Hopp til innhold

Statsadvokaten går til retten for å forby MC-klubben Satudarah

Politiet mener de er involvert i knivstikking, skyting på åpen gate og andre alvorlige lovbrudd. For første gang vil de ta i bruk en ny lov som gjør det ulovlig å være medlem i en kriminell gjeng.

SMC

VIL FORBY: Med den nye loven som kom i 2021, ønsker politiet å forby MC-klubben Satudarah MC.

De har ikke vært på Østlandet lenge, men i løpet av de få årene de har vært der mener politiet at MC-klubben Satudarah har vist vilje og evne til å utføre vold og alvorlig kriminalitet.

Internasjonalt er den såkalte 1 %-klubben beryktet for narkotikavirksomhet, vold og annen organisert kriminalitet.

Politiet fulgte derfor nøye med da Satudarah i 2018 forsøkte å opprette en avdeling – et såkalt «chapter» – på Østlandet.

Knivstikkingen på Lillestrøm og skytingen i Oslo føyer seg inn i en lang rekke saker politiet etterforsker der gjerningsmennene skal være tilknyttet Satudarah MC (SMC).

15. januar 2023 blir det skutt ved Nationaltheatret på åpen gate. To personer blir skadet, men overlever. De siktede flykter landet men blir levert tilbake.

15. JANUAR: To personer blir skadet etter skyting i Oslo sentrum. De to som er siktet skal være tilknyttet MC-klubben.

Politiet går rettens vei

Politiet frykter konflikter med andre kriminelle miljøer på Østlandet.

De ser med bekymring at volden beveger seg ut på gata og i det offentlige rom, der den også risikerer å ramme uskyldige mennesker.

Det er en av grunnene til at politiet nå har gått til retten for å prøve noe de aldri har gjort tidligere:

Å forby Satudarah fullstendig.

– Vi mener hovedformålet til Satudarah i Norge er å bedrive kriminalitet, sier Anders Rasch-Olsen.

Han leder Seksjon for spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt.

I 2021 kom det en ny lov som åpner for at retten kan forby kriminelle gjenger.

Motorsykkelklubben Satudarah er den første gjengen loven blir forsøkt anvendt mot.

Det vi ønsker nå er å prøve denne loven for første gang. Vi mener det er et riktig virkemiddel for oss for å forebygge ekspansjon, videre deltagelse og rekruttering til enkelte gjenger, sier Rasch-Olsen til NRK.

Anders Rasch-Olsen, leder SO

POLITILEDER: Anders Rasch-Olsen er leder for Seksjon for spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

SMC-leder mener politiet tar feil

Det er statsadvokat Ingelin Hauge som skal føre saken for retten.

– For at det skal være straffbart å delta i en kriminell gjeng, må sammenslutningen være forbudt. Det er domstolen som har myndighet til å beslutte et forbud, sier hun til NRK.

Når begjæringen er fremmet for retten, vil statsadvokaten og en advokat som representerer MC-klubben møtes i retten for en muntlig forhandling. Så er det opp til retten å avgjøre om Satudarah skal forbys eller ikke.

Statsadvokat Ingelin Hauge

STATSADVOKAT: Ingelin Hauge har forfattet begjæringen til Oslo tingrett.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Advokat Usama Ahmad har blitt bedt om å være representant for klubben.

Ahmad er forsvareren til det politiet mener er lederen av Satudarah MC i Oslo, en 38 år gammel mann.

– Han er uenig i begjæringen og mener denne sammenslutningen ikke er ulovlig. Han ønsker derfor å føre motbevis i retten mot et eventuelt forbud, sier Ahmad.

– Hva mener han at motbevisene er?

– Vi mener den informasjonen påtalemyndigheten legger til grunn ikke er godt nok oppdatert. De sitter på etterretningsinformasjon vi mener er utdatert. Han mener formålet med sammenslutningen ikke omhandler kriminalitet, sier Ahmad.

Statsadvokaten ønsker ikke å gå i detaljer på det konkrete grunnlaget de bygger saken sin på, før saken har vært behandlet i retten.

– Men generelt vil det typisk være opplysninger fra straffesaker, øvrige opplysninger og åpent tilgjengelig informasjon, sier hun.

Dersom domstolen beslutter et forbud, vil det bety at det blir ulovlig å videreføre aktiviteten og rekruttere nye medlemmer.

Les også Gjengtopper skutt i Oslo – jakter gjerningsmenn i MC-miljø

Politibil ved Nationaltheatret, med Theatercafeen i bakgrunnen.

Skaper frykt i samfunnet

Seksjon for spesielle operasjoner er den avdelingen i Oslo-politiet som er tettest på de tyngste kriminelle i hovedstaden og som skal bekjempe organisert kriminalitet.

Sammen med de andre kollegene i Felles enhet for etterretning og etterforskning, har de ledet etterforskningen av MC-klubben i Norge.

I samarbeid med flere politidistrikter har de kartlagt medlemmer og støttespillere i Oslo-området og kriminaliteten de mener de har begått.

Det er narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, utpressing og kidnapping. Ting som skaper frykt i samfunnet, sier Rasch-Olsen.

I sosiale medier har MC-klubben markedsført seg på denne måten:

Satudarah MC

På spørsmål om hva den 38 år gamle mannen og antatte lederskikkelsen mener om inntrykket medlemmene gir utad, svarer advokat Ahmad at det er noe de vil komme tilbake til.

– Og om bæring av vester og kniv har skjedd i regi av å være et medlem eller ikke.

Les også Her er de etterlyste etter Oslo-skytingen tilbake på norsk jord

fy-bidle

En kjent skikkelse

Rett før Oslo-avdelingen til Satudarah kom ordentlig i gang i 2018, ble mannen som var tiltenkt lederrollen pågrepet av politiet.

Da var han allerede en kjent skikkelse i Oslos kriminelle underverden.

Han sto i en konflikt med et kriminelt miljø i Oslo – gjengen Young Guns der han selv tidligere var medlem.

I 2015 løsnet han flere skudd mot en person tilknyttet gjengen utenfor en bar i Oslo. Sjokkerte vitner filmet slagsmålet og opptakten til skuddene.

Videoen viser masseslagsmål på utestedet Mona Lisa i Oslo sentrum. Kort tid senere ble flere skudd avfyrt.

Videoen viser masseslagsmål på utestedet Mona Lisa i Oslo sentrum i 2015. Mannen som politiet mener leder MC-klubben avfyrte flere skudd.

Mannen ble frikjent for drapsforsøk basert på at han handlet i nødverge.

Etter det NRK får opplyst består Satudarah-avdelingen i Oslo av en kjerne på 12 personer.

Politiet mener MC-klubbens president er den 38 år gamle mannen.

Mann 01

Mann (38). Dømt for blant annet: Flere grove ran, heleri, vold, trusler, kjøp, salg og besittelse av narkotika, frihetsberøvelse, ruspåvirket kjøring, forulempelse av tjenesteperson, overtredelse av våpenloven og innbrudd.

Mann (32). Dømt for blant annet: Grov kroppsskade, grov narkotikaovertredelse, alvorlig vold, bilkjøring i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort.

Mann (23). Dømt for blant annet: Ulovlig oppbevaring av narkotika, ulovlig befatning med skytevåpen, kroppsskade, ulovlig bevæpning og frihetsberøvelse.

Mann (30). Dømt for blant annet: Narkotikaovertredelse, bilkjøring i ruspåvirket tilstand, trusler, kroppsskade og grov motarbeiding av rettsvesenet.

Mann (33). Dømt for blant annet: Trusler, narkotikaovertredelser og trusler og/eller vold mot offentlig tjenesteperson.

Mann (22). Dømt for blant annet: Kroppsskade, motarbeiding av rettsvesenet, frihetsberøvelse, grove trusler, tvang, narkotika- og dopingovertredelse.

I tillegg viser NRKs undersøkelser at ytterligere seks personer kan knyttes til MC-klubben.

Mann 07

Mann (41). Dømt for blant annet: Kroppsskade, trusler og brudd på våpenlovgivningen.

Mann 08

Mann (22). Dømt for blant annet: Narkotikaovertredelser, grove trusler, ran, hensynsløs atferd, skadeverk, kroppsskade, motarbeidelse av rettsvesenet, frihetsberøvelse og tvang.

Mann 09

Mann (25). Dømt for blant annet: Skadeverk, ran og narkotikaovertredelse.

Mann 10

Mann (29). Dømt for blant annet: Brudd på identifikasjonsplikten, mindre underslag, grov narkotikaovertredelse, innbrudd, grov kroppsskade og kroppskrenkelse, kjøring i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort,

Mann 11

Mann (39). Dømt for blant annet: Vold, kroppsskade og frihetsberøvelse.

Mann 12

Mann (21). Dømt for blant annet: Kroppsskade, ulovlig befatning med skytevåpen, ulovlig bevæpning på offentlig sted, vold/trusler eller annen rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson.

Politiet ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, men sier de har god oversikt over medlemmer og støttespillere.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj, men at den indre kjernen består av et titalls personer pluss, det kan jeg si.

– Hvor mange av disse er straffedømt for alvorlig kriminalitet?

– De aller fleste, sier Rasch-Olsen.

NRK-kartlegging: 3 av 12 eier motorsykkel

I Oslo-politiets rapport «Trender i kriminalitet 2018-2021» mente politiet at MC-klubben kjennetegnes mer av kriminalitet, vold og bruk av skytevåpen enn motorsykkelkjøring.

Det er den samme erfaringen som vi har nå, sier Rasch-Olsen.

NRK har undersøkt hvor mange av de kjente medlemmene i Oslo som eier motorsykler.

Av de 12 personene som skal utgjøre kjernen i MC-klubben, står kun tre oppført i kjøretøysregisteret med motorsykler.

Den 38 år gamle mannen, som politiet mener er president i Oslo-avdelingen, eier ifølge kjøretøyregisteret ingen motorsykler.

Han har heller ikke førerkort til å kjøre andre motoriserte tohjulinger enn moped.

Vi kan vel trygt si at flertallet i Oslo-chapteret ikke har vist noe spesiell interesse for motorsykler, sier Rasch-Olsen.

Anders Rasch-Olsen

Anders Rasch-Olsen i politiet mener medlemmene av MC-klubben ikke har spesielt stor interesse for motorsykler.

Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

Advokat Usman Ahmad er tydelig i sitt svar når NRK spør ham om hva den 38 år gamle mannen mener Satudarah skal defineres som.

– Det ligger litt i dagen siden det er en MC-klubb. Det blir feil at påtalemyndigheten skal mene noe om hvor mye interesse en person har for MC.

– Han er president i en MC-klubb, men har selv ikke MC-lappen?

– Man trenger ikke ha MC-lappen for å være interessert i motorsykkel.

– Er han overrasket over at påtalemyndigheten prøver denne nye lov mot dem?

– Han er ikke overrasket med tanke på retorikken politiet har brukt, særlig de siste månedene.

Vil forby vester

1 %-prosentklubber er kjent for å bruke merker, symboler og klær ute i det offentlige rom.

I Oslo-området har Satudarah-tilknyttede personer blitt observert med klubbmerker- og klær, men de beskrives som «ikke spesielt synlige i bybildet» av politiet.

En av grunnene er at flere medlemmer sitter fengslet.

Men også på sosiale medier har medlemmer brukt slike de svarte og gule symbolene til MC-klubben.

I en av dommene NRK har funnet, ser man tydelig hvor viktig slike symboler kan være.

Satudarah presidentvest

Denne vesten har påsydd et merke hvor det står «president». Den har tilhørt lederen av Satudarah MC Oslo.

Satudarah, logo vest

Vester som dette blir forbudt å gå med dersom Satudarah blir forbudt i Norge.

Satudarah vest security

Politiet mener at uniformering, synlighet og symbolbruk er skremselskapital som 1 %-klubbene benytter seg av.

Et av de sentrale medlemmene fikk Satudarah-vesten sin inndratt etter å ha blitt dømt for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

Han anket inndragningen til lagmannsretten, fikk medhold og vesten tilbake.

Dersom forbudet går igjennom, vil det bli ulovlig å kle seg i Satudarah-vester og andre klær som representerer klubben.

– 1 %- klubber med deres uniformering, synlighet og symbolbruk er skremselskapital i seg selv. Jeg tror det er et riktig virkemiddel. Det vil være med på å hindre videre ekspansjon, det vil hindre rekruttering og det vil hindre videre deltakelse, sier Rasch-Olsen.

Tips NRKs krimgruppe:

Har du informasjon om saken eller andre krimsaker? Du kan tipse anonymt via NRKs krypterte varslertjeneste.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ