Hopp til innhold

Vil anke avvisning av Snowden-søksmål til Høyesterett

Lagmannsretten kommer ikke til å vurdere om Edward Snowden blir utlevert til USA om han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen i november. Norsk PEN varsler at saken blir anket til Høyesterett.

Edward Snowden

NORSK PRIS: Edward Snowden er tildelt Ossietzky-prisen. Han vil være sikker på at han ikke blir utlevert til USA, dersom han kommer til Norge i november.

Foto: ANDREW KELLY / Reuters

I sin avgjørelse skriver Borgarting lagmannsrett at søksmålet mot Staten, ved Justis - og beredskapsdepartementet må avvises. Lagmannsretten mener norske domstoler ikke har kompetanse til å forhåndsprøve om de rettslige vilkårene for å utlevere Snowden til USA er oppfylt i en sivil sak, før han faktisk kommer til Norge.

Snowden anket spørsmålet til lagmannsretten, etter at Oslo tingrett i juni kom til samme vurdering.

Dermed blir det etter alt å dømme opp til Høyesterett å vurdere om NSA-varsleren på forhånd kan få vite om han risikerer utlevering, dersom han kommer til Norge for å motta ytringsfrihets-prisen senere i år.

– Saken om det skal bli en sak vil bli anket til Høyesterett, skriver William Nygaard, leder i Norsk PEN i en SMS til NRK.

Norsk PEN deler ut Ossietzky-prisen og er en av presseorganisasjonene som har gått inn som partshjelp for Snowden i saken.

Oppholder seg i Russland

William Nygaard

William Nygaard og ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN har engasjert seg som partshjelp i saken.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Snowden er siktet av amerikanske myndigheter for å ha overlevert graderte dokumenter om amerikansk etteretning til fremmede makter. Han oppholder seg for tiden i Russland.

Snowden har sammen med ytringsfrihetsorganisasjoen Norsk PEN anført at utlevering til USA vil være i strid med utleveringslovens paragraf fem, som bestemmer at utlevering ikke kan skje på bakgrunn av politiske lovbrudd.

Norsk PEN sa i juni at kjennelsen fra tingretten bekreftet hvor viktig saken var i et ytringsfrihetsperspektiv.

– Hvis ikke Edward Snowden får prøvet sin utleveringssak, vil dette være et politisk og juridisk nederlag som vil vekke internasjonal oppsikt, sa William Nygaard, leder i Norsk PEN i en pressemelding.

Ikke i tvil om at USA vil ha Snowden

Jon Wessel-Aas, som er advokat for presseorganisasjonene, har tidligere sagt til NRK at det er liten tvil om at Snowden kommer til å bli begjært utlevert «det sekund» han setter sin fot på norsk jord.

– Det er Snowden og hans advokater som må beslutte om det skal ankes. Mine parter vil selvsagt fortsette å støtte Snowden i en videre anke, og jeg år ut i fra at det vil ankes. Men lagmannsrettens kjennelse skal også ordentlig først, skriver Wessel-Aas i en SMS til NRK onsdag.

I juni viste Wessel-Aas blant annet til at den amerikanske staten allerede har sendt Utenriksdepartementet informasjon om hva en slik utleveringsbegjæring vil inneholde, slik NRK tidligere har omtalt.

Norske myndigheter har tidligere ikke ønsket å svare NRK på om Snowden vil bli pågrepet om han kommer hit til landet.

– Sett fra vår side er det bare formaliteteter. Den (utlveringsbegjæringen, journ. anm.) vil selvfølgelig ikke sendes før han er her, men da vil det være for sent for ham. Da vil han ikke vite hvilken stilling han har, det er derfor han ber om avklaring på forhånd, sa Wessel-Aas til NRK i juni.

AKTUELT NÅ