Illustrasjonsbilder: NAV
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trygdeskandalen

Oppsummert

Nav har anklaget 78 trygdemottakere som trolig er feilaktig dømt, for å ha svindlet til seg 24,7 millioner kroner. Det viser en oversikt setteriksadvokat Henry John Mæland har sendt til arbeidsdepartementet. Flere tusen saker er trolig feilbehandlet.

 • – Ingen handla mot betre vitande

  Det er ingen ting som tyder på at nokon har handla mot betre vitande i trygdeskandalen, meiner leiar av granskingsutvalet Finn Arnesen. Arnesen og to andre medlemmar av utvalet stilte fredag til høyring om skandalen i Stortinget sin kontrollkomité.

 • Skuldar setteriksadvokaten for løgn

  Ingen er dømde i Nav-skandalen berre for å ha vore i EØS-land, hevda setteriksadvokaten i Nav-høyringa framfor Efta-domstolen. Dette er reinspikka løgn, seier leiaren av organisasjonen for dei som er råka av skandalen, Rune Halseth, til NTB.

 • Esa-tilsynet opnar sak mot Noreg

  EØS-tilsynet Esa har onsdag opna ei formell sak mot Noreg for å ikkje respektere EØS-reglane i trygdeforordninga og retten til fri rørsle. Saka gjeld Noreg sitt krav om opphald i landet for å kunne få enkelte stønader, som for eksempel sjukepengar.

 • Knusende dom over trygdeskandalen

  Både EU-kommisjonen og overvåkingsorganet ESA mener Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Norge mener feiltolkningen oppstod først da den nye trygdeforordningen trådte i kraft i 2012, melder Rett24.

 • Ny høring om Nav-skandalen

  Det blir ny høring i Stortinget om trygdeskandalen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil høre fra granskingsutvalget om deres rapport om Navs feilpraksis. Også arbeidsminister Henrik Asheim kalles inn til det komiteen kaller en begrenset høring.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no