Hopp til innhold

Sp vil at mor skal kunne ta lengre foreldreperm

Senterpartiet vil gi mor større del av foreldrepermisjonen. – Et tilbakeskritt for barna, fedrenes rettigheter og for likestillingen, svarer en mulig framtidig regjeringspartner Ap.

Julie Egeland med sønnen Iver i vogna. Hun er fornøyd med dagens ordning for foreldrepermisjon.

FORETREKKER DAGENS ORDNING: Julie Egeland liker at mor og far kan dele foreldrepermen, og mener dagens tredeling fremmer likestilling. Sp mener deres forslag om å endre ordninga bidrar til mer likestilling.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Neste helg er det landsmøte i Senterpartiet, og de skal vedta nytt program for en periode da de kan havne i regjering.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe er en av dem som vil endre fordelinga av dagens foreldrepermisjonen.

– For meg er dette faktisk en viktig likestillingssak. Jeg mener at dagens ordning ikke fremmer likestilling og ikke er godt nok tilpassa de kvinnene som faktisk ønsker å være hjemme til ungen er 8 måneder, sier hun til NRK.

Dagens ordning med tredeling ser slik ut:

  • 15 uker til mor
  • 15 uker til far
  • 16 uker til valgfri fordeling
  • 31 uker er det mor maksimum kan være hjemme med barnet

Vil kutte i fedrekvoten

Senterpartiet skal neste helg stemme over to forslag. Det ene forslaget innebærer at mor får øremerket flere uker til seg og fellesdelen kuttes ned tilsvarende. Mor kan dermed være hjemme i tilsammen 31 uker, det samme som i dagens ordning.

Toppe sitt forslag gjør at mor tilsammen kan være hjemme i 35 uker. Dette gjør hun blant annet ved å kutte fedrekvoten fra 15 til 11 uker.

Pressekonferanse med opposisjonen på Stortinget

VIL GI MOR MER TID: Stortingsrepresentant for Sp, Kjersti Toppe vil gi mor mer tid til å være hjemme med barnet etter fødsel. Hun foreslår blant annet å kutte fars øremerkede del fra 15 til 11 uker.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg vil ha en fedrekvote, men å ta den ned til 11 uker er likevel en ganske god fedrekvote. Jeg er ikke for å ta vekk fedrekvoten, men 11 uker mener jeg kan være en god balanse i den fordelingen, sier Toppe.

Det er jo fortsatt kvinner som ikke blir ansatt når de er gravide fordi det er en risiko for at man tar ut mye permisjon, men når man deler likt er risikoen for at man blir borte lenge fra jobben like stor for mor og far.

Julie Egeland, mor

Dette innebærer de to forslagene fra Sp (se faktaboks for nøyaktig ordlyd):

  1. Toppes forslag: Mors del blir 17 uker, fars del 11 uker og fellesdelen 18 uker. Fire uker flyttes fra far: To til fellesdelen og to uker til mor
  2. Sentralstyrets forslag: Mors del blir 21 uker, fars del 15 uker og fellesdelen 10 uker. Seks uker flyttes fra fellesdelen til mor.

NRK vet at sentralstyret i Senterpartiet er delt på midten i denne saken, så det kan bli tett avstemming også på landsmøtet neste helg. Til uka kommer sentralstyret med sin innstilling til endringsforslagene.

Forsvarer dagens ordning

Den første solskinnshelga i Oslo er Julie Egeland ute og triller sønnen Iver på 2,5 måned. Vi spør hva hun synes om at Sp vil at mor skal kunne ta ut mer av permisjonen.

Julie Egeland med sønnen Iver i vogna. Hun er fornøyd med dagens ordning for foreldrepermisjon.

VIL HA TREDELING: Julie Egeland mener dagens ordning er med på å fremme likeststilling i arbeidslivet.

Foto: Trond Stenersen / NRK

– Jeg synes egentlig dagens ordning er veldig fin. Når man har muligheten til å dele likt unngår man diskriminering i arbeidslivet. Det er jo fortsatt kvinner som ikke blir ansatt når de er gravide fordi det er en risiko for at man tar ut mye permisjon, men når man deler likt er risikoen for at man blir borte lenge fra jobben like stor for mor og far.

Litt lenger ned på Karl Johans gate møter vi Mahtab Esfandiari og Asgar Jodi. Hun liker forslaget fra Sp om mer permisjonstid til mor.

Mahtab Esfandiari og Asgar Jodi om foreldrepermisjon.

VILLE GJERNE VÆRT LENGRE HJEMME: Mahtab Esfandiari liker forslaget fra Senterpartiet om å la mor få større del av permisjonen, men ser at det også gjør at far Asgar Jodi får være mindre hjemme.

Foto: Trond Stensersen / NRK

– For min del blir jeg glad for jeg vil være hjemme med barnet mitt så lenge det går, men samtidig kjenner jeg at det kanskje ikke er så bra for da kan jo ikke pappaen være hjemme like mye, sier Esfandiari og ser bort på mannen.

– Drar politikken i helt feil retning

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker seg den andre som regjeringspartner etter valget, men i familiepolitikken står de langt fra hverandre. Familiepolitisk talsperson i Ap, Anette Trettebergstuen liker ikke det hun hører.

– Jeg mener det er å dra politikken i helt feil retning. Det å kutte uker til pappa og la familien få lov til å velge mindre selv, det vil være et tilbakeskritt for barna, fedrenes rettigheter og for likestillingen, rett og slett.

Anette Trettebergstuen

FEIL RETNING: Anette Trettebergstuen er familiepolitisk talsperson i Ap. Hun mener Sps forslag drar familiepolitikken i helt feil retning.

Foto: Vidar Ruud

Arbeiderpartiet har programfestet at de vil videreføre en tredelt foreldrepermisjon.

– Senterpartiet vil både gi mer permisjonsuker til mor og de vil beholde kontantstøtta. Hvordan rimer dette med Aps politikk?

– Nei, det er stikk i strid med vår politikk og det er kjente Senterparti-standpunkt. Nå skal jo begge deler opp på landsmøtet. Jeg håper Senterpartiet velger riktig og skroter kontantstøtta og bevarer pappapermisjonen, er oppfordringa fra Trettebergstuen.

Senterpartiets landsmøte holdes på Lillehammer og på nett 4.–5. juni.

AKTUELT NÅ