Hopp til innhold

Regjeringen ville overstyre politiet og selv bestemme tvangsflytting

Justisminister Anders Anundsen hevder hardnakket at instruksen om tvangsflytting for ureturnerbare utlendinger er generell, og ikke rettet mot en enkeltsak som mulla Krekars. Men nå har NRK har fått tilgang på interne dokumenter som viser at han ønsket det motsatte.

mulla Krekar, Anders Anundsen og Himanshu Gulati (montasje)

Anders Anundsen har hardnakket påstått at instruksen som gjør at mulla Krekar skal tvangsflyttes ikke var laget spesielt for ham, den var generell. Hans statssekretær Himanshu Gulati (t.h.) var derimot direkte involvert i et ønske om å styre tvangsflyttingen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix, Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen og Anundsen har vært i hardt vær etter å ha innført en instruks for tvangsflytting og meldeplikt. Den nye instruksen gjelder for utlendinger som ikke har oppholdstillatelse, men som heller ikke kan sendes ut av Norge.

Det er politiet som har fattet instruksvedtaket, men kritikerne mener Justisdepartementet har utøvd politisk press for å få gjennom en generell instruks, som egentlig er ment for å ramme mulla Krekar.

NRK har fått innsyn i dokumenter som beviser at politikerne opprinnelig ønsket å selv kunne bestemme hvem som skulle tvangsflyttes hvor.

Politisk ledelse har reist spørsmål om det er mulig å instruere politiet i enkeltsak (...)

Politiavdelingen i justisdepartementet / Internt notat
Faksimile: Notat om instruksjonsadgang om bruk av tvangsmidler

I dette dokumentet kommer det fram hva Anundsen og de andre i den politiske ledelsen i Justisdepartementet ønsket seg.

Foto: faksimile fra notat i Justisdepartementet

I et internt notat fra Justisdepartementet kommer det klart frem at den politiske ledelsen ba politiavdelingen vurdere om det er mulig å;

  1. Instruere politiet i en enkeltsak
  2. Gi en generell instruks.

Les hele notatet: Notat om instruksjonsadgang om bruk av tvangsmidler

Byråkratene: – Dette er ikke lov

I svarbrevet får den politiske ledelsen klar beskjed fra byråkratene og juristene om at det første alternativet er i strid med norsk lov. Politikere og regjeringen skal ikke overstyre politiet i slike saker.

«Tvangsmiddelbruken bør forbeholdes politiet med en påfølgende domstolskontroll,» skriver juristene i Justisdepartementets politiavdeling og siterer forarbeidene til loven Anundsen nå har brukt mot mulla Krekar.

Juristene gir derimot grønt lys for videre arbeid med det som fremover blir omtalt som en generell instruks.

Detaljstyring

Men dokumentene NRK har fått tilgang til, viser at politisk ledelse i Justisdepartementet likevel forsøkte å detaljstyre hvordan tvangsflyttingssaker skulle behandles.

Og de fikk det som de ville.

Daværende statssekretær Himanshu Gulati spør følgende i et internt dokument:

Er det mulig å gi noen nærmere føringer for hvor disse personene skal pålegges opphold? Jeg skjønner det kan være problematisk å begrunne, men er det noe i veien for at man f.eks kan instruere om at det i slike saker skal pålegges et bestemt oppholdssted som skal være utenfor de store byene?

Daværende statssekretær Himanshu Gulati

Les merknadene: Merknader fra ledelsen

Politiavdelingen svarer Gulati ved å foreslå formuleringen «Det skal som hovedregel pålegges oppholdssted utenfor de større byene og omegn.»

Den samme setningen ble senere inkludert i den nå omstridte instruksen.

– Skreddersydd for Krekar

– Disse dokumentene underbygger at påstanden om at den politisk ledelsen i justisdepartementet har forsøkt å instruere politiet i en enkeltsak, nemlig Krekars, sier advokat Jon Wessel-Aas.

Jon Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas mener dokumentene underbygger det han har mistenkt, at politikerne gikk langt i å blande seg inn i Krekars sak.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Embetsverket motsetter seg dette og forklarer at det er i strid med loven. Det går klart frem at det er derfor man forsøker å utforme en generell instruks, samtidig som man er opptatt av så langt som mulig å skreddersy den for Krekars tilfelle, sier Wessel-Aas.

Advokaten mener dokumentene beviser at politisk ledelse i realiteten oppnådd hva den ville.

– Politiet fikk i realiteten klar beskjed om hva som var «oppdraget», sier Wessel-Aas.

– Tror du den generelle instruksen kunne kommet opp uten Krekars sak?

– Jeg har i alle fall ikke registrert at det har vært tatt opp i noen annen forbindelse, sier Wessel-Aas som er blant flere advokater som har vært skeptisk til forarbeidet med instruksen.

Anundsen kommenterer ikke

Justisminister Anders Anundsen har flere ganger avvist at den generelle instruksen ble spesiallaget for mulla Krekar.

– At vi gir instruks i enkeltsak er helt fullstendig feil. Dette er en generell instruks som vil gjelde alle med samme utvisningsgrunnlag som Krekar, sa Anundsen til NRK sist fredag.

To dager senere gjentok Anundsen at instruksen som regjeringen vil bruke for å få sendt mulla Krekar ut av Oslo og til Kyrksæterøra, er riktig.

Anders Anundsen

Anders Anundsen er torsdag ikke tilgjengelig for kommentar.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Både Justisdepartementet og Himanshu Gulati er forelagt dokumentene NRK har sett. Gulati sluttet i Justisdepartementet i midten av oktober, rundt én uke etter at det første utkastet til instruks var sendt til politiet, men ønsker ikke å kommentere.

– Ettersom jeg ikke lenger er i Justisdepartementet ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han kort på telefon til NRK.

Justisdepartementets nåværende politiske ledelse vil heller ikke kommentere innholdet i de interne dokumentene, og opplyser at statsråd Anundsen sitter i middag med de europeiske justisministrene i Riga.

AKTUELT NÅ