Hopp til innhold

Sentralbanksjefen: – Hard brexit vil være klart negativt for norsk økonomi

Norges Bank har ikke regnet på hva en eventuelt hard brexit vil koste Norge. Men sentralbanken mener konsekvensene vil påvirke utsiktene for økonomien negativt.

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener en hard Brexit vil ha klart negative konsekvenser for norsk økonomi

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener en hard brexit vil ha klart negative konsekvenser for norsk økonomi

Norges Bank er bekymret for hva en hard brexit, dersom det inntreffer, vil ha å si for oss her hjemme.

Sentralbanken mener at det nå kanskje er mer sannsynlig at Storbritannia forlater EU 31. oktober på en ukontrollert måte – uten at det foreligger noen avtale med unionen.

Den britiske statsministeren planlegger å oppløse parlamentet fra midten av september, noe som kan gjøre det mer sannsynlig at landet forlater EU ved utgangen av oktober uten en avtale.

– Hvis det blir en sånn type utgang for Storbritannia, så vil det vil ha klart negative konsekvenser for norsk økonomi, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i et intervju med NRK.

Han sier at sentralbanken ikke har regnet på hva en hard Brexit vil ha å si for farten i norsk økonomi.

– Påvirker utsiktene for nork økonomi

– Vi har ikke regnet på og tallfestet det. Det har andre, som Bank of England gjort. Vi har sett på de analysene og de scenarioene som de skisserer, sier Olsen.

Inkludert eksporten av olje og gass er Storbritannia vår største handelspartner. Om lag 65 prosent av Norges fastlandseksport går til EU ifølge SSB.

– En hard brexit vil gi klart negative konsekvenser for Storbritannia og eurosonen. I sum er dette en stor del av markedet for norsk eksport, så dette vil definitivt påvirke utsiktene for norsk økonomi, sier Olsen.

Jobber med ny økonomisk analyse

I Norges Banks siste pengepolitiske rapport fra juni, sa Norges Bank at renta mest sannsynlig skal opp i løpet av året.

Dette budskapet ble gjentatt ved offentliggjøringen av rentebeslutningen i august, samtidig som den økte usikkerheten internasjonalt ble understreket.

Økonomene er i kjølvannet av siste rentemøte uenig om hvorvidt Norges Bank vil sette renta videre opp på rentemøtet om to uker.

Sentralbanksjefen holder som ventet kortene tett til brystet, og vil ikke gi nye rentesignaler.

– Vi ser også at handelskonflikten mellom USA og Kina ser ut til å tilspisser seg enda mer. Hva slags konsekvenser kan det få for oss her hjemme?

– Når det gjelder pengepolitikken, så er det noe vi vil komme tilbake igjen om to-tre uker. Vi er i ferd med å utarbeide en ny analyse av renteutsiktene. Det kan ikke og vil ikke jeg gå inn på nå. Men det er helt klart at siden juni har handelskonflikten tilspisset seg og sannsynligheten for en hard Brexit har kanskje økt. Generelt så skaper det risikobildet økt usikkerhet om rentebildet lenger frem, sier Olsen.

AKTUELT NÅ