NRK Meny
Normal

Medieorganisasjonene skal hjelpe Snowden i søksmålet mot Norge

Presseforbundet, Redaktørforeningen og Norsk Journalistlag blir partshjelp for Edward Snowden når han saksøker den norske stat for å unngå utlevering til USA.

Jon Wessel-Aas, Thomas Spence og Kjersti Løken Stavrum

FÅR HJELP AV NORSK PRESSE: Snowden får hjelp av norske presseorganisasjoner for å kunne komme til Norge i november. Her advokat Jon Wessel-Aas, NJ-leder Thomas Spence og Presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum på mandagens pressekonferanse.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Mandag innkalte Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag til en felles pressekonferanse der de kunngjorde at de formelt går inn som såkalt partshjelp i Edward Snowdens søksmål mot den norske stat.

Får møte i retten

Kjersti Løken Stavrum

ENGASJERT: Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sier det er naturlig for NP å engasjere seg i denne saken slik at Snowden trygt kan komme til Norge.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I praksis betyr partshjelp at de tre organisasjonene gjennom sin advokat Jon Wessel-Aas får en formell rolle i rettssaken, og får rett til å møte og prosedere i retten.

– Dette betyr at vi bidrar inn i rettssaken med de argumentene og de sidene av saken vi er opptatt av, og som vi mener er viktig å få belyst; det som handler om ytrings- og informasjonsfrihet såvel som vern av varslere, forteller generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.

Snowden får dermed tydelig støtte fra pressens egne organisasjoner i sin kamp mot å risikere utlevering dersom han kommer til Norge i forbindelse med utdelingen av Ossietzky-prisen i november.

– Vi blir en bidragsyter, og hvis det blir muntlige forhandlinger, vil vi også kunne delta aktivt i rettssalen, forteller Stavrum.

– Snowden er en varsler

I april kom det frem at Edward Snowden saksøker den norske staten for å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA når han i november kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen fra den norske PEN-klubben.

– Snowden er en varsler i våre øyne. Derfor støtter vi opp om at han skal kunne komme til Norge og motta prisen, sier leder for Norsk Journalistlag, Thomas Spence.

Regjeringsadvokaten har bedt Oslo tingrett avvise søksmålet fra Snowden, siden det ikke er gitt at han vil få innreisetillatelse til Norge, og siden USA så langt ikke har bedt om utlevering.

Pressens egne organisasjoner har også tidligere trådt støttende til i saker de mener er prinsipielt viktige for ytringsfriheten og kildevernet.

Presseforbundet og Redaktørforeningen bisto blant annet NRK når deres innsynskrav i legevaktsaken ble ført for retten, mens Redaktørforeningen bisto filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen i saken mot PST.

Kulturstrøm