Hopp til innhold

Seier for Krekar-meddømt i Oslo tingrett

OSLO TINGRETT (NRK): Mannen som i italiensk rett er dømt sammen med mulla Krekar, ble ikke varetektsfengslet av Oslo tingrett. Han må likevel være hos politiet inntil anken er behandlet.

Politiadvokat Kathrine Thonstad fra PST (t.v.) og advokat Solveig Høgtun

FENGSLINGSMØTE: Politiadvokat Kathrine Thonstad fra PST (t.v.) og advokat Solveig Høgtun i Oslo tingrett.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Jeg må frikjennes. Det har med mine barn å gjøre, sa mannen da fengslingsmøtet startet i Oslo tingrett.

Italiensk rett har dømt mannen til fengsel i sju år og seks måneder for terrorplanlegging. I samme sak ble mulla Krekar dømt til 12 års fengsel. Denne dommen er ikke rettskraftig, og vil bli anket.

Etter dommen kom Italia med en europeisk arrestordre på mannen i 40-årene, og det er på bakgrunn av denne han ble framstilt for fengsling onsdag.

– Han har vært etterlyst med tanke på utlevering til Italia, sier aktor Kathrine Thonstad til NRK.

Arrestert

Hadde han vært norsk statsborger, kunne han ikke ha blitt utlevert. Det var han fram til mandag.

Da opplyste Kunnskapsdepartementet at de har instruert UDI om å trekke tilbake mannens norske statsborgerskap. Rett etter denne avgjørelsen, ble han pågrepet av PST med bistand av lokalt politi.

Mannen i 40-årene argumenterte i Oslo tingrett med at han ikke vil prøve å stikke av. Han sier han vil kjempe for å bli renvasket, og vil møte i italiensk rett når han bli innkalt.

– Han er i en sjokktilstand, først med domfellelsen i Italia, så med pågripelsen og fengslingsbegjæringen, sa forsvarer Solveig Høgtun til NRK før fengslingsmøtet.

Brast i gråt i retten

Aktor, politiadvokat Kathrine Thonstad fra PST, ba i retten om fire ukers varetektsfengsling av mannen som er bosatt i Buskerud med kone og tre mindreårige barn.

Mannen kom til Norge i 1999, alle barna er født i Norge.

Da forsvareren ba ham bekrefte barnas alder, brast han i gråt.

– Barna trenger meg, sa han kort da han hadde kommet til hektene.

Veldig glad

Oslo tingrett konkluderte med at det er skjellig grunn til mistanke på bakgrunn av dommen i Italia.

«Selv om domspremissene så langt ikke er kjent og at straffesaken ble gjennomført uten at NN (anonymisert av NRK) var til stede, kan det etter rettens syn ikke være tvilsomt at den italienske dommen medfører at det foreligger skjellig grunn til mistanke,» skriver tingrettsdommer Per Gammelgård i kjennelsen.

Vilkårene for å fengsle ham er likevel ikke til stede, da dommeren mener faren for at han skal stikke av (unndragelsesfare) er for liten. Dommeren legger til grunn at det kommer en utleveringsbegjæring fra Italia.

«Han har selv gitt uttrykk for at han vil samtykke til slik utlevering, slik at han kan ivareta sine interesser i en ankerunde i Italia over dommen som ble avsagt 15.07 i år. Videre må tillegges betydelig vekt at han har familie med tre mindreårige barn i Norge.»

«Det er videre vanskelig å se at forsøk på å stikke seg unna, innenlands eller utenlands, vil løse noe problem for ham. Hvorvidt han kan reise utenlands etter at reisedokumentene ble fratatt ham i forbindelse med tilbakekall av hans statsborgerskap, er et tvilsomt spørsmål. Han må i så fall trolig reise med falske dokumenter,» skriver dommeren, som poengterte at mannen også vil klage på at han mistet statsborgerskapet i Norge.

Da avgjørelsen kom, var mannen i 40-årene svært lettet.

– Han ble veldig glad. Han skjønte det umiddelbart, og sa takk før tolken oversatte for ham, sier advokat Solveig Høgtun til NRK.

Selv om mannen ble løslatt av tingretten, må han fortsette i politiets varetekt fram til lagmannsretten har avgjort anken fra aktor. Dette kalles oppsettende virkning. En avgjørelse vil trolig komme tidligst mandag.

Det er normalt sett referatforbud i fengslingsmøter, men dette ble opphevet i denne saken etter anmodning fra NRK.

Mistet norsk statsborgerskap

Det vakte sterke reaksjoner da NRK kunne melde at mannen som ble dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar, fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia.

I en redegjørelse om saken, opplyste UDI at mannen, da han søkte om statsborgerskapet, krysset av for «nei» i søknadsskjemaet på spørsmål om han var under etterforskning i Norge eller i utlandet.

UDI mente at mannen hadde gitt uriktige og ufullstendige opplysninger «som følge av at personen selv har tilbakeholdt opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket».

– Han kan ikke utelukke at han kan ha krysset av feil i søknaden, sier advokat Høgtun til NRK.

– Det er jo en alvorlig sak å glemme?

– Det kan du si, men det har vært fire søknader. Denne siste ble sendt i 2017, og vedtaket kom sommeren 2018. Det lureste hadde nok vært å vente med søknaden til denne rettssaken var avklart.

– Da hadde han trolig ikke fått norsk statsborgerskap?

Nå er jo ikke denne saken avgjort. Han venter nå på ankebehandlingen, svarer Høgtun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ