Hopp til innhold
Bilkø på Danmarksplass i Bergen
Foto: Statens vegvesen

Forurensing og helsefare

Oppsummert

EUs miljøbyrå EEA sier at 307.000 EU-borgere døde som følge av luftforurensing (såkalte PM 2,5-partikler) i 2019. 178.000 av de for tidlige dødsfallene kunne vært unngått dersom luftforurensningen ble redusert i tråd med nye WHO-retningslinjer.

 • Pågående dieselutslipp i Oslofjorden

  Et dieselutslipp fra en ukjent kilde pågår i indre Oslofjord.

  Det sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg onsdag ettermiddag.

  Det er foreløpig ukjent hvor utslippet stammer fra, og hvor stort det er. Skip i området har sett forurensingen siden mandag 8. april.

  Vea forteller at Brann-og redningsetaten har gjort befaring med båt, og at politiet har flydd drone over området, som bekrefter forurensing. Det er sterk lukt i området.

  Det arbeides videre med å finne ut omfanget, alvorlighetsgraden og kilden til utslippet, opplyser miljøbyråden.

 • Funnet miljøgifter – stenger populær øy i Oslofjorden

  Deler av den populære badeøya Gressholmen blir stengt for publikum fordi det kan være helseskadelig å oppholde seg der.

  Årsaken er forurensning fra en gammel skytebane på øya i Indre Oslofjord, skriver Aftenposten.

  Oslo kommune ber folk unngå å spise bær, sopp, fisk, skjell og skalldyr fra Gressholmen og Rambergøya.

  Kommunen vet ikke hvor lenge sperringene vil være der, men planlegger å gjennomføre nye undersøkelser.

  (Arkivfoto)

  Gressholmen i Oslofjorden
  Foto: Nina Didriksen / NRK
 • Forlatte olje- og gassrørledninger i Nordsjøen kan slippe ut giftstoffer

  Forskere advarer om at forlatte olje- og gassrørledninger i Nordsjøen kan utgjøre en fare for forurensning ved å slippe ut giftstoffer som kvikksølv, radioaktiv bly og polonium-210, skriver The Guardian.

  Kvikksølv, en svært giftig substans, finnes naturlig i olje og gass og fester seg til innsiden av rørledningene. Over tid bygger det seg opp og kan slippes ut i havet når rørledningen forfaller.

  Noen former for kvikksølv, inkludert den mest giftige formen kalt metylkvikksølv, kan frigjøres av rørledningene.

  Forskerne advarer om at mengden kvikksølv i havet kan øke betydelig hvis de nåværende rørledningene får råtne.

  Dette kan føre til alvorlige konsekvenser for marint liv, inkludert pattedyr som delfiner, hvaler og seler, samt sjøfugler og store rovfisker som tunfisk og sverdfisk.

  I noen land, som Australia, kreves det at selskaper fjerner rørledningene når oljekilden slutter å produsere, men i Nordsjøen tillates selskaper å la dem forfalle, ifølge The Guardian.

  Huldra-plattformen i Nordsjøen
  Foto: NTB
 • Skole i Asker må stenge nesten halve skolegården

  Hofstad barneskole i Asker kommune må stenge nesten halvparten av skolegården på grunn av svevestøv.

  Det skriver Budstikka.

  Da elevene kom tilbake etter juleferien var uteområdene deres nærmest halvert.

  Skolegården, som ligger rett ved E18, har rødt nivå for både støy og forurensing. Nå må de 400 skoleelevene leke på skift på andre deler av uteområdet.

 • Varierende vannkvalitet i Innlandet

  Det står bedre til enn før med den økologiske tilstanden i elver innsjøer i Innlandet. Det viser undersøkelser Norconsult har gjort på oppdrag for Statsforvalteren i 15 innsjøer og 54 elver og bekker i fylket.

  Åtte av innsjøene oppfylte miljømålet. Dårligst økologisk tilstand hadde Vestre Flensjøen i Trysil.

  Av de elvene og bekkene som ikke oppfylte kravet om god økologisk tilstand, var Vigga og mindre bekker langs Glomma og Mjøsa.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no