Illustrasjonsbilder: NAV
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trygdeskandalen

Oppsummert

Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at 36 trygdemottakere som er dømt for trygdemisbruk, får sakene sine opp til ny behandling i rettssystemet. Nav kan ha feiltolket regelverket i flere tusen saker der søkerne oppholdt seg i et annet EØS-land.

 • 36 Nav-saker blir gjenopna

  Gjenopptakelseskommisjonen har behandla 36 oppmodingar om gjenopning i Nav-skandalen under møtet i august. Alle får saka si prøvd for retten på nytt, melder kommisjonen. Det var VG som skreiv om saka først.

  23 menn og 13 kvinner var blant dei domfelte. Dei blei dømt til alt frå bøter, samfunnsstraff, vilkårsbunden og vilkårslaus fengsel.

  Felles for sakene var at dei domfelte hadde oppheldt seg i andre EØS-land samtidig som dei hadde mottatt arbeidsavklaringspengar eller sjukepengar frå Nav. Dei hadde ikkje verken tillating til utanlandsopphalda gjennom søknad til Nav eller meldt frå i meldekorta om at dei var i utlandet, skriv avisa.

  Nav har tidlegare uttalt at oppimot 2400 saker kan vere ramma av feiltolkinga av EØS-regelverket, og minst 48 personar dømt til fengselsstraff.

 • Elden varsler erstatningskrav

  Forsvarer John Christian Elden sier at mannen som er frifunnet i Høyesterett for grovt trygdebedrageri, vil kreve erstatning. – Ja, både han og mange hundre andre vil nå være berettiget erstatning, selv om det er en mager trøst, sier Elden.

  Mannen ble dømt til fengsel fordi i perioder hadde oppholdt seg i utlandet mens han mottok støtte fra Nav. Saken er den første som ble gjenopptatt etter at det ble klart at Nav har feiltolket EU-reglene.

 • Frifinner mann i trygdeskandalen

  Høyestrett frifinner enstemmig en mann som ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han i perioder oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

  Saken omtales som pilotsaken i trygdeskandalen, fordi den er den første av en lang rekke saker som nå gjenopptas fordi Efta-domstolen mener at Nav-skandalen strekker seg tilbake til 1994. Norske myndigheter har tidligere innrømmet feil siden 2012.

  Gjenopptakelseskommisjonen besluttet i fjor at Nav-dommen fra 2017 skulle gjenåpnes. Det var den første saken som ble gjenopptatt etter at regjeringen ga beskjed om at Nav hadde feiltolket EU-reglene, og at trygdemottakere kunne ha blitt dømt for svindel på feil grunnlag.

 • Høyesterett avsier dom i Nav-sak

 • Høyesterett med Nav-avgjørelse

  2. juli skal Høyesterett avgjøre en sak der en mann ble dømt til fengsel for trygdebedrageri. Saken er gjenopptatt etter at trygdeskandalen kom for en dag. I den aktuelle saken oppholdt mannen, som mottok arbeidsavklaringspenger, seg i Italia i til sammen 50 uker på to og et halvt år, uten samtykke fra Nav.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no