Den afghanske familien har vært i kirkeasyl i Fitjar i rundt et år.
Foto: Frank Høvik

Norsk flyktning- og asylpolitikk

Oppsummert

Solberg-regjeringen åpnet for at ureturnerbare, eldre asylsøkere som har vært i landet i mer enn 16 år, kan få midlertidig oppholdstillatelse slik at de kan komme i jobb og forsørge seg selv.

 • Ber kommuner overta Trandum-ansvar

  Helsedirektoratet ber kommunene Ullensaker og Hurdal overta helsetjenester for asylanter internert på Trandum. Forholdene ved internatet har blitt kritisert.

  Etter en rekke saker knyttet til Politiets utlendingsinternat på Trandum, legger Helsedirektoratet nå opp til en ny organisering av helsetilbudet for asylsøkerne som venter på å bli transportert ut av landet. Det er det private firmaet Legetjenester AS som har hatt ansvaret siden opprettelsen av internatet i 2004.

  – Vi har mottatt Helsedirektoratet sitt utkast til rapport, men ser at vi har behov for mer underlag for å kunne følge opp arbeidet. Jeg kan ikke per nå tidfeste når vi har en endelig beslutning klar, sier Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til Nationen.

  aerg
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Fleire søkte asyl i Noreg

  I fjor søkte 1.653 personar om asyl i Noreg. Det er nesten 300 fleire enn i 2020, viser førebelse tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

  – Noko av auken kjem av evakueringa frå Afghanistan i fjor. Då kom det i underkant av hundre asylsøkjarar i tillegg til rundt 800 overføringsflyktningar, seier UDI-direktør Frode Forfang.

  Dei låge asyltala i fjor og i 2020 kjem i stor grad av koronapandemien og dei nasjonale og globale reiserestriksjonane dette har medført.

  I fjor kom det asylsøkjarar frå i alt 82 land til Noreg, men frå 32 av landa kom det berre éin person. Rundt ein av tre asylsøkjarar er frå Syria (586). Deretter følgjer 259 afghanarar og 181 eritrearar.

  1.202 av fjorårets asylsøkjarar var vaksne, og nesten to av tre var gutar eller menn. 178 asylsøkjarar var einslege mindreårige. Det er nesten dobbelt så mange som året før då talet var 89.

  Ved årsskiftet budde det 2.028 personar i UDIs asylmottak, rundt 300 fleire enn ved inngangen av fjoråret. Vel ein firedel av bebuarane har fått endeleg avslag og er pliktige til å forlate landet, opplyser UDI.

  (NTB / NPK)

  Solbakken asylmottak i Florø
  Foto: Ottar Starheim / NRK
 • Fylkespolitikarane krev at Sabrin får bli i landet

  Gruppeleiarar for åtte parti i Vestland krev at småbarnsmor Sabrin på Stord ikkje blir send ut av Noreg. Og at tilsvarande saker blir sett på vent til Stortinget har vurdert norsk asylpraksis ift. barnas beste. Frp, FNB og PP har ikkje signert kravet

 • Fikk avslag: Sabrin må forlate Norge

  Sabrin Mohammed Ali fikk i desember vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) om at hun må forlate Norge innen 1. januar 2022.

  Politiets utlendingsenhet (PU) har i dag avslått begjæringen om utsettelse av utreisedatoen. Årsaken er at hun allerede har fått utsettelse.

  Avslaget betyr at Ali må forlate Norge og de to barna med norsk statsborgerskap.

  UNE mener Ali kommer fra Sudan, og ikke Eritrea, noe Ali mener hun selv er. Hun har fått til sammen fem avslag fra UNE, ifølge BT.

  – Hun kan når som helst bli anholdt og bli satt på Trandum for uttransport, sier advokaten til Ali, Hege Schjatvet.

  Ali undersøker nå muligheter for å ta ut stevning for å forsøke å endre avslaget fra UNE, ifølge Schjatvet.

  Sabrin Mohammed Ali med ein av sønene sine
  Foto: Andrea A. Krüger / NRK
 • Ber Oslo bosette 225 flyktninger

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber om at Oslo bosetter 225 flyktninger neste år.

  Prognosene har variert betydelig i løpet av året på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at det kan bli endringer i antallet flyktninger som skal bosettes neste år.

  Kommunene i gamle Akershus fylke har til sammen blitt bedt om å bosette 442 flyktninger, mens kommunene i gamle Østfold er bedt om å bosette 158 flyktninger.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no