22. juli-kommisjonen starter avhørene

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen skal i tiden framover intervjue alle som var involvert i terrorangrepene 22. juli.

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv er leder for 22. juli-kommisjonen som nå skal i gang med å intervjue de involverte i terroraksjonen.

Foto: Ingunn Andersen/NRK

Kommisjonen sendte et brev til Nordre Buskerud 9. november i år hvor de orienterer om hvordan prosessen med intervjuer av de ansatte skal foregå.

Alle berørte fra 22. juli skal intervjues, alt fra politimennene som jobbet i Regjeringskvartalet etter bomben smalt til den øverste politiske ledelsen.

Offentlig tilgjengelig

Først ut er altså mannskaper og ledelse ved politidistriktet hvor Anders Behring Breivik tok livet av 69 ungdommer på AUFs sommerleir.

I mandatet for kommisjonen står det at den skal kartlegge alle relevante sider av hendelsesforløpet og foreta de undersøkelsene som er nødvendig.

Det vil bli gjort skriftlige referater og lydopptak av intervjuene, og disse kan bli gjort offentlig tilgjengelig.

Etter at kommisjonens rapport er klar blir alt materialet levert til Statsministerens kontor.

– Sannhetskommisjon

22. juli-kommisjonen vil selv ikke kommentere hvordan intervjuprosessen vil foregå. NRK har i dag vært i kontakt med Claus Sonberg som er pressetalsmann for kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv. Han ønsker ikke å uttale seg.

Det har heller ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Nordre Buskerud politidistrikt.

KrF-leder Knut Arild Hareide ble i dag utnevnt som leder for Stortingets egen 22. juli-komité . Han er glad for at kommisjonen nå setter i gang arbeidet og håper de går bredt ut for å samle informasjon.

– Jeg mener flest mulig bør få lov til å gi sin versjon til kommisjonen så de kan ta sin helhetsvurdering. Jeg ønsker at dette skal være en sannhetskommisjon hvor vi ikke blir sittende igjen med mange spørsmål når de er ferdig med arbeidet, sier Hareide til NRK.

Også Carl Bore som representerer flere av de fornærmede mener kommisjonen nå har en viktig jobb foran seg.

– Alle som har vært involvert som pårørende, fornærmede eller operativt personell må trekkes inn for å få klarhet i dette. Det viktigste arbeidet som gjenstår er å få klarlagt om noen myndigheten har gjort feil eller brakt staten i erstatningsansvar, sier Bore.

SISTE NYTT

Siste meldinger