Hopp til innhold

Helgheim mener statsministeren la føringer om ugyldig flyktningvedtak: – Det var en blemme

Ordføreren sier de tar vedtaket til etterretning, mens opposisjonen er glade for at det settes punktum for en opprivende debatt. Frp varsler at man nå må se på det totale antallet flyktninger Drammen kan motta.

Fakkeltog mot rasisme i Drammen

I februar møtte mange opp til fakkeltog mot diskriminering etter det omstridte flyktningvedtaket i Drammen.

Foto: Anders Haualand / NRK

Det omdiskuterte vedtaket drammenspolitikerne gjorde er ugyldig, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Vi har kommet til at dette punktet er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven, skriver statsforvalteren.

Da kommunestyret i Drammen gjorde sitt vedtak i februar, om å be om at fremtidige flyktninger som skal bosettes i byen må komme fra Ukraina, startet diskusjonen om selve vedtaket var lovlig.

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.»

Punkt fem i flyktningvedtak i Drammen

Det er nettopp denne vurderingen Statsforvalteren nå har gjort, og som lyder slik:

«Statsforvalteren har i vedtak datert 9. april 2024 kommet til at punkt nr. 5 i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnloven § 98 om likhet og ikke-diskriminering, og § 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering. Vi mener at denne delen av vedtaket innebærer en direkte forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, og at forskjellsbehandlingen ikke har et saklig formål, jf. likestillings- og diskrimineringsloven §§ 7 og 9.»

Kommunestyret i Drammen stemmer for forslaget om å kun ta i mot ukrainske flyktninger.

Forslaget gikk i første runde gjennom i kommunestyret med 29 mot 28 stemmer.

Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

Statsforvalteren velger derfor å oppheve det omstridte punkt nummer fem som ugyldig.

– Vedtaket om å ta imot 125 flyktninger blir dermed stående, men uten punkt nr. 5. Dersom kommunestyret ønsker å endre innholdet i de resterende vedtakspunktene, legger vi til grunn at det kan skje innenfor de frister IMDi har satt for tilbakemelding, skriver Statsforvalteren.

Les også Ny flyktningbehandling i Drammen: Flertallet endret ikke mening

Regn og plussgrader i Drammen 22.01.

Fremskrittspartiet: – Ikke overrasket

Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet har i flere sammenhenger vært den som har måttet forsvare vedtaket på vegne av flertallet i kommunestyret. Han sier han ikke er overrasket over at statsforvalteren nå har kjent deler av vedtaket ugyldig.

Jeg er helt uenig i vedtaket, men ikke overrasket over statsforvalteren. Det må være vanskelig å komme til en annen konklusjon etter at statsministeren la sterke føringer for at vedtaket i Drammen var ulovlig. Det var en blemme, sier Helgheim til NRK.

Han har også tidligere understreket at han var svært uenig i at statsminister Jonas Gahr Støre uttalte seg om vedtaket i Drammen, og kalte det en utidig innblanding. Støre snudde senere og ville vente på avklaringen fra statsforvalteren.

Jon Helgheim før Dagsnytt 18

Jon Helgheim var blant annet på Dagsnytt 18 for å debattere vedtaket i Drammen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Helgheim varsler nå at de må se på antallet flyktninger kommunen skal ta imot.

At vedtaket nå er ugyldig betyr at vi ikke har noen enighet i Drammen. Da er vedtaket om å bosette 125 flyktninger borte, det er et antall vi må se på igjen, sier Helgheim og legger til:

At vedtaket i Drammen er ulovlig må jo bety at det staten gjør også må sees på på nytt. Staten gjør et utvalg av hvilke nasjoner som skal tas imot i Norge, det er akkurat det samme vi har gjort i Drammen. Så hvis vi gjør noe ulovlig, gjør staten noe ulovlig, mener jeg. Det er akkurat det samme prinsippet. Det bør ettergås.

Ordføreren: – Vi er orientert

Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, ble grillet om temaet på Debatten med Fredrik

Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.

Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen.

Foto: Anders Haualand / DKBU

Solvang i februar. Nå sier han at de venter på at kommunedirektøren klargjør ny sak til kommunestyret.

Vi er orientert om statsforvalterens beslutning og tar den til etterretning. Nå vil kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en ny sak, og så skal vi diskutere den politisk. Hva som blir utfallet av neste behandling er for tidlig å si, skriver ordfører Kjell Arne Hermansen (H) i en SMS til NRK.

Kommunepolitiker Simon Nordanger fra Senterpartiet gikk til det skrittet å selv anmelde kommunen. Den anmeldelsen ble senere henlagt av politiet.

Simon Nordanger fra Senterpartiet anmeldte Drammen kommune.

En gladsak at statsforvalteren har stanset galskapen, mener Senterpartiets Simon Nordanger.

Foto: Anders Haualand / DKBU

Et dystert bakteppe, men en gladsak at statsforvalteren har stanset galskapen som har fått utspille seg i regi av Frp i kommunestyret, skriver Nordanger på sin egen Facebook-side etter at vedtaket fra Statsforvalteren ble offentliggjort.

Nå venter den største jobben, nemlig å reparere alt som er blitt skadet som følge av det ulovlige vedtaket til flertallet med Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet, legger Nordanger til.

Les også Ny undersøking: Over halvparten er negative til Drammens omstridde flyktningvedtak

Kjell Arne Hermansen, Drammen Høyre.

Venstre vurderer å kreve lovendring

Gruppeleder i Venstre, Herman Ekle Lund, er glad for at det endelig er satt punktum for saken om mottak av flyktninger.

Det er urolig deilig at kjennelsen fra statsforvalteren kom nå, dette har vi ventet på lenge, sier Ekle Lund til NRK.

Nå kan vi komme oss videre og hele sårene som dette vedtaket har påført Drammen. Men det blir ikke lett. Nå må alle akseptere at det ikke er opp til politikerne å bestemme hvor flyktninger skal komme fra, sier Venstre-politikeren videre.

Han legger til at hvis flertallet ikke aksepterer kjennelsen fra Statsforvalteren, så vil Venstres stortingsgruppe kreve en lovendring slik at man ikke kommer i samme situasjon neste år når kommunene igjen får forespørsel om å ta imot flyktninger.

Herman Ekle Lund

Herman Ekle Lund er gruppeleder for Venstre i Drammen.

Foto: Caroline Utti / NRK

Audun Hammer Hovda er fylkesleder for SV i Buskerud, og møter som vara på Stortinget. Han sier kommunestyret nå må ta grep.

Vi synes det er veldig flaut at kommunestyret har gjort et vedtak som åpenbart strider med loven, og forventer at flertallet retter seg etter statsforvalterens konklusjon, skriver Hovda i en e-post til NRK.

Lettelse hos Kristelig Folkeparti

Turid Solberg Thomassen fra KrF, som stemte imot sin egen overbevisning for ikke å ødelegge den politiske samarbeidsavtalen med høyresiden, sier hun føler en enorm lettelse nå.

Dette er helt i tråd med hva jeg har ment hele tiden, at vedtaket er diskriminerende, sier Thomassen om vedtaket der hun selv altså sikret flertall.

Les også Hun var avgjørende for omstridt flyktningvedtak: – Vondt langt inni sjela

Turid Thomassen, Drammen KrF

Nå må vi fatte et nytt vedtak som er et ikke diskriminerende vedtak slik statsforvalteren påpeker, sier Thomassen til NRK.

Hun forklarer at konklusjonen nå må være at kommunen kun skal mene noe om antallet flyktninger, ikke hvor de kommer fra.

Thomassen forteller videre at gruppelederne skal ha møte onsdag for å bestemme hvordan saken skal håndteres videre, men hun mener at alle partier nå må ta statsforvalterens lovlighetskontroll til etterretning.

Debattinnlegget til Thomassen i forbindelse med at politikerne i Drammen vil prioritere flyktninger fra

Debattinnlegget til Thomassen i forbindelse med at politikerne i Drammen vil prioritere flyktninger fra Ukraina.

Endret tekst i forslaget

Det var da drammenspolitikerne skulle ta stilling til hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot at bråket begynte. I formannskapet ville Frp at vedtaket skulle lyde slik:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina fremfor andre nasjonaliteter.

Kommunestyret mener integreringslovens intensjon er at bosetting skal skje der det er størst mulighet for å bli integrert. Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn.

Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes».

Drammen rådhus

Vedtaket fra kommunestyret i Drammen var omdiskutert og debattert. Nå er det kjent delvis ugyldig av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

I møtet uka etter ble teksten endret til denne:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes».

I mellomtiden hadde flertallspartiene forsøkt å forklare hva man egentlig hadde ment. Høyre, KrF og Pensjonistpartiet var delvis angrende til at de var med å stemme for det opprinnelige vedtaket, særlig de to sistnevnte. Frp sto derimot fast på at enhver kommune må få bestemme hvilke nasjoner flyktningene skal komme fra siden staten gjør det samme.

Samtlige politikere ble herjet med i kommentarfelt, av mediehusenes kommentatorer og av politiske motstandere. Noen gråt, andre anmeldte vedtaket til politiet som politisk rasisme. Det var debatter på riksdekkende TV og svart humor i «Nytt på nytt».

Ble lamslått av Drammen-vedtak: «Hva er galt med meg?»