Hopp til innhold

Varslet Nav om feil for to år siden – Nav fortsatte som før

Trygderetten sendte i perioden juni 2017 til mars 2018 ni saker tilbake til Nav med beskjed om at loven var blitt brukt feil.

Faksimile fra Trygderettens brev til departementet mandag.

Faksimile fra Trygderettens brev til departementet mandag.

Det går frem av et brev som Trygderetten har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet mandag.

I brevet som er sendt mandag, skriver Trygderettens leder, Trine Fernsjø, at de i perioden juni 2017 til mars 2018 avsa kjennelser der Navs avslagsvedtak ble henvist til ny behandling.

Grunnen var det Trygderetten kalte «manglende eller feilaktig vurdering av artikkel 21 i forordningen»:

Endret hverken praksis eller rundskriv

Til tross for at Trygderettens avgjørelser, la ikke Nav om sin praksis.

Heller ikke ble avgjørelsene brakt inn for lagmannsretten, hvilket er neste juridiske skritt.

Heller ikke ble rundskrivet til Folketrygdsloven, som lå til grunn for de feilaktige kjennelsene, endret i samsvar med de nye avgjørelsen.

– Vi har gjort det vi skal gjøre. Vi har behandlet enkeltsaker og i behandlingen har vi gjort Nav oppmerksom på at vi er uenig i rettsanvendelsen, sier Fernsjø til VG.

Tok halvannet år

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier at hun først ble informert om at Nav hadde tolket forordningene feil, i desember i fjor.

– Det første brevet vi fikk inn var før jul i fjor, sier Hauglie.

Da var det gått halvannet år før Trygderetten i juni 2017 hadde komme med sin første kjennelse om Navs feiltolkninger.

– Det er derfor jeg har bedt om en ekstern gransking for å se hva som har skjedd fra begynnelse til slutt, sier Hauglie.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Tre dager før han går av som riksadvokat etter 22 år i stillingen, måtte Tor-Aksel Busch si at minst 36 personer er sendt i fengsel på grunn av feiltolkingen.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Riksadvokaten kritisk

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at han mener at dette kunne vært oppdaget tidligere.

Han ble først orientert om saken i høst, men sier at han burde blitt orientert langt tidligere, da Trygderettens nye kjennelser kom for over to år siden.

– Jeg skulle i hvert fall gjerne sett at riksadvokatembetet hadde fått en orientering på et tidligere tidspunkt, når Trygderetten begynte å stille spørsmål ved lovanvendelsen, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Går gjennom gamle saker

Trygderetten skriver at de ikke har noen totaloversikt over antall saker som gjelder slike kontantytelser.

På basis av manuelle søk i en intern database anslår at de siden forordningene trådte i kraft i 2012 har behandlet rundt 80 ankesaker som handler om EØS.

Trygderettens skriver at de nå skal gjennomgå disse sakene på nytt.

Nav-direktør Sigrun Vågeng

Nav-direktør Sigrun Vågeng

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Korte og langvarige opphold

NAV-direktør Sigrun Vågeng sier at da Trygderetten i annet halvår 2017 begynte å gi tilbakemeldinger på at Nav hadde vurdert feil, fikk organisasjonen tatt en juridisk vurdering.

Den konkluderte med at Nav hadde gjort feil når det gjelder kortvarige forhold. Da så Nav også på om de hadde vurdert feil når det gjelder langvarige opphold.

– Vi har aldri anmeldt noen som har vært i EU- og EØS-land i korte opphold. Det er de langvarige oppholdene som har ført til tiltaler og fengselsstraffer, sier Vågeng.

36 dømt til fengselsstraff

En gjennomgang Nav har gjort viser at rundt 2 400 saker kan ha blitt rammet av Nav sin feil praktisering av regelverket.

Ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skal feilpraktiseringen ha ført til at flere personer er dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at det har vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av feiltolkingen.

36 av disse dommene har endt med fengselsstraff. Den lengste dommen skal ha vært på åtte måneder.

AKTUELT NÅ