Hopp til innhold

22. juli-kommisjonen ber om videohjelp fra vitner

22. juli-kommisjonen ber vitner og direkte berørte om å sende inn bilde – og videomateriale for å få et nøyaktig bilde av politiets bevegelser ved Utøya 22. juli.

Alexandra Bech Gjørv

Leder for 22. juli.-kommisjonen, her etter tirsdagens møte i Akersgata, ber om videohjelp fra vitner for å kartlegge hendelsesforløpet på Utøya.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Tirsdag fullførte 22. juli-kommisjonen sitt femte møte. Temaet for todagersmøtet var politiets håndtering av situasjonen på Utøya 22. juli og den nasjonale krisehåndteringen.

22. julikommisjonen 6 des

Tirsdag ettermiddag fullførte 22. juli-kommisjonen sitt femte møte.

Kommisjonen ønsker å skaffe seg et så korrekt bilde av hendelsene 22. juli, som mulig.

– Vi må gjøre mange prioriteringer underveis, men når det gjelder Utøya, gjør vi det vi kan for å komme til bunns med å kartlegge det som skjedde, i så fullstendig grad som det er mulig å få til, sier leder for 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv til NRK.no.

Kommisjonen har i løpet av de siste ukene opptatt om lag 20 forklaringer med polititjenestemenn som var sentrale i Utøya-aksjonen, samt med frivillige som var involvert i redningsarbeidet.

Video fra vitner

Kommisjonen jobber med å sette sammen et så korrekt og detaljert bilde av hendelsesforløpet for politiaksjonen som mulig, i tillegg til vanlige mennesker reaksjon etter at det ble meldt om at en drapsmann herjet på Utøya.

I dette arbeidet har kommisjonen allerede etterspurt og mottatt en stor mengde materiale fra ulike etater og vitner: skriftlig dokumentasjon, lydlogger, og bilder og videoer fra hendelsene.

Kommisjonen etterspør særlig video – og bildemateriale fra vitner og direkte berørte som kan belyse og bidra til å tidfeste aktivitetene på landsiden ved Utøya og Utvika og båtaktiviteten i tidsrommet 17:40 til 18:30.

– Vi oppfordrer publikum til å dele dette med oss. For å være helt sikre på at forstår alt når det gjelder arbeidet som ble gjort ved Utøya, trenger vi bilder og video fra publikum. Det har vært litt forskjellige opplysninger angående tidslinjen, og bidrag fra publikum blir viktig for å få klarhet i dette, sier Gjørv.

Hun sier at kommisjonens medlemmer eller medlemmer av kommisjonens sekretariat vil snakke direkte med publikum som henvender seg.

– Jeg håper alle de som sitter på kritisk informasjon vil ta kontakt med oss, sier Gjørv, som presiser at kommisjonen ikke er ute etter dokumentasjon på de grusomme handlingen fra selve Utøya, men materiale som dokumenterer politiet og siviles arbeid med beredskap og krisehåndtering fra landsiden.

NETT-TV: Amatørvideo fra Utøya

Video Amatørvideo fra Utøya

NETT-TV: Amatører filmet Utøya under terrorangrepet.

Tvil om tidspunkt

I november ble det klart at politiet har operert med et tidligere pågripelsestidspunkt av Anders Behring Breivik enn det som var tilfelle.

Politiets beredskapstropp gikk i land på Utøya klokka 18.25 og har tidligere meldt at gjerningsmannen raskt ble lokalisert og pågrepet klokka 18.27.

Nordre Buskerud angir imidlertid pågripelsen i tidsrommet mellom klokken 18.32 og 18.34 , opplyste daværende justisminister Knut Storberget i sin redegjørelse av terrorangrepene i november.

Politiets bevegelser i dette tidsrommet vil være noe av det kommisjonen er opptatt av i sitt arbeid.

– Vi oppfatter at kommisjonen har fått presise og utførlige svar på det vi har spurt om, og vi har møtt stor samarbeidsvilje. For å sikre at ingenting blir oversett, er vi likevel fortsatt interessert i å motta bilder eller videoopptak som kan belyse og bidra til å tidfeste aktivitetene på landsiden ved Utøya og Utvika og båtaktiviteten i tidsrommet vi har spesifisert, sier kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv.

I sitt arbeid har 22. juli-kommisjonen blant annet snakket med medlemmer av politiets beredskapstropp, deriblant de to første politimennene som var på Utøya, men Gjørv vil ikke gå inn på hva som har kommet frem i disse samtalene.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt kommisjonen har kommet frem til andre tidspunkt, eller et annet hendelsesforløp enn det politiet operer med fra Utøya.

– Dette er et pågående arbeid, og vi har blitt enige om ikke komme med delrapporter. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere dette før kommisjonen avgir sin rapport i august, sier Gjørv til NRK.no.

Gjørv sier også at det kan bli aktuelt å få politiet til å oversende det man har av dokumentasjon fra Utøya 22. juli.

– Men først må vi finne ut om dette er noe vi har lov til. De politimennene vi har snakket med har vært positive og behjelpelige, men det er viktig å påpeke at vi gjør et uavhengig arbeid, sier Gjørv.

– Vår postkasse er alltid åpen

Kommisjonen hadde under møtet også en første gjennomgang av logger og annet materiale som omhandler Regjeringen og forvaltningens nasjonale krisehåndtering den 22. juli.

I kommisjonens mandat heter det blant annet at de pårørende og direkte berørte av terrorhendelsene skal få komme til orde overfor kommisjonen.

– Vår postkasse og telefon er alltid åpen, men vi ser også behovet for å innhente synspunkter mer aktivt og systematisk for å kunne gi en så helhetlig faktabeskrivelse som mulig, og for å la denne gruppen komme til orde med sine vurderinger og anbefalinger, sier Bech Gjørv.

Spørreundersøkelser

I tillegg til det nevnte var temaet for dagens møte kommisjonens arbeid med å innhente de pårørendes og direkte berørtes synspunkter om krisehåndteringen 22. juli.

Hun melder også om at de direkte berørte og pårørende vil kontaktes og blant annet få tilbud om å delta i en spørreundersøkelse.

– Det er flere tusen mennesker som er berørt, og spørreundersøkelser kan være en effektiv måte å få synspunkter på. Deretter kan disse følges opp med telefonintervjuer, sier Bech Gjørv til NRK.no.

Kommisjonen har også innledet et samarbeid med selskapet Psykologbistand for å lette gjennomføringen og sikre den faglige kvaliteten av dette arbeidet, melder 22. juli-kommisjonen i en pressemelding.

Dette arbeidet vil imidlertid ikke komme i gang før på nyåret.

«Kommisjonen har valgt å igangsette dette på nyåret fordi vi er kjent med at helsemyndighetene har hatt en omfattende dialog og kartleggingsarbeid som ledd i sitt helsetilbud overfor disse gruppene.»

Lange dager

Tirsdagens møte var femte gang kommisjonen var samlet.

Av kommisjonens ti medlemmer er det bare to, deriblant Alexandra Bech Gjørv, som er bosatt i Oslo, noe som medfører mye reising for de øvrige medlemmene hver gang kommisjonen samles i Akersgata 53.

Gjørv mener likevel kommisjonen har fått gjort mye i løpet av de drøye fire månedene arbeidet har pågått.

– Men det er mye som fortsatt skal kartlegges, og heldigvis lenge igjen til vi skal komme med vår konklusjon, sier Gjørv.

22. juli-kommisjonens rapport skal etter planen være ferdig i august 2012.

Alexandra Bech Gjørv

Det blir lange dager for Gjørv, her på utsiden av kontorene i Akersgata 51, der 22. juli-kommisjonen holder sine møter.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger