Nytt tidspunkt for Breivik-pågripelsen

STORTINGET (NRK.no): Anders Behring Breivik ble pågrepet mellom fem og syv minutter senere enn først antatt.

Video 22. juli-høring i Stortinget

22. juli-høring i Stortinget

Det sa justisminister Knut Storberget i sin orientering i Stortinget torsdag.

Mens Oslo politidistrikt har operert med klokken 18.27 som tidspunkt for pågripelsen, sa Storberget under dagens høring at Nordre Buskerud politidistrikt nå opererer med et senere tidspunkt.

Pågripelsen skjedde mellom klokken 18.32 og 18.34, sa Storberget under dagens orientering i Stortinget.

Breivik opplyste da han ble pågrepet at det var to andre celler, noe det ble slått riksalarm om klokken 18.50.

Utvika

DREPTE UNGDOMMER: 67 personer ble drept på Utøya 22. juli.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Forskyvningen av tidspunktet dårlig skal skyldes den dårlige sambandsdekningen, som førte til at man i ettertid har gjennomgått lydloggene.

Sammen med forsvarsminister Grete Faremo redegjorde Storberget i dag overfor Stortinget i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli. De hadde en time hver til rådighet.

Vil ha beredskapssenter for terror

Islamistisk radikalisme er og vil fortsatt være en stor trussel mot riket Norge, gjorde justisministeren klart.

– Vi ser etter 22. juli at disse miljøene har fått økt oppslutning, trolig som en reaksjon på den innvandringsfiendtlige aktiviteten. PST har vært bekymret for følgehandlinger, og 22. juli viser hvilket farepotensial enkeltpersoner utgjør. I denne sammenheng er forebygging viktig, sa han.

Med dette bakteppet tok Storberget til orde for et nytt beredskapssenter i Oslo. Tanken er å samkjøre den jobben flere etater gjør i kampen mot terror, og han listet opp flere punkter et slikt senter må ta for seg: Politiets rolle, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), responstid, kommunikasjon, samhandling mellom politi og forsvar omsorg og oppfølging av overlevende og pårørende.

– Etater kan ikke bygge seg opp uten tanke på samhandling, sa Storberget fra Stortingets talerstol.

– Vi må ha en debatt om man skal se på ytterligere samarbeid innenfor rammene av grunnloven – skal Forsvaret bidra mer i det sivile samfunnet, spurte han.

Forebygging av voldelig radikalisme må baseres på dagens trusselbilde, påpekte han, og gjorde det klart at han også vil ha en gjennomgang av terrorlovene, samt styrking av politiet og PSTs metoder.

Vil ha PST-gransking

Kaotisk i regjeringskvartalet etter terrorbomben

KAOTISK: Slik så det ut i Regjeringskvartalet etter at bomben gikk av 22. juli.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Tidligere har opposisjonen vært kritiske til at PST selv skal granske sin egen rolle i forkant av 22. juli. I dag gjorde Storberget det klart at han vil ha en ekstern granskning av sikkerhetspolitiet.

PST har på sin side bedt om endringer i terrorrådgivningen. Men Storberget advarte mot å endre loven før man vet om dagens lovverk er utnytta i tilstrekkelig grad.

– Dette er en viktig debatt om personvern og demokrati, sier han.

–Nødnettet fungerte ikke godt nok

Storberget slår fogså ast at nødnettet ikke fungerte som det skulle 22. juli. Nå ønsker han også en debatt rundt responstid i beredskapsetatene.

– De analoge sambandene og kommunikasjonen fungerte ikke optimalt. Trafikken var ekstremt stor og kapasiteten til å motta og bearbeide nødmeldingene ble en utfordring, sa Storberget.

Selv om justisministeren erkjente flere svakheter ved beredskapen under redegjørelsen, var han også varsom i sin omtale av flere av de mest betente spørsmålene. Flere temaer overlot han til 22. juli-kommisjonen å komme til bunns i:

  • Politiet har fått kritikk for at de ikke tok båter fra campingplassen ved Utvika i stedet for å kjørte helt til Storøya for å ta omveien derfra. Storberget sier til Stortinget at det må være opp til 22. juli-kommisjonen om dette var rett beslutning.
  • Han leste også opp en redegjørelse fra Nordre Buskerud politidistrikt, der de gjør det klart at de første politimennene som kom til stedet forsøkte å tyvkoble båter fra campingplassen – uten å lykkes. Gummibåten man til slutt valgte tok inn vann, og måtte reddes av frivillige.
  • Det samme sier han om debatten rundt hvorvidt politiet forsømte sitt ansvar ved å ikke følge skyting pågår-instruksen. Flere pårørende har vært kritiske til at disse ikke umiddelbart tok seg over til Utøya for å stanse massakren.
  • Også når det gjelder kritikken rundt hvorfor politiet ikke brukte helikopter til Utøya henviser Storberget til 22. juli-kommisjonen.

Oposisjonspartiene la fram forslag for å bedre situasjonen ved OUS

FORVENTER YDMYKHET: Opposisjonen sa på forhånd at de forventer en ydmyk holdning fra Knut Storberget og Grete Faremo. F.v: Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (Krf).

Foto: NRK

– Må se på hva de visste der og da

– Jeg vil understreke viktigheten av å vurdere hendelser i sanntid. Man visste ikke om det var fortsatt var fare i Oslo, og jeg vil minne om at man har erfaring fra andre terrorangrep mot storbyer ofte etterfølges av flere, sier han.

I tillegg gjentok han at mannskapene fra politiets beredskapsgruppe som satte kursen mot Oslo, ikke visste hva som ventet dem.

– Meldinger sa at det kunne dreie seg om to til tre gjerningsmenn, og at det kunne være sprengstoff plassert på øyen.

knut storberget

PÅ PLASS: Her ankommer justisminister Knut Storberget høringen i Stortinget. - Jeg tror det blir fint, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger