SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Krigshistoria i Eid

Fjordabladet 9. april 1940.
Fjordabladet 9. april 1940.

Publisert 05.03.2001 08:54. Oppdatert 30.11.2006 11:59.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Vetane på Hundeidsfjellet og ved Heggjabygda

Det gamle vetesystemet med tenning av eld forvarsling av krig og ufred gjekk frå kysten og innetter Nordfjord. I Eid kommune er det Taklo-veten på Hundeidsfjellet som er mest kjend.

Eksersisplassen på Nordfjordeid

Osnes var kompaniøvingsplass frå 1682, og er såleis den eldste i landet. Under 2. verdskrig bygde tyskarane store brakkebyar for opptil 1.000 mann på Plassen, som også var kommandoplass under Måløyraidet.

Eksersisplass på Lote

Skulemannen og historikaren Anders A. Lothe meiner det også har lege ein militær eksersisplass på Øvrebøen på Lote i gamal tid – truleg frå tidleg på 1600-talet og i 90 år fram til 1718.

Segna om sigershuva frå Nor

Rasmus Olson Nord, bror til den kjende handelsmannen og stortingmannen Erik O. Nord, var soldat i krigen mot svenskane i 1814.

Skogrekruttskule på Nordfjordeid

I 1935 skipa Forsvaret til såkalla skogrekruttskule på Nordfjordeid.

2. verdskrig

Krigsutbrotet 1940

Ved mobiliseringa i aprildagane 1940 vart det sett opp ein landvernbataljon med kring 110 mann på eksersisplassen på Nordfjordeid.

Britiske rømlingar til Nordfjordeid

På same vis som i Årdal - freista britiske soldatar som flykta frå kampane i Gudbrandsdalen, og ta seg ut til kysten gjennom Stryn.

Stor tysk eksersisplass på Nordfjordeid

Under 2. verdskrig bygde tyskarane store brakkebyar for opptil 1.000 mann på Plassen på Nordfjordeid

Våpensmugling og terror

I samband med opprulling av våpenruter og motstandsfolk på Vestlandet i kjølvatnet av Televåg-aksjonen 1943, vart det avslørt ei våpenrute frå øya Silda til Hunvik, og derfrå mot Austlandet.

Bombinga av ”Wartheland”

12. desember 1944 bomba 23 allierte fly ein tysk konvoi ved Nordfjordeid.

Gestapo-terror på Torheim

Torheim er ei lita grend i Eid som vender mot Ålfotfjella, der Milorg-gruppa ”Snowflake” låg løynd i dei siste månadane av 2. verdskrig.

Kapitulasjonen

Etter den tyske kapitulasjonen i 1945 vart tyske soldatar frå heile fylket som venta på å verte sende heim til Tyskland, samla på på Nordfjordeid. I entetida vart dei m.a. nytta til å byggje fotballbane i Bjørlomona for idrettslaget "Bamse" (- Sjå Idrettslaga på Nordfjordeid)

Falne og omkomne frå EidFolk frå Eid i tysk fangenskapFeiring av Frigjeringsjubiléet på Nordfjordeid i 1995.


Kommunalt industrifelt og Hærmuséum

I 1972 gjorde Forsvaret eit makeskifte med Eid kommune som førde til at dei militære eigedomane på Nordfjordeid vart tekne over av Eid kommune i 1976.


MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no