Hopp til innhold

Nedre Otta-kraftverket endelig vedtatt

Det blir vannkraftutbygging i Nedre Otta. Regjeringa gjorde det endelige vedtaket i denne saken i dag. Naturvernere mener dette er en svart dag.

Nedre Otta

SKAL BYGGES UT: Nedre Otta-vassdraget i Gudbrandsdalen skal bygges ut til vannkraft.

Foto: Jorun Vang / NRK

Olje- og energidepartementet har gitt konsesjon til bygging av Nedre Otta kraftverk i Gudbrandsdalen. Tillatelsen ble gitt i statsråd fredag. Utbyggingen vil gi i overkant av 240 gigawattimer (GWh), noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 12.000 husstander.

Dette er det største vannkraftprosjekt i landet.

– Gir mye fornybar kraft

Tord Lien

SA JA: Regjeringen med olje- og energiminister Tord Lien i spissen har sagt ja til den kontroversielle utbyggingen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tiltaket vil berøre Ottaelva fra Eidefossen i Vågå og ned til Meiskår i Sel, før samløpet med Gudbrandsdalslågen.

– Denne vannkraftutbyggingen vil gi et svært verdifullt bidrag til regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Hensynet til allmenne interesser, friluftsliv, elvesport og næringsinteressene i utbyggingsområdet er godt ivaretatt gjennom vilkårene i konsesjonen, mener regjeringa.

– Prosjektet vil gi stor regulerbar produksjon i et vassdrag som allerede er utbygd, uten nye reguleringer, damkonstruksjoner eller større tekniske inngrep, fortsetter statsråden.

– Uansvarlig og unødvendig

Lars Haltbrekken

MISFORNØYD: Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener konsekvensene for natur og friluftsliv blir store og negative.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Naturvernorganisasjonene er imidlertid ikke enig i at dette er et grønn utbygging.

– Denne utbygginga vil gå ut over viktige naturverdier og friluftsinteresser. Energi som blir produsert på en så naturødeleggende måte kan ikke kalles miljøvennlig, sier Gaute Eiterjord, annen nestleder i Natur og Ungdom.

Nedre Otta er svært viktig for fiskebestander både i Otta og Gudbrandsdalslågen, ifølge Naturvernforbundet, som viser til at vandrende fisk som ørret og harr rammes hardt av den lave vannstanden. Elvestrekket er også viktig for overvintrende vannfugler og det er registrert truede plantearter langs elva.

– Det største offeret for denne utbyggingen er naturen. Mer årelating av de livgivende elvene våre er både uansvarlig og unødvendig, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.