Hopp til innhold

Slakter regjeringas miljøpolitikk

Tre miljøorganisasjoner mener regjeringa aktivt bygger ned norsk natur. – Vi er helt uenige, dette er en useriøs rapport, svarer Klima- og miljødepartementet.

Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet), Christian Steel (Sabima) og Nina Jensen (WWF)

STRYK TIL REGJERINGA: De har gjennomgått regjeringas naturpolitikk og mener de ser en systematisk nedbygging av norsk natur. Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, generalsekretær i Sabima Christian Steel og generalsekretær i WWF Nina Jensen.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Det vi har sett i løpet av denne perioden er at regjeringen aktivt bygger ned norsk natur. I rapporten vår går vi gjennom nærmere 50 konkrete eksempler som bidrar til en forverring for naturmangfoldet, sier generalsekretær i WWF Nina Jensen.

I dag legger WWF sammen med Naturvernforbundet og Sabima fram Naturpolitisk resultatliste 2013–2017. De har sett på regjeringas naturpolitikk de siste fire årene, og mener den sittende regjeringa systematisk har svekket forvaltningen av norsk natur ved å:

  • Svekke lovverk som skulle beskytte natur mot skadelige inngrep
  • Svekke forvaltninga som skulle følge opp lovverket
  • Se bort fra faglige råd fra miljøforvaltning, faglige institusjoner og miljøorganisasjoner

Omleggingen av naturpolitikken er en villet endring og initiativet har kommet fra den sittende regjeringen.

Naturpolitisk resultatliste 2013-2017

– En villet politikk

De tre organisasjonene skriver i sin rapport at «den sittende regjeringen har tatt en rekke strategiske, overordnede grep som har utløst endringer i naturforvaltningen.» Og de skriver videre: «Omleggingen av naturpolitikken er en villet endring og initiativet har kommet fra den sittende regjeringen.»

Christian Steel, generalsekretær i Sabima

IKKE IMPONERT: Generalsekretær i Sabima Christian Steel sier Høyre var veldig kritisk da forrige regjering bare fikk inn 8 arter på den såkalte rødlista, Høyre-Frp-regjeringa har fått inn 5 arter.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Kampen for oss og kampen for regjeringas støttepartier har i fire år vært å hindre en svekkelse av miljøhensyn. I stedet for å gå framover har jobben dreid seg om å hindre at vi går bakover, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Sabima er en miljøorganisasjon som kjemper for å stanse tapet av naturmangfold. Steel er ikke imponert over regjeringas arbeid for å verne norsk naturmangfold.

Kampen for oss og kampen for regjeringas støttepartier har i fire år vært å hindre en svekkelse av miljøhensyn. I stedet for å gå framover har jobben dreid seg om å hindre at vi går bakover.

Christian Steel, generalsekretær i Sabima
Lars Andreas Lunde

– USERIØS RAPPORT: Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde (H) mener miljøorganisasjonene har vært svært selektive i utvelgelsen av eksempler.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Vi har hatt en god dialog med miljøorganisasjonene gjennom årene og prøvd å ta dem på alvor, men jeg mener denne rapporten her er over grensen til å være useriøs, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde (H).

Han mener miljøorganisasjonene selektivt har valgt ut eksempler der de er uenige med regjeringa og sier regjeringa selv fint kunne funnet opp mot 50 eksempler på positive tiltak.

Flyttet planavdelinga

I rapporten peker de tre organisasjonene på at hovedtrusselen mot naturmangfoldet i Norge er arealendringer. De trekker fram at planavdelinga, som tidligere lå i Klima- og miljødepartementet, ved regjeringsskiftet ble flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er en av de mest graverende tingene denne regjeringa har gjort. Man gjør det lettere å bygge ned norsk natur, man gir konkrete råd i areal- og plansaker om å ikke ta miljøhensyn og at utbyggingsprosjekter skal gå raskere, sier Nina Jensen i WWF.

– Hvis det mest graverende miljøeksempelet er en administrativ endring i departementsstrukturen så kan de ikke ha mange gode saker å komme med, svarer Lunde.

Jeg ser dette mer som et politisk markeringsbehov fra disse organisasjonene enn en grundig og seriøs rapport

Lars Andreas Lunde (H), statssekretær i Miljødepartementet

I rapporten lister de tre organisasjonene opp eksempler på konsekvenser de mener skyldes flytting av planavdelinga:

​– Jeg ser dette mer som et politisk markeringsbehov fra disse organisasjonene enn en grundig og seriøs rapport, avslutter Lunde i Klima- og miljødepartementet.

AKTUELT NÅ