SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Landhandlar i Eid

Dalsets landhandel. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Dalsets landhandel. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Omtalane er ordna etter startår:

Publisert 20.11.2003 13:41. Oppdatert 06.09.2006 13:39.

Den eldste handelsverksemda på Nordfjordeid

Frå 1660 då byprivilegia vart innført og fram til midten av 1800-talet då privilegia vart
avskaffa, var det borgarane på storgardane Myklebust og Gjerde som kontrollerte det meste av varehandelen på Nordfjordeid og i Eidsbygda.

Gamal handel og gjestgiveri på Stårheim

Garden i Stårheimsvik har frå tidleg 1600-tal høyrt til kjende embets- og handelsslekter.

Kremmar og kyrkjeigar på Skipenes

I tillegg til Myklebust og Gjerde, var det også handelpå Skipenes.

Tidleg handel på Naustdal

Just L. By starta den første landhandelen på Naustdal tidleg på 1800-talet. I 1858 er Nils Anderson handelsmann på Naustdal, og var også dampskipsekspeditør.

H.D. Aasebø

Landhandel grunnlagt 1860 av Didirik Aasebø.

Eids Handelslag

Grunnlagt 1874. Heitte første åra Eids Handelsforening.

Rasmus D. Halvorsen

- dreiv stort som handelsmann, damsskipsekspeditør, postopnar og telefonstasjon i Stårheimsvik og i Vågsvåg frå 1880-talet.

A. M. Aaland

bygde i 1883 eit stort, toetasjes trehus ved Eidsgata og starta handel der.

Ivar K. Moen

Starta i 1890 landhandel på Nordfjordeid.

Kjøllesdal Handelsforening

Dreiv frå 1890-talet landhandel, bakeri og telefonstasjon i Kjølsdalen.

Johan H. Kjøllesdal

Starta kring 1890 landhandel og bakeri i Kjølsdalen. Han bygde tøystampe, kvern og sag ved elva, og dreiv også sjøbu i Måløy.

M. Sture Landhandel

på Naustdal vart grunnlagt 1895 av Arne Manseth. M. Sture dreiv seinare landhandel og dampskipskai på Naustdal, og landhandel på Haugen, som einaste forretning i denne skulekrinsen.

Johan Antonsen

bygde kring 1880 fargeri og tøystampe ved Stårheimselva, og var ei kort tid dampskipsekspeditør. Kring 1900 starta Antonsen også landhandel og dreiv fram til slutten av 1920-talet.

P. O. Oos A/S

Nordfjordeid, grunnlagt 1904 av Paul Olson Oos. Har vore drive i same familien sidan.

Stårheim Handelslag

Grunnlagt 1906 og heitte først Starheims Landboeforening.

Eid Forbruksforening

– opphaveleg Eids Forbrukslag - vart grunnlagt 1909.

O.K. Osnes

Knut K. Osnes d.e. starta med landhandel og kjøtvarebutikk ved Eidsgata i 1910 og bygde ny forretningsgard med eige slakteri i 1914.

Lisbeth Hunskår

(f. Engeset) starta bakeri og landhandel på Stårheim i 1921. I 1938 overtok Birger Sørland butikken og bygde ny forretning i 1950. Ektemaken Bergljot Sørland tok over drifta då Birger Sørland drukna i 1950, og dreiv landhandelen til midt på 1970-talet. Ei tid dreiv ho også kafé i 2. etasje i bygget.

Rasmus J. Sundal

starta i 1922 landhandel i Kjølsdalen - Johan H. Kjøllesdal.

Johan R. Dalseth

starta landhandel i Almenningshola på Nordfjordeid i på slutten av 1920-talet. Forretningslokala er seinare tekne over av blekkslagarfirmaet Ernst C. Husevåg AS.

Haus Landhandel A/S

Grunnlagt 1927 av Olav Haus, som dreiv damskipskai, landhandel, pensjonat, post og drosje.

Lars-Svein Drabløs tok over Skaugseth sin handel. (Foto: NRK)

Johannes Skaugseth

starta i 1934 landhandel i Mogrenda. Det første året dreiv han saman med Roald Rynning. På 1980-talet tok Lars-Svein Drabløs over og bygde nytt forretningsbygg. Butikken vart nedlagt på 1990-talet.

Mathilde Orheim

Starta daglegvarebutikk i eige forretningsbygg på Stårheim i 1937. Ho og ektemaken Karl Starheim dreiv butikken til 1984. Landhandelen med inventar og varer vart i 2006 flytta til Nordfjord Folkemuseum på Sandane og sett opp att der som fast utstilling.

Knut A. Hjelle

starta landhandel i vegkrysset til Stigedalsvegen på Hjelle i 1938.

Reinert Humborstad

starta landhandel i Kjølsdalen i 1939. Saman med ektemaken Ester dreiv han forretninga fram til kring 1960.

Moengården

bygd 1987 og 2005, sjå Ivar K. Moen.

Sentrumsbygget A/S forretningsgard

på Nordfjordeid vart bygd i 1995 av Knut Hildenes og familie. Bygget er på 1800 kvadratmeter og inneheld Rema 1000 daglegvareforretning og seks andre forretningar og kontor.

Rema 1000

- sjå Sentrumsbygget 1995 ovanfor.

Kjølsdalen handel

skipa 2003 – sjå Kjøllesdal Handelsforening.

MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no