Tingretten godkjenner Krekar-flytting til Kyrksæterøra

Politiet kan tvangsflytte mulla Krekar til Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag, har Oslo tingrett bestemt.

Mulla Krekar og bror Khalid Faraj Ahmad

TVANGSFLYTTING: Mulla Krekar kan måtte flytte til Jaren mottak i Kyrksæterøra hvis rettens kjennelse blir fulgt.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Oslo tingrett opprettholder Oslo politidistrikts vedtak om å sende Krekar til Kyrksæterøra. De mener politiet har lov til å tvangsflytte Krekar.

– Retten finner at det ikke er grunnlag for å oppheve Oslo politidistrikt sitt vedtak av 20. januar 2015, skriver tingrettsdommer Oddmund Svarteberg i kjennelsen fra Oslo tingrett.

På forhånd hadde Krekar og hans advokat gjort det klart at de uansett kommer til å anke saken om den ikke går i Krekars favør.

– Vi hadde tatt høyde for dette, og jeg har allerede sendt inn et utkast til anke, sier Krekars advokat Brynjar Meling til NRK etter at kjennelsen er klar.

– Blir han nå sendt til Kyrksæterøra?

– Retten har ikke tatt stilling til det ennå. De vil først gjøre det etter at en anke er kommet inn, svarer Meling og sier han vil be om oppsettende virkning i anken.

Meling om Krekar-kjennelsen

ANKER: Brynjar Meling sier han allerede har sendt et utkast til anke til Krekar, og at alt som gjenstår er at klienten signerer før det sendes inn til retten.

Nasjonale interesser foran familieliv

Et av hovedargumentene fra Meling mot tvangsflyttingen har vært at Krekar vil miste kontakt med familien hvis han må være så langt unna Oslo.

Dette er ikke tingretten enig i.

– Retten kan ikke se at det kan tillegges stor vekt at pålegget vil redusere kontakten med kona og de fire barna, skriver retten i sin kjennelsen.

Retten finner under noe tvil at hensynet til grunnleggende nasjonale interesser må gå foran familielivet til Krekar.

Klaget til Oslo tingrett

Både politiet og PST vil flytte Krekar langt vekk fra hovedstaden fordi de mener at mullaen fortsatt er en farlig mann med stor innflytelse i ekstremistmiljøer.

Dagens kjennelse kommer etter at Melings 20 sider lange klage ble behandlet under et rettsmøte i Oslo tingrett tirsdag.

Meling begjærte politiets vedtak opphevet.

Politiadvokat Vegard Rødås hilser på mulla Krekar

KLAGET: Mulla Krekar møtte i forrige uke i retten for å få vedtaket om tvangsflytting opphevet. Her hilser han på politiadvokat Vegard Rødås.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Forsvareren mener også at regjeringens nye instruks, som kom like før vedtaket, er ugyldig fordi den er myntet spesielt på Krekar.

Instruksen gir politiet beskjed om å bruke en bestemmelse i loven om tvangsflytting mer aktivt – § 105 i Utlendingsloven.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger