Hopp til innhold

Trygdeskandalen kan gå enda lenger tilbake enn 2012

Nav sier de har praktisert reglene feil siden EUs trygdeforordning kom i 2012, men skandalen kan gå enda lenger tilbake i tid, skriver Rett24.

Pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land

Nav-direktør Sigrid Vågeng (t.v.) presenterte funnene på en pressekonferanse sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) tirsdag og sa de hadde praktisert reglene feil siden 2012. Men feilen kan gå enda lenger tilbake i tid.

Foto: Terje Pedersen

Trygderetten kom med flere kjennelser som konkluderte med at Nav tolket EØS-retten feil, uten at Nav endret praksis. Professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen mener dette er en alvorlig sak.

– Nav går altså på gjentatte nederlag i trygderetten, uten å bringe sakene inn for lagmannsretten, og deretter eventuelt Høyesterett, for å få en avklaring av om man har forstått EØS-regelverket riktig, sier han til Rett24.

Han mener det også kan stilles spørsmål ved om det virkelig var først i 2012 at praksisen ble ulovlig, og viser til en avgjørelse i Trygderetten der de mener at en person som ble yrkesskadet i Norge i 2011 også burde komme inn under de nye bestemmelsene.

Advokat John Christian Elden, som var forsvarer i en av Nav-sakene det har vært gjort feil, mener det er naturlig at man undersøker om saker fra før 2012 også bør gjenopptas, og får støtte fra Fredriksen.

– EØS-retten til å arbeide i andre EØS-land uten å bli diskriminert på noe vis har vært den samme helt siden EØS-avtalen trådte i kraft. Jeg kan ikke umiddelbart se at den tidligere forordningen gav trygdemyndighetene større handlingsrom til å kreve opphold i landet for en mottaker av ulike trygdeytelser, enn det den nye forordningen gjør. Men det er mulig det skjedde en utvikling i EU-domstolens praksis jeg ikke har rukket å undersøke, sier han.

Advokater kritiske

I går ble det kjent at 2400 personer har mistet NAV-støtte som de har krav på. Grunnen er at Nav har tolket EØS-regelverket feil.

Advokatfullmektig Siri Fuglestad hos advokatkontoret Salomon-Johansen.

Advokatfullmektig Siri Fuglestad sier det er uforståelig at Nav ikke endret prakis da de Trygderetten gjorde dem oppmerksomme på feilen i 2017.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

I tillegg er 48 NAV-brukere urettmessig blitt stemplet som svindlere, hvorav 36 uskyldige har fått fengselsdom.

Flere advokater NRK har snakket med reagerer på at Nav ikke endret praksis allerede i 2017, da Trygderetten gjorde dem oppmerksom på feilen.

– Det er jo ganske alvorlig og veldig uforståelig. De som er rammet av dette er allerede ofte i en sårbar situasjon. At de har lagt seg på samme linje selv etter at de har fått instruksjoner om noe annet er uforståelig. Det er veldig kritikkverdig, sier advokatfullmektig Siri Fuglestad hos advokatkontoret Salomon-Johansen.

Fuglestad har klienter som har blitt fratatt støtte fra Nav på grunn av reiser til Europa.

– Jeg har opplevd at det har kommet inn henvendelser der det har blitt stans i en ytelse fra Nav, nettopp fordi personen har oppholdt seg i et annet land enn Norge, men i et EØS-land, sier Fuglestad som fortsatt har en slik sak mot Nav gående på vegne av en klient. Hun venter på at saken skal komme opp i Trygderetten.

Avviser kritikken fra advokatene

Men Nav selv avviser kritikken fra advokatene, og mener de trengte tiden for å gå gjennom regelverket.

– Vi har gått gjennom sakene og gjort den juridiske vurderingen, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Vågeng innrømmer at Nav ikke har oversikt over omfanget, og kan ikke garantere at saken ikke vokser.

– Jeg kan ikke utelukke noen ting, men det er det grunnlaget vi har å gå inn og se på nå, sier hun.

– Hvilke summer er det snakk om for Nav?

– Det har jeg heller ikke oversikt over på nåværende tidspunkt. I og med at vi må gå inn på hver enkelt sak nå, får vi komme tilbake til det når vi har full oversikt, sier Nav-direktøren.

AKTUELT NÅ