Hopp til innhold

Tidligere Jensen-sjef om dommerkritikk: Jeg hadde ingen mistanke

OSLO TINGRETT (NRK): Tingrettsdommer Kim Heger kommer med knusende kritikk av norsk politi i dommen mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

Se Tingrettdommer Kim Heger sin kritikk av politiet i Oslo.

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett mandag dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til narkotikainnførsel - en enestående dom i norsk strafferett for en

Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Oslo tingrett mener det er skjerpende at Eirik Jensen hadde en ledende stilling i politiet og betegner saken som enestående i norsk historie.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

polititjenestemann med de ledende stillingene i politiet som Jensen har hatt, mener tingrettsdommer Kim Hegner.

Men hvordan kunne det skje?

– Heller ikke i vitneforklaringen fra Jensens kollegaer og ledere gis det et svar på hvordan det var mulig for Jensen å operere slik han gjorde i mange år – helt på siden av informantreglene og tilsynelatende helt uten tilstrekkelig korrektiver og kontroll - uten at noen grep inn, sa Heger da han leste opp dommen mot Eirik Jensen i Oslo tingrett i dag.

Rykter og mistanker i mange år

Cappelens forsvarer har i prosedyren fremholdt at det straffbare forholdet mellom Cappelen og Jensen burde vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt, og at saken således kanskje kunne og burde vært stoppet før den utviklet seg dit den står i dag.

– Imidlertid kan retten ikke se at det har betydning for straffutmålingen at ledelsen i Oslo politidistrikt ikke tidligere grep inn og undersøkte forholdene enda nærmere enn det de kanskje faktisk gjorde, til tross for de alvorlige rykter og mistanker som i mange år hadde versert om Jensen, sa Heger.

Eks-politimester: – Han gjorde en god jobb

Gjengedal

Anstein Gjengedal sier han ikke vet hva de kunne gjort annerledes med Eirik Jensen enn så lenge det aldri var mistanke om at han drev med noe ulovlig.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Anstein Gjengedal, politimester i Oslo fra 2000 til 2012, er ikke enig i at det var så opplagt at Eirik Jensen hjalp Cappelen med å smugle inn tonnevis av narkotika i så mange år.

– Hadde vi hatt en mistanke så hadde vi selvfølgelig undersøkt det med en gang. Derimot så var Jensen i mine øyne en solid tjenestemann og han gjorde en veldig god jobb, sier Gjengedal til NRK.

– Så det var jo helt overraskende at han da drev med denne kriminelle virksomheten på siden av sin virkningsfulle politigjerning.

– Men hvordan er det mulig at han kunne holde på i så mange år som han gjorde?

– Det er fordi vi ikke hadde mistanke om det. Det ble jo sagt at man rapporterte om dette fra andre politidistrikter, men det kom ikke meg for øre at det var slik mistanke. Hadde vi visst det, så hadde vi selvfølgelig ikke foreslått at han skulle være leder for gjengprosjektet.

– Det var jo andre politidistrikt med i det prosjektet og ingen hadde innsigelser mot at Jensen ble leder. Så jeg synes jo at hvis det var rapportert, så skulle det vært rapportert opp til politimesteren i Oslo. Da kunne vi fått undersøkt saken.

Ser ikke hva de kunne gjort annerledes

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier til NRK at dette ikke er en god dag for norsk politi. Han sier at dommen er knusende, og får støtte av nåværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold

– Det er en trist dag for politiet, det er det ikke tvil om, sier Sjøvold til NRK.

Gjengedal er helt enig i at det er en trist dag for norsk politi, men mener samtidig at de ikke kunne gjort noe annerledes.

– Jeg kan ikke se hva vi kunne gjort annerledes. Hadde jeg visst om det, så hadde vi selvfølgelig slått til, sier han.

AKTUELT NÅ