Hopp til innhold
Gruvemotstandarar i Vevring.
Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Gruvedrift i Førdefjorden

Oppsummert

Selskapet Nordic Mining skal utvinne rutil og granat fra Engebøfjellet i Nordfjord.

 • Førdefjord-saken sendes til Efta-domstolen

  Saken dreier seg om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått av staten til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Miljøvernorganisasjonene mener det vil være til fare for livet og biomangfoldet i den nasjonale laksefjorden. I Efta-domstolen vil man blant annet se på hvorvidt tillatelsen til å dumpe gruveavfall strider med EUs vanndirektiv.

  – Vi veldig glade for at lagmannsretten vil gi saken en skikkelig behandling gjennom Efta-domstolen. Det gir håp om at vi skal kunne hindre gruvedumping og forurensning av norske fjorder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

  Det er ventet at saken kommer til behandling i Efta-domstolen i løpet av høsten 2024. Siden Norge ikke er EU-medlem vil domstolen bare gi en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås, og ikke komme med en dom.

  Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG, sier til NRK at nyheten tenner håp for Førdefjorden.

  – Å plassere et gigantisk sjødeponi i en levende og produktiv fjord er en utdatert og skadelig metode som bør legges død en gang for alle. Nå krysser vi fingrene for at miljøbevegelsen vinner frem med sin sak, sier Bastholm.

  I januar i år tapte miljøbevegelsen søksmålet mot staten. Da ble det gitt løyve til selskapet Nordic Mining å deponere gruveavfall i Førdefjorden.

  Ekspertene er fremdeles uenige om de faktiske miljømessige konsekvensene av fjorddeponi.

  GRUVE-FJORDDEPONI2-180923S-SF
 • Nordic Mining vant i Høyesterett

  Høyesterett har avsagt dom som gir Nordic Mining retten til å utvinne mineraler i Engebøfjellet ved Førdefjorden.

  Striden mellom gruveselskapene Arctic Mineral Resources (AMR) og Nordic Mining har gått gjennom tre instanser i domstolen.

  – I samsvar med Nordic Minings og statens anførsler, bekrefter Høyesterett at alle mineraler i Engebø-forekomsten eies av staten. Dette innebærer at Nordic Mining gjennom sin utvinningstillatelse har enerett til å utvinne mineralene i forekomsten, herunder rutil og granat. AMR har aldri hatt noen krav eller rettigheter knyttet til forekomsten, skriver Nordic Mining i en pressemelding.

 • Anker Førdefjord-saken til Efta-domstolen

  Naturvernforbundet og Natur og ungdom anker saken om gruvedumping i Førdefjorden til Efta-domstolen. Det melder organisasjonene i en pressemelding.

  Miljøorganisasjonene tapte på alle punkter i dommen fra Oslo tingrett, som ble kjent 10. januar. De må også betale statens saksomkostninger.

  Mandag leveres anken inn til Borgarting lagmannsretten, og de ber samtidig domstolen involvere Efta-domstolen.

  – Vi vil anføre at norske myndigheter har handlet i strid med EØS-avtalen. Derfor ber vi om at saken forelegges for Efta-domstolen, slik at vi får avklart hvordan unntaksvilkåret i vanndirektivet skal forstås. En slik avklaring kan få stor betydning både for denne saken og for fremtidige saker, sier advokat Amund Noss i en pressemelding.

  Det er opp til lagmannsretten å vurdere om saken skal forelegges for Efta-domstolen.

  Saken dreier seg om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått av staten til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Miljøvernorganisasjonene mener det vil være til fare for livet og biomangfoldet i den nasjonale laksefjorden.

 • Nordic Mining i pluss i fjerde kvartal

  Gruveselskapet, som står bak prosjektet i Engebøfjellet, melder om eit resultat før skatt på 19,3 millionar kroner i fjerde kvartal. Selskapet er i ein utviklingsfase og har derfor ikkje inntekter, men i kvartalet blei det bokført ein valutagevinst på 24,2 millionar kroner som løftar resultatet over i pluss. I fjerde kvartal året før var resultatet før skatt på minus 40,8 millionar kroner.

 • Miljøvernorganisasjonane ankar Førdefjord-dommen

  Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ankar dommen i saka om gruvedumping i Førdefjorden, skriv førstnemnde i ei pressemelding.

  Det er klart etter eit einstemmig vedtak gjort i landsstyret i Naturvernforbundet onsdag kveld.

  – Dommen bygger på ei feiltolking av vassdirektivet, seier leiar Truls Gulowsen.

  – Tingretten har tillate omfattande ureining av Førdefjorden, og den har punktert ei av de viktigaste verna til fjordar, vann og elver. Det kan vi ikkje leve med.

  Selskapet Nordic Mining skal vinne ut rutil og granat frå Engebøfjellet i Nordfjord.

  Miljøorganisasjonane har saksøkt staten for å ha gitt løyve til å dumpe 170 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden.

  I den første dommen i Oslo tingrett 10. januar tapte dei på alle punkt, og blei dømde til å betale 1,4 millionar kroner i sakskostnader.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no