SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Fiskerihistoria i Flora:

Sildeeventyret i Flora på 1950-talet

Storsildfiske ved Florø i 1954. Hjelpebåten er M/S
Storsildfiske ved Florø i 1954. Hjelpebåten er M/S "Vona" medan snurparen er M/K "Havblink". (Foto © Fylkesarkivet)
Det største sildefisket i verda gjekk føre seg på Vestlandskysten i åra frå 1945 til 1957. I toppåret 1956 vart det ført iland 12,3 millionar hektoliter. På 12 år vart det fiska opp 105 millionar hektoliter storsild. Senter for dette eventyrlege fisket var Florø og Måløy.

Publisert 08.02.2002 13:50. Oppdatert 10.11.2003 12:37.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
I Florø vart det på eitt døgn lossa 340.000 hektoliter frå 227 snurparar, og stor-året 1956 tok Florø imot 27,5 % av totalfangsten.

Då det rike sildefisket starta etter krigen, vart mottakskapasiteten i Florø på få år mangedobla - ikkje minst ved bygging av sildeoljefabrikken til Sildefiskernes Fabrikklag (SILFAS) i Gunhildvågen i 1952. Også Florø Sildoljefabrikk ved kanalen vart sterkt utvida. Florø Sildepakke-gruppe sytte for to losjiskip som husa lossarar og budarbeidarar i sesongen, og næringslivet i byen opplevde gyldne tider når fiskarar i tusental fylte gatene etter dagens fiske. Skipshandlarar og slippar hadde hendene fulle, og butikkane var døgnopne. På nytt opplevde Florø og omlandet ei enorm innflytting, og folketalet vart dobla.
Enorme mengder sild var levert til sildoljefabrikk i Florø. Biletet frå 1947.

Sildeeventyret slutt i 1959

Det første varselet om at sildeeventyret gjekk mot slutten fekk ein for alvor i 1958, og før det var gått to år var det mest svart hav. Sildoljefabrikkar og saltebuer greidde seg vidare med sild og makrell frå Island og Nordsjøen. Men i motsetnad til Måløy, satsa Florø-folket sjølve lite på utvikling av nye fiskeri og bygging av nye fiskebåtar. Grunnen til denne forskjellen mellom Måløy og Florø var mykje å finne i at Florø no hadde fått ei anna stor hjørnesteinbedrift som heldt liv i bysamfunnet: Ankerløkken Verft. Hamar-mannen Ole E. Aaserud starta eit mekanisk verksted i Florø 1949, og la om til bygging av fiskebåtar i 1952. På få år voks Ankerløkken-verftet i Florø til å verte den største arbeidsplassen på kysten med fleire hundre tilsette.

Måløyværingane bles liv i "sildebyen"

Det måtte eit par måløyværingar til for å vekkje den gamle "sildebyen" Florø til nytt liv som fiskeriby: På slutten av 1960-talet leigde Jon Skaar jr. i Skaar & Co.. Florø Kjølelager sitt anlegg på Fugleskjærskaia. Han sende øvde budafolk frå Måløy til Florø som arbeidsformenn og starta mottak av sild og makrell. Skaar kjøpte fryseriet i 1978, samstundes med at sonen Harald Skaar vart leiar for det som no heitte Skaarfish. I 1988 bygde Skaarfish stort anlegg i Gunnhildvågen, og bygde seg opp til å verte den største lakseeksportøren i verda, med milliardomsetning i 1991. To år seinare gjekk Skaarfish over ende. Etter eit kort intermesso med Kjell Inge Røkke, tok nye måløyværingar over i Gunhildvågen; først Global Fish med brørne Jan Otto Hoddevik og Geir Robin Hoddevik, og etter fusjon kom Pan Fish-gruppa med Arne Nore frå Bryggja som eigarar. Avdelinga for laks vart teken over av Gudmun Strømsnes.

Den andre måløyværingen ved sida av Skaar som gjenreiste Florø som fiskeriby, var Knut Domstein. I 1988 kjøpte han hermetikkfabrikken til Norway Seafoods, som stengde i 1987. Anlegget vart bygd om til eit av landets største slakteri og mottaksanlegg for laks under namnet Florø fiskeindustri AS.
I 2005 kjøpte Ole Johan Eilertsen saman med andre tilsette lakseslakteriet og gav det namnet Slakteriet AS. Eilertsen eig 60 prosent av aksjane i selskapet.
I 2006 selde Pan Fish slakteriet i Instefjorden i Gulen kommune til Slakteriet AS. Instefjord-anlegget vart eige selskap med namnet Slakteriet Brekke AS.


· Sjå også: Sildeeventyret i Vågsøy på 1950-talet

Neste side:
· Laksehovudstaden Florø
Førre side:
· Rekordfangsten av sild ved Askrova
Hovudside:
· Fiskerihistoria i Flora


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no