Hopp til innhold

Statsråden sa at Nav endret praksis i 2018 – stemmer ikke ifølge Nav

Statsråd Anniken Hauglie sa til NRK mandag at hun ble informert om trygdeskandalen før jul 2018 og at Nav da endret praksis umiddelbart. – En klønete formulering, sier hun nå.

UPRESIS: Anniken Hauglie sa mandag at Nav endret praksis før jul i 2018. Det riktige er at det var først i juni 2019. Og for en del av sakene ble praksis endret først denne uken

– Nav tok selv kontakt før jul i fjor i forbindelse med at de hadde fått signaler om at de hadde tolket regelverket feil når det gjaldt korttidsoppholdene. Da endret også Nav praksis umiddelbart, sa Anniken Hauglie (H) på Dagsrevyen mandag (se klippet over).

Vi har allerede fra juni 2019 implementert ny praksis på kortvarige opphold

NAV i brev til Arbeids- og sosialdepartementet datert 27/10-2019

Det var samme dag som det ble kjent at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil. Rundt 2400 saker kan være feilbehandlet.

Men ifølge brev fra Nav til Hauglies eget departement dagen før, søndag 27. oktober er ikke Hauglis uttalelse om tidspunktet for ny praksis riktig.

I brevet som NRK har fått tilgang til står det:

Brev fra NAV til Arbeids- og velferdsdepartementet om rett til kontantytelser under opphold innen EØS

«Vi vil implementere ny praksis umiddelbart. Vi har allerede fra juni 2019 implantert ny praksis på kortvarige forhold.»

Nav innførte med andre ord ny praksis et halvt år senere enn det Anniken Hauglie fortalte mandag til NRK.

«Klønete formulering»

NRK har siden tirsdag forsøkt å få svar på hva Hauglie egentlig mente med at praksisen ble endret umiddelbart før jul. Onsdag innrømmer hun at formuleringen var upresis.

– Det var en klønete formulering. Det jeg forsøkte å fram var at Nav tok tak i saken umiddelbart, sier Hauglie.

Ifølge Hauglie ble departementet opplyst om at Nav Klageinstans 18. desember stanset behandlingen av klage og ankesakene som omfatter problemstillingen. Den 25. februar ble alle saker som omhandlet kortvarige opphold i EU/EØS stanset og satt i bero av Nav kontroll.

22. juni endret Nav praksis for saker som gjelder korte opphold i utlandet.

Stoppet først nå

Nav skriver i brevet til Arbeids og sosialdepartementet at de først nå i oktober endrer praksis som gjelder lengre opphold i utlandet. Det er innenfor dette området de mest alvorlige sakene har ligget, og hvor 48 er dømt for trygdesvindel.

Hauglie har tidligere fremhevet at hun ble kjent med saken i desember 2018. Men NRK får opplyst fra Arbeids og sosialdepartementet at den første orienteringen fra Nav ble gitt muntlig måneden før.

-– Saksbehandlere fikk først beskjed slutten juni 2019. Burde de fått beskjed tidligere?

Det er noe av det vi skal granske. Det blir nå både eksterne og interne granskinger, sier Hauglie.

Les også: Dette er trygdeskandalen

Les også; Trygdeskandalen kan gå enda lenger tilbake enn 2012

– Nav og statsråden tåkelegger

LO-advokat Imran Haider reagerer på det Nav og statsråden sier om EØS- regelverket – og at det ikke er så komplisert og vanskelig som de vil ha det til.

Imran Haider

TÅKELEGGER: LO-advokat Imran Haider mener både Nav og regjeringen tåkelegger når de omtaler at EØS-regelverket er komplisert. – Det er enkelt å forstå, mener han.

Foto: Line Tomter / NRK

– Dette er tåkelegging. Regelverket er ikke komplisert, det er enkelt å forstå. Det tok meg kort tid å sette meg inn i saken og å se at EØS-reglene gjelder for NAV-ytelsene, sier Haider.

EUs grunnregler og dermed også EØS-avtalen, er fri flyt av arbeidskraft og tjenester i hele EU/EØS-området., hvor fri bevegelse av mennesker over landegrensene er en av pilarene.

«Den politiske viljen kan ha påvirket»

Selv er LO-advokat Imran Haider mest overrasket over tiden det har tatt før feiltolkningen ble oppdaget.

– Det kan virke som den politiske viljen påvirket at det tok så lang tid, sier han.

Hauglie avviser dette:

– Departementet legger føringer gjennom lov, forskrift og tildelingsbrev, sier Hauglie.

Haglie: – Saken vokser i omfang

Allerede i juni 2017 stilte Trygderetten spørsmål ved tolkningen av regelverket. I desember samme år ga de tydelig uttrykk for at Navs forståelse av regelverket var feil. Likevel tok det ytterligere halvannet år før Nav endret praksis.

Er du sikker på at du har gjort alt riktig og til riktig tid i denne saken?

– Jeg er i alle fall opptatt av at vi skal komme til bunns i saken. At vi skal få gjort opp for oss. At berørte blir ivaretatt. Den eksterne granskingen kan gi flere svar. Saken vokser i omfang. Her har det vært feil lovanvendelse i alle ledd, sier Hauglie.

Ting tok tid

Og mens departementet og Nav har brukt tid til å forstå reglene, har folk både fått dommer og stått i kø for å vente på at Nav skal ta stilling til deres ankesak.

Det er de siste dager blitt det kjent at flere har blitt dømt for trygdesvindel også etter at statsråd Haugli har visst om den feilaktige saksbehandlingen og domfellelsene. Den siste ble ifølge VG dømt i midten av september.

Det er avsagt minst 6 kjennelser fra juni 2017 - utløpet av mars 2018 med ny rettsforståelse

Trygderetten

Les også: Varslet Nav om feil for to år siden – Nav fortsatte som før

Les også: Kari ble dømt til fengsel

Lyspunkt

AKTUELT NÅ