SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Bremanger kommune:

Fiskeværet Kalvåg

(Foto: Arild Nybø © 2002)
(Foto: Arild Nybø © 2002)
Fiskeværet Kalvåg vart det sentrale fiskeværet ved sida av Rognaldsvåg og Florø under dei store sildefiskeria kring Kinn og Frøysjøen frå ca. 1800 til 1870. Kalvåg var ei god hamn, og her samla det seg 10.000 fiskarar og opptil 50-60 fiskekjøparskip i sesongen.

Publisert 01.03.2001 10:39. Oppdatert 21.12.2006 11:16.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
(Foto: NRK)

Telegraf og vassverk

Bygda fekk eige postopneri i 1861, og vart knytt til: Fiskeritelegrafen i Bremanger i 1864.
Vårsildavgiftsfondet bygde også eit enkelt vassverk i Kalvåg. Brunnen låg i Kleivane, og vatnet gjekk i røys til ein vasspost midt i sentrum. Lengre nede ved sjøen var det ekstra tappekran for fiskebåtar.

35.000 tønner sild

I 1871 var det 52 salteri i Kalvåg, som til saman salta 35.000 tønner sild! Etter sviktande sildefiske og nedgangstider, tok torskefisket seg opp, slik at det kring 1890 deltok 300 fiskarar på torskefiske kring Kalvåg.

Fiskebåtar ved kai i Kalvåg. (Foto: Arild Nybø © 2002)

Eigne losjibuer

Båtlag frå fjordbygdene hadde ofte sine eigne losjibuer kring fiskeværa. På Geitholmen stod det i dei rikaste fiskeåra opptil 70 fiskarstover. Dette var små krypinn som rorslaga inne frå fjordane sette opp til bruk medan dei rodde fiske. Dei fleste vart plukka ned då dei rike fiskeåra tok slutt, men losjibua til rorslaget frå Innvik i Nordfjord teke vare på.

Eige sjukehus i Kalvåg

I kommunehuset i Kalvåg (bygd 1903) var det ei tid sjukestove.
Seglbåtar i Kalvåg hamn i 1904. Frøyalandet i bakgrunnen. (Foto © Fylkesarkivet)

Kalvågprosjektet

På 1980-talet starta Kalvågprosjektet, som tok sikte på å ta vare på dei gamle sjøbuene, og nytte dei til ny næring.

Andre verksemder i Kalvåg

- sjå: Industri og næring i Bremanger.

Prestegardshuset i Kalvåg

er eit tømmerhus frå 1700-talet som tente som handelshus i Borgundvåg på Stadlandet før det vart flytta til Kalvåg. Kunstmålaren Nikolai Astrup vart fødd i dette huset.

"Frøyaren" av Kalvåg, den første banklinebåten med shelterdekk og autoline. Foto utlånt av reiaren Ragnvald Langeland


MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no