Hovedkontoret til Nav i Oslo.
Foto: Lise Åserud / NPK

Nav

Oppsummert

Mange NAV-ansatte blir truet med vold på jobb. Nå er en 64-åring dømt for å ha truet en NAV-ansatt med at han ville gå til søksmål på grunn av brudd på Forvaltningsloven.

 • Ledighetstall

  4 892 personer var ved utgangen av august helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 12 prosent, skriver NAV i ei pressemelding.

 • Svak økning i antall uføre

  Ved utgangen av juni 2018 var det i alt 332.100 som mottok uføretrygd, en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Andelen uføre utgjør 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år, ifølge Nav.

 • Dømt for å ha truet med søksmål

  En 64 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 16 dagers betinget fengsel for å ha truet en Nav-ansatt med søksmål. I den nye straffeloven er det også straffbart å true med lovlige handlinger. Mannen vil anke saken til Høyesterett.

 • 7,1 mrd. i Nav-støtte til utlandet

  Nær 80.000 personar busett i utlandet fekk utbetalt 7,1 milliardar kroner gjennom Nav i fjor. 5,8 milliardar gjekk til pensjonistar. Personar med utanlandsk statsborgarskap tok imot 2,9 milliardar, syner tal frå Nav. Flest utbetalingar går til Sverige.

 • Stortinget slår alarm om Nav-tiltak

  I februar la riksrevisor Per-Kristian Foss fram en rapport som viste at 75 prosent av dem med nedsatt arbeidsevne er uten jobb ett år etter avsluttet arbeidstiltak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter seg nå til kritikken, skriver NTB.

NAV-ansatte i Lillesand mener lederne som er anklaget for å ha datasnoket i deres mapper, burde ha vært permittert. Tre ledere i Lillesand vil i januar få vite om de får fortsette i sine lederjobber. De ansatte føler seg sveket.
Ledelsen i NAV Aust-Agder innrømmer at det er avslørt en ukultur i etaten. Sju ledere er tatt for å ha snoket om kollegaer. Tillitsvalgte sier flere ansatte føler seg krenket og er sykmeldt etter datasnoking.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no