  Australian PM Albanese
  Foto: STRINGER / Reuters
 • Ecuador jienastii gieldit oljobohkamiid

  Ecuadora álbmotjienasteapmi mearridii gieldit oljobohkamiid ja ruvkedoaimmaid osiin Amazonasa vuvddiin Quito olggobealde. Álgoálbmotjođiheddjiide ja birasáŋggirdeddjiide lei dát stuorra illun, vaikko oljo- ja ruvkejoavkkut lohke massit máŋggaid miljon dolláriid dietnasa.

  Yasuni Amason reserváhtas jienastedje vuollel 59 proseantta ahte leat vuostá oljobohkamiid. Ja 68 proseantta ges ahte leat vuostá ruvkedoaimmaid Choco Andino vuovddi lahka.

  Ecuadoralaččat jienastedje maiddái gieldit oljobohkamiid ovtta dain eanemus biologalaš máŋggabealat báikkiin planetas, Yasuní álbmotmeahcis, mii lea Amazonas arvevuovddis.

  Go 92 proseantta jienain lei lohkon de, measta 59 proseantta jienasteddjiin hilgo oljobohkamiid ja 41 proseantta jienastedje ahte leat mielas oljobohkamiidda, nu muitala Ecuador National Electoral Council (CNE).

  Dálkkádatrievdama váikkuhusat ja go máilbmi ain boaldá fossiila boaldámuša dat dat lea sivvan álbmotjienasteapmái. Mannan mánu registrerejuvvui geassemánnu, planehta lieggaseamos mánnun, ja muhtun dutkit váruhit ahte lea váralaš ovdáneapmi Amazonasis.

  Bauxitt-gruve i regnskogen
  Foto: Carlos Penteado
 • Sametinget deltar på FNs ekspertmekanisme for urfolk

  Denne uken deltar Eirik Larsen, politisk rådgiver for Sametinget, på FNs ekspertmekanisme for urfolk (EMRIP) sin 16. Sesjon i Genève.

  Det melder Sametinget.

  EMRIP er et organ bestående av sju eksperter som gir Menneskerettighetsrådet råd og ekspertise om urfolks rettigheter.

  Hvert år arrangeres det en sesjon der representanter fra ulike stater, urfolksgrupper, urfolksorganisasjoner, sivilsamfunnet og mellomstatlige organisasjoner deltar og gir sine innspill til EMRIP. Det er denne sesjonen Eirik Larsen deltar på.

  På sesjonen skal det blant annet legges frem en studie om hvordan ulike stater ivaretar FNs erklæring om urfolks rettigheter. Sametinget skal holde et innlegg på dette punktet.

  – Vi er her fordi vi skal gi innspill til rapporten og de anbefalingene EMRIP skal gi til Menneskerettighetsrådet. Vi skal forklare litt om hvordan urfolks rettigheter oppfylles i de nordiske statene, og så skal vi komme med våre innspill, sier Eirik Larsen.

  Eirik Larsen
  Foto: Eirik Larsen / Privat

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no