SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Bremanger

Kalvågprosjektet har ført til ny næring og byggjeaktivitet. (Foto: Arild Nybø © 2002)
Kalvågprosjektet har ført til ny næring og byggjeaktivitet. (Foto: Arild Nybø © 2002)

Publisert 01.03.2001 09:44. Oppdatert 27.12.2006 09:05.
(Foto: NRK)

HOVUDMENYAR:
Bankar og trygdelag i Bremanger
Fiskeindustri i Bremanger

· Fiskeoppdrett i Bremanger

Handel i Bremanger
Kraftforsyning i Bremanger
Sagbruk i BremangerAndre omtalar:Andreas Madssen

flytta til Kalvåg kring 1870 og starta slipp og skipsverkstad. Han var utdanna skipstømmermann, og då motoren kom, arbeidde han mykje med å tilpasse og montere motorar i tidlegare seglskøyter.

Anders Simonson Wallestad

starta som bakar i Kalvåg i 1873. I 1882 gjekk eigedomen under hammaren, og Anders flytta til Bergen der han tok opp att bakaryrket. Etter Wallestad tok Anders Eliasson over som bakar i Kalvåg og dreiv truleg til 1895.

Kjøpelag for bøndene

I Midtgulen fekk Rasmus R. Indrehus og Knut K. Kjelkenes organisert eit såkalla kjøpelag for bøndene – truleg ein gong på 1890-talet.

Trevareverkstad i Ålfoten

Ola, Jakob og Martinus Myklebust starta kring 1900 trevareverkstad i Ålfoten. Dei fekk m.a. store leveransar av dører, vindauge og anna innreiingsutstyr til Ålfotselskapet kring 1920. I 1932 vart verkstaden skadd i ein sterk orkan, og vart ikkje drive sidan.

P. Terdal

grunnla 1901 handel- og fiskeforretning i Bremanger. Sjå Handel og gjestgiveri i Bremanger.

Bremanger Havfiskeselskap

Skipa 1902. Sjå: Jacob Blaauw Lieske.

I & M. Nøttingnes

starta 1906 skyssbåttrafikk Kalvåg. Verksemda vert framleis driven av familien.

Pelsdyrpionér Ole M. Totland

frå Bryggja starta i 1910 ein av dei første pelsdyrfarmane i Noreg på Marøyna ved Hornelen.

Karl og Jesper Hennøy

frå Hennøy ved Frøysjøen starta ein liten sildoljefabrikk i 1910. Fabrikken vart driven til byrjinga av 1. verdskrig. I 1916 bygde dei same karane ei saltebud i Kalvåg.

Totland Mek. Verksted

vart grunnlagt i Kalvåg kring 1910 av skipsmekanikar Ingvald Totland frå Bryggja.

Edvar O. Liset

starta skreddarverkstad i Kalvåg i 1914. Han var utdanna skreddarmeister frå Bergen, og hadde fleire syersker i arbeid.

Rosenlund og Frimannslund

dreiv frå 1915 skyssbåt frå Davik. Seinare starta også Martin Sunde lokal båtskyss, m.a. hadde han mjølkeruta til Nordfjordeid.

A/S Bremanger Kraftselskab

skipa 1917 – sjå Bremanger Smelteverk - hjørnesteinen i kommunesenteret.

Kvalstasjonen i Vågane

Vågane er ein lun våg like nordaust for Smørhamn på Bremangerlandet. Etter opptak frå Staten vart det i 1917 bygd opp ein kvalstasjon – "Den Norske stats Kvalstasjon".

Den Norske stats Kvalstasjon

- sjå Kvalstasjonen i Vågane.

Hamrøy A/S

grunnlagt 1918 i Kalvåg. Dreiv fiskehandel - sjå: Jacob Blaauw Lieske.

Olai Børresen Mulehamn

bygde ein slipp i Mulehamn på neset mellom Sørgulen og Midtgulen kring 1918. Der dreiv han reparasjonar og nybygg av mindre båtar. Sonen Bjarne Muleham tok seinare over slippen og utvida verksemda, og deretter tok Bjarne sin son Olav Mulehamn over drifta.

A/S Bremanger Boligselskap

skipa 1918, stod for bygging av bustader i Svelgen til arbeidarar og funksjonærar. - Sjå også Svelgen Boligbyggelag 1965.

Myren slipp og Mekaniske

verksted i Myrafjæra i Rylandspollen i Bremanger vart starta i 1921 av Knut Pettersen.

Bremanger Smelteverk - hjørnesteinen i kommunesenteret

Starta i 1928. Største verksemda i Bremanger kommune, og hjørnesteinsbedrift i kommunesenteret Svelgen.

Solvik Båtbyggeri

Kalvåg, grunnlagt 1928 av Sigurd Gulestøl. Dreiv nybygg og reparasjonar av båtar opp til 80 fot, og hadde 5 tilsette.

Alf Midtbø

var bakar hjå Myklebust i Florø før han starta bakeri i Svelgen i 1928. Midtbø dreiv også ei tid vanleg landhandel i leigde lokale. Han la ned butikken før 2. verdskrig og tok arbeid på verket.

Bortneskår Tønnefabrikk

i Kalvåg vart starta i 1929 av Peder Bortneskår i ei sjøbu som han tidlegare hadde brukt til sildesalting. Bortneskår dreiv ei tid stort, og leverte tønner m.a. til Islands-fisket.

Klara Fossedal

og ektemaken Engel Fossedal starta pensjonat i Kalvåg på 1930-talet. Pensjonatet var i drift til midt på 1960-talet.

Ise-båtane

Karl J. Isene starta tidleg på 1920-talet som båtbyggar heime på garden sin på Isane.

Halvorsen Slipp og Mek. Verksted

- Sjå Myren slipp og Mekaniske .

Gunnar Berge Johnson

starta møbelfabrikk på Davik i 1940. Han heldt først til i eit hus som handelsmann Drageset eigde, før han flytta over i nybygg med sag og tørke på Ytredavik. Møbelfabrikken gjekk konkurs kring 1945.

Elde stolfabrikk

på Elde vart starta kring 1940 av Andreas M. Elde og var i drift til like etter 2. verdskrig. Hovudproduktet var stolar i bjørk og dessutan spisestuebord og skjenkar. I tillegg til seg sjølv hadde Elde eit par mann i arbeid.

Gjerde & Andersen møbelverkstad

grunnlagt på Davik i 1945 av Alf Gjerde og Nils Andersen. Dei hadde på 1950-talet fem mann i arbeid, og leverte møblar til heile landet. Fabrikken vart lagd ned kring 1960.

Jakob Aardalsbakke

frå Endal starta fraktebåtselskap i 1946, og hadde opptil fem båtar i drift: ”Marta Amalie”, ”Kitty”, ”Lavangen”, ”Varg” og ”Heimdrag”. Aardalsbakke leigde eit sandtak på Tistam vest for Utvik og dreiv frakt og sal av sand derifrå fram til han gjekk konkurs i 1961.

Mundal’s Kafé

i Svelgen vart starta av Magna Mundal ca. 1946. Kaféen var i drift til 1967 og gjekk på folkemunne for ”Magdeburg”.

Rutebilane i Bremanger

frå 1947 og firma P. Terdal, skipa 1901 - sjå Handel og gjestgiveri i Bremanger.

Svelgen Boligbyggelag

skipa 1965. Sjå også A/S Bremanger Boligselskap 1918.

Svelgen hotell

Bygt i 1968.

Sverre Magne Dyrstad

starta som byggmeister og entreprenør med byggevare-forretning i Svelgen i 1978. I 1997 kjøpte han eit bygg på Sande frå verket og opna ny byggevareforretning der. Verksemda er knytt til Mestergruppen AS.

Svein Fosse og turiststaden Kalvåg

Vart starta i Kalvåg 1986 av Svein Inge Fosse. Verksemda dreiv kafé og overnatting.

Knutholmen

Største gjestgjevar- og serveringsstaden i Kalvåg. Driven av Svein Inge Fosse.

Elkem ASA, Bremanger Smelteverk

- sjå Bremanger Smelteverk - hjørnesteinen i kommunesenteret.

Klausen Industrier Svelgen AS

skipa 1990. – Sjå Klausen Mek. Verksted AS.

Rise Næringsbygg

vart reist i Svelgen i 1993 i eit samarbeid mellom næringsdrivande og Bremanger kommune.

Bremanger Quarry

Starta i 2000 bygging av eit stort steinbrot med utskipingskai på Dyrstad nord for Svelgen.

INC Vedlikehold AS

Overtok i januar 2002 vedlikehaldet på Elkem ASA sitt smelteverk i Svelgen. Verksemda har omlag 50 tilsette, og er eit selskap i INC-gruppa.

Gamleskulen i Kalvåg. (Foto: A. Nybø, NRK)

Kalvåg Appartement Gamleskulen AS

Utleigehusvære, møte- og selskapslokale i gamleskulen i Kalvåg (bygd i 1923). Fire utleigehusvære med plass til 24 overnattingsgjester. Starta i 2003 av Margret Frøyen og Alf-Haakon Harlem.

Eurovia

er eit fransk selskap som i 2006 har fått løyve til å starte steinbrot ved Gulestø på sørsida av utløpet til Gulefjordane. Selskapet reknar med mellom 10 og 15 tilsette når anlegget kjem i drift.

Rorbuferie og hytteutleige

Kysten kring Bremangerlandet og Frøya er kjend for gode fiskeplassar, og i åra etter årtusenskiftet har det vorte satsa stort på utbygging av hytter og robuanlegg.

Smørhamn Handelsstad AS

- sjå Handelsstaden Smørhamn.


MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no