Hopp til innhold

Senterpartiet vil kutte i elbil-fordeler

Senterpartiets landsmøte vedtok lørdag å fjerne alle prisfordelene for dyre elbiler.

FILE PHOTO: A Tesla Model X electric car is seen at Brussels Motor Show

De nye Teslaene er blant dem som kan bli rammet av Senterpartiets nye politikk.

Foto: Francois Lenoir / Reuters

Partiet vil at staten kun gir fritak for merverdiavgift for kostnader opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil.

Over dette beløpet betales full merverdiavgift. Dermed vil partiet at dyre elbiler skal ha de samme prisbetingelsene som diesel- og bensinbiler.

Et forslag om å videreføre dagens kjøpsfordeler ble nedstemt. Partiet vil også at bruksfordelene reduseres gradvis.

Flere reagerer

Elbilforeningen reagerer på landsmøtets vedtak og viser til at i mai kjøpte en av tre nybilkjøpere i Finnmark og Troms elbil.

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, ber Sp først utrede hvordan dette kan gjøres uten å ødelegge for elbilsalget.

– Det er først nå elbiler med god rekkevidde, tilhengerfeste og firhjulstrekk virkelig har kommet på markedet. Det har gjort at elbilsalget endelig har tatt av i Distrikts-Norge. Nå må hele landet få være med på elbilsuksessen, sier hun.

Også MDGs stortingskandidat Rasmus Hansson reagerer på Sp-vedtaket.

– Det er ingen hemmelighet at Senterpartiet vil verne om dieselbiler, bygge mer motorvei og øke utslipp fra transportsektoren, men nå viser de at de til og med vil svekke veksten i utslippsfrie elbiler. Senterpartiet går baklengs inn i framtiden, sier Hansson.

Bilfergen MF "Suløy" fra Fjord1, drives av batteri, og trafikkerer fergestrekningen Hareid - Sulesund i Møre og Romsdal.

Bilfergen MF «Suløy» fra Fjord1, drives av batteri, og trafikkerer fergestrekningen Hareid – Sulesund i Møre og Romsdal. Sp vil at staten skal ta ekstrautgiftene ved å innføre flere lignende ferger.

Foto: Halvard Alvik / NTB

Vil ha gratis ferge

Landsmøtet vedtok også at partiet vil innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet.

De vil også vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

Partiet vil ha en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåttilbudet.

Samtidig vil Sp at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

«Forurenser betaler»

Partiet vedtok å beholde «forurenser betaler»-prinsippet. Under arbeidet med nytt program ville et flertall i programkomiteen ikke ha med prinsippet om at forurenser skal betale.

Det skapte mye uro innad i partiet og på landsmøtet ble det vedtatt å fortsatt gå inn for prinsippet.

Pappaperm

Landsmøtet går ikke inn for å kutte i delen av om er reservert for far.

Foto: Heiko Junge / NTB

Kutter ikke i pappapermen

På forhånd var det knyttet spenning til om landsmøtet ville gå inn for å endre foreldrepermisjonen slik at mor kan ta en større del.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe hadde lagt frem et forslag der fedrekvoten ble kuttet fra dagens 15 til 11 uker.

Hun fikk ikke landsmøtet med seg på forslaget. Samtidig gikk partiet inn for en endring av foreldrepermisjonen der seks uker tas fra fellesdel og gis til mor.

Senterpartiet går dermed inn for at mors del blir 21 uker, fars del blir 15 uker og fellesdelen blir 10 uker.

Vil søke vinter-OL

Partiet vedtok også at Norge bør søke om å få arrangere vinter-OL.

– Vi sier JA til en bærekraftig folkefest for hele Norge!, skriver partiet på Twitter etter vedtaket.

På forhånd var partiet splittet i OL-spørsmålet. Partileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder Ola Borten Moe ville begge ha OL, mens et flertall i sentralstyret sa nei.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ