Hopp til innhold

Norges Bank varsler nytt rentehopp – bankøkonomer er i tvil

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenta uendret på 1,25 prosent, men holder på planen om at styringsrenta skal videre opp i løpet av året. Bankøkonomer er usikre på om det vil skje.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank har en krevende oppgave i å vurdere om styringsrenta skal videre opp. Svakere vekstutsikter og renter internasjonalt trekker ned, mens innenlandske forhold og en svak norsk krone kan trekke opp.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Norges Banks hovedstyre holder som ventet renta uendret på 1,25 prosent. Det offentliggjorde sentralbanken i dag klokka 10.00.

– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret i Norges Bank skriver i sin begrunnelse at oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som det som ble lagt til grunn i juni.

Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått, og handelskrigen og den økte usikkerheten rundt Brexit kan dempe veksten ute og her hjemme, mener hovedstyret.

I neste setning skriver hovedstyret at en svakere krone bidrar til høyere inflasjon i tiden som kommer.

Tviler på renteøkninger

Flere bankøkonomer er i tvil om de varslende renteøkningene fra Norges Bank i det hele tatt kommer til å skje i neste runde.

– De valgte å ikke peke på september slik som de gjorde i mai, da pekte de tydelig på neste rentemøte, sier sjefsøkonom i DNB, Kjersti Haugland.

Kjersti Haugland, sjeføkonom, DNB Markets

Sjefsøkonom i DNB, Kjersti Haugland, er i tvil om Norges Bank kommer til å øke renta i september.

Foto: DNB

Hun er usikker på om vi har sett slutten på rentehevingene fra Norges Bank.

– Vi har fortsatt inne en prognose om at Norges Bank setter opp renta i desember, men vi har blitt mer usikre i det siste i lyset av alt som skjer der ute, sier Haugland.

– Mindre sikre nå

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, er også mindre sikker på at Norges Bank hever renta i september.

– Ja, vi er mindre sikre nå enn vi var for en måned siden, sier Jullum.

Frank Jullum, sjeføkonom i Fokus Bank

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, er mindre sikker på at det vil skje en renteøkning nå enn for en måned siden.

Han nevner eskalering av handelskonflikten mellom USA og Kina, samt den økte usikkerheten rundt Brexit-avtalen, som årsak.

– Det gjør at det er en viss sjanse for at den globale økonomien kan bli så svak at det også rammer Norge. Hvis det skjer, vil det bli mindre behov for en renteøkning enn slik det så ut for en måned siden, forklarer Jullum.

Danske Bank tror likevel det er mest sannsynlig at renteøkningen i september vil skje.

– Men vi er ikke like sikre på det som vi var for en måned siden, sier Jullum.

Nordea: – Trolig renteheving i september

I en markedsoppdatering skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea at han tolker det hovedstyret i Norges Bank skriver som at sentralbanken fortsatt holder det som mest sannsynlig at renta skal videre opp i løpet av september.

Dette til tross for den økte usikkerheten internasjonalt.

LES OGSÅ: Mange banker setter ned fastrentene på boliglån

Gårsdagens rentemøte var et såkalt mellommøte, og sentralbanken legger ikke frem en ny økonomisk analyse (pengepolitisk rapport) før i september.

Sist gang sentralbanken hevet renta var i juni, da den ble hevet med 0,25 prosentpoeng til dagens nivå.

Rentebeslutningene tas i hovedstyrerommet i Norges Bank

Rentebeslutningene i Norges Bank tas rundt dette bordet i hovedstyrerommet, dagen før rentebeslutningen blir offentliggjort. Hovedstyret består av åtte medlemmer, og styreleder er sentralbanksjefen.

Foto: Norges Bank

Siden Norges Bank i fjor høst satte kursen mot et mer normalisert rentenivå fra det laveste nivået i historien, har styringsrenta blitt satt opp tre ganger.

I pengepolitisk rapport i juni sa hovedstyret at renta mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av året.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger